Europees milieubeleid: de Europese Commissie legt de lat laag en beroemt er zich vervolgens op dat ze die haalt (Heng Kong Chen/ecologic.eu)

Milieuorganisaties niet onder indruk van EU-prestaties

De EU blijft zich op vlak van duurzame energie tot zeer bescheiden doelstellingen beperken en beroemt er zich vervolgens op dat ze die haalt. Allesbehalve overtuigend vinden milieuorganisaties Greenpeace en Climate Action Network. Zij zijn totaal niet onder de indruk van de Europese zelfverklaarde 'prestaties'

vrijdag 3 februari 2017 15:25
Spread the love

Volgens eigen zeggen is de EU goed op weg om tegen 2020 de zelfverklaarde doelstelling te halen van een vijfde van de totale energieconsumptie uit duurzame energiebronnen, stelt de Europese Commissie in zijn rapport. In 2014 waren hernieuwbare energiebronnen goed voor 16 procent van de totale energieconsumptie, blijkt uit daaruit. Voorlopige cijfers voor 2015 schatten het aandeel van schone energie op 16,4 procent, een lichte stijging.

De sector van de hernieuwbare energie was goed voor een omzet van 144 miljard euro en verschafte werk aan meer dan een miljoen mensen. Per eenheid energie worden in deze sector dus meer banen gecreëerd dan in de fossiele sector. Het bruto binnenlands product tussen 1990 en 2014 met 46 procent, terwijl de CO2-uitstoot in dezelfde periode daalde met 23 procent.

De Europese Commissie zwaait zichzelf in zijn rapport veel lof toe voor deze prestatie: “De EU is een van de meest klimaatvriendelijke economieën ter wereld en zal de schoonste binnen de G20 worden als de klimaatdoelstellingen tegen 2030 geïmplementeerd worden”.

Niet onder de indruk

Milieu- en klimaatorganisaties zijn totaal niet onder de indruk. “De huidige vorderingen betekenen niet dat de EU op zijn lauweren mag rusten”, zegt woordvoerder Wendel Trio van Climate Action Network.

“Het feit dat we op weg zijn om deze zwakke doelstellingen te halen is net een extra argument dat we meer kunnen en moeten doen om onze klimaatambitie te verhogen. Om de energietransitie in lijn te brengen met het Klimaatakkoord COP21 van Parijs zijn ambitieuzere doelstellingen nodig, een stevig wettelijk kader en bijkomende maatregelen, zoals deadlines voor de uitfasering van fossiele brandstoffen.”

Woordvoerder Sebastian Mang van Greenpeace is het daarmee eens. “De huidige energieplannen van de EU komen niet eens in de buurt van wat we echt nodig hebben om de klimaatdreiging het hoofd te bieden”, zegt hij.

“Om de opwarming te beperken tot maximaal 1,5 graden, zoals in Parijs is afgesproken, moet de EU veel sneller evolueren richting 100 procent hernieuwbare energie en moet de EU subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen. En vooral: de EU moet verzekeren dat alle burgers toegang krijgen tot schone energie, ervan kunnen profiteren en ertoe kunnen bijdragen.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!