,,De armoede in dit land daalt, en wonderwel: het aantal schoolverlaters zonder diploma ook nog eens…’’

,,De armoede in dit land daalt, en wonderwel: het aantal schoolverlaters zonder diploma ook nog eens…’’

woensdag 8 februari 2017 15:16
Spread the love

Geachte mevrouw onderwijsminister,

Ik hoop dat het uw spindoctor is geweest en niet u zelf. Die moet gedacht hebben: collega Homans komt er nogal gemakkelijk vanaf: haar eigen armoedebeleid – dat nota bene de armoede alleen maar doet toenemen – een bloempje toegooien, terwijl de aangehaalde cijfers eigenlijk slaan op het beleid van haar voorganger.

En wat zien we? Uw onderwijskabinet doet net hetzelfde: ,,alternatieve feiten’’ of wat oogverblindend cijferfetisjisme komen altijd goed uit, als je het zelf niet goed meer weet. Vandaag lees ik in de ,,Metro’’ de wonderbaarlijke cijfers die u presenteert: ,,Minder jongeren verlaten school zonder diploma.’’ U maakt een vergelijking tussen het schooljaar 2014-2015 met 11% vroegtijdige schoolverlaters zonder diploma en vijf schooljaren ervoor, toen dat cijfer nog 12,9% bedroeg. We lezen nog dat ,,Vlaanderen het goed doet in vergelijking met andere Europese landen’’. De daling doet zich voor in alle provincies, maar de centrumsteden blijven relatief te hoog scoren ,,met 22,1%, 19,3 en 18,8% in respectievelijk Antwerpen, Mechelen en Brussel’’. (1)

Wat dacht uw spindoctor? ,,Pluim op onze hoed: we zullen er voor zorgen dat het onderwijsbeleid van ons Hilde eindelijk eens scoort? Maar opgelet: geen ,,alternatieve feiten’’ à la Trump/Homans, maar wel echte cijfers, die onze embedded press maar voor het slikken heeft.’’

Fout, natuurlijk. Iedereen die de onderwijspolitiek een beetje volgt – alleen de pers doet dat niet -, weet dat u pas in het najaar van 2014 aan de macht kwam en eerst een studieronde van een semester nodig had, om u in de materie in te werken. Dat vergeven wij u en die inloopperiode was u volop gegund. Iedereen heeft zo zijn mening over hoe je onderwijs moet organiseren, maar slechts weinigen snappen iets van de complexe materie die het onderwijzen van mensen met zich meebrengt: we hebben alle begrip voor een minister die eerst studeert, alvorens beslissingen te treffen. Al was het maar omdat ,,beslissingen’’ door deze regering meestal vertaald worden als ,,snijden in overheidsbudgetten’’. Desalniettemin werd u in dat startjaar eind 2014 al meteen onder druk gezet – nog tijdens uw studieronde – door uw betweterige coalitiepartner/schaduwminister, om de ,,onderwijsflankerende maatregelen’’ in de grootsteden terug te schroeven (ondanks de negatieve cijfers hierboven, wat dus fout was, weten we nu). (2)

Maar en daarmee komen we aan onze hoofdkritiek: alles wat u toen ondernam – indien u het al ondernam – kon ten vroegste ingaan per 1 september 2015 en dus zijn weerslag vinden in het schooljaar 2015-2016. Maar daar hebben we dus nog geen cijfers van, van die schoolverlaters zonder diploma. Hoe moeten we dit dus interpreteren?

win_20170208_132028-2

In het voetbal roepen supporters soms – tenminste toen ik nog naar het voetbal ging kijken – ,,Armoe!’’: op een laffe manier de bal terugspelen naar je eigen doelman, als je als ploeg niet meer weet van welk hout pijlen maken. Welnu, eigenlijk is het hier veel erger: Crevits gooit een bloempje naar haar voorganger onderwijsminister Pascal Smet, maar ze weet het zelf niet. Bent u als onderwijsminister misschien de pedalen kwijt?  Wij hopen dus met z’n allen, dat de positieve trend die uw voorganger, de onderwijsminister Pascal Smet wist te bewerkstelligen inzake schoolverlaters zonder diploma, jawel die ,,vermaledijde sos, die alles verkeerd deed’’, volgens de huidige Vlaamse regering, ook in uw legislatuur, verdergezet wordt. Dat laatste moet nog bewezen worden… Wij hopen het voor u; wij hopen dat u de werkelijke vruchten plukt van uw voorganger, niet uw eigen imaginaire; wij hopen zelfs dat u een nog sterkere daling kunt noteren, dan die al bij al matige 1,9%. We gaan gemakshalve geen absolute cijfers geven van het aantal vroegtijdige schoolverlaters zonder diploma; dat zou te confronterend zijn. Dat is onze hoop. De realiteit zegt ons echter en dat is geen hoop, maar vrees: dat uw recente zogenaamde hervorming van het secundair net het tegendeel zal bewerkstelligen. Uw spijbelambtenaar en de netwerken samen tegen schooluitval  (3), zijn louter curatieve maatregelen en werken niet preventief. Dat was wel een onderwijssysteem met meer gelijke kansen geweest. Wij hopen dat we ons vergissen. (4)

————–

(1) Metro, woensdag 8 februari 2017, pag. 3.

(2) een vorige brief, nr.2: https://patrickghyselen.wordpress.com/politicsmarxism/brief-aan-hilde-2/

(3) http://www.hildecrevits.be/nl/steeds-meer-jongeren-halen-een-diploma

(4) https://patrickghyselen.wordpress.com/politicsmarxism/brief-aan-hilde-16/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!