Actie “Amaai de Borsbeekstraat” meet zelf luchtkwaliteit

Actie “Amaai de Borsbeekstraat” meet zelf luchtkwaliteit

De bewoners van de Borsbeekstraat in Borgerhout starten op woensdag 1 februari met eigen metingen van de luchtkwaliteit in hun straat. Op deze dag treedt ook de Lage Emmissie Zone in voege. Voor de bewoners van de Borsbeekstraat is dit een druppel op een hete plaat. Bewoner Jan De Loof: “De LEZ zal de hoge NO2-concentraties in onze straat niet verlagen tot onder de wettelijke norm. Dit willen we met onze metingen aantonen.”

woensdag 1 februari 2017 15:05
Spread the love

sdaf

Concentratie NO2 in Borsbeekstraat boven wettelijke norm

Uit het onderzoek van Curieuzeneuzen bleek dat de NO2 concentraties in de Borsbeekstraat tot 50% te hoog liggen: 60 mug/m3 i.p.v. de wettelijk toegelaten 40 mug/m3. Dit maakt deze straat tot een hotspot van luchtvervuiling in Antwerpen [1]. We hadden gehoopt dat deze informatie ons stadsbestuur zou aanzetten tot onmiddellijke maatregelen. Maar het gesprek dat we hadden met schepen van leefmilieu Nabilla Ait Daoud leverde niets op. Jan De Loof: “Hoewel de resultaten van het Curieuzeneuzen onderzoek voor zich spreken, gaan we vanaf nu maandelijks meten. Zo staan we sterker om de Stad op haar verantwoordelijkheid te wijzen”

Oorzaak: anderhalf miljoen auto’s per jaar door Street-Canyon

De Borsbeekstraat is een Street-Canyon (smalle straat met hoge bebouwing) met enorm veel verkeer: zo’n 5000 auto’s per dag of anderhalf miljoen per jaar [2]. Daar ligt dan ook de oorzaak van de luchtvervuiling. Jan De Loof: “Zolang de verkeersdrukte niet vermindert zal de luchtkwaliteit niet verbeteren en wordt de gezondheid van de bewoners dagelijks ondermijnd.”

LEZ is ontoereikend

De invoering van de lage emissiezone (LEZ) is ontoereikend om ons de gezonde lucht te garanderen waar we recht op hebben. De stad Antwerpen gaf aan Transport & Mobility Leuven in 2012 de opdracht om te berekenen hoe groot het het effect van de LEZ op de luchtkwaliteit zou zijn. De resultaten zijn ontnuchterend: in de Borsbeekstraat zou de LEZ voor een vermindering van 0 tot maximum 2 microgram/m³ tegen einde 2020 [3]. Dit terwijl de concentratie in deze straat tot 20 microgram/m³ boven de wettelijke norm ligt. Een druppel op een hete plaat dus.

Geen cijfers over fijn stof concentraties leidt tot extra bezorgdheid

Ook de fijn stof concentraties dalen amper. In de Borsbeekstraat wordt een daling van 0 tot 0.5 microgram/m³ verwacht, zowel voor PM10 als PM2.5. De PM10 en PM2.5 concentraties aan de Plantin en Moretuslei waren in 2015 lager dan de Europese norm. “We zijn bezorgd over de concentraties fijn stof in onze straat. Daar is tot nu toe niets over gekend. Wij hebben aan de VMM gevraagd om een testmeting uit te voeren, maar dat willen ze niet.” 

Oproep aan de stad: voer het actieplan uit

De Stad Antwerpen en de Vlaamse regering zijn zich bewust van de slechte luchtkwaliteit in Borgerhout. Dat blijkt uit hun eigen actieplan om de luchtkwaliteit te verbeteren [4]. Daarin staat letterlijk dat in de hotspots van slechte luchtkwaliteit de verkeerssituatie en de mobiliteit zal bekeken worden [5]. “Wij vragen dat de Stad haar eigen plannen serieus neemt. De leefbaarheid van de straat en de gezondheid van de bewoners lijden onder de politieke onwil om dit probleem aan te pakken.”, aldus nog De Loof. 

De bewoners blijven actie voeren onder de noemer “Amaai de Borsbeekstraat”. Eerder voerden ze actie om de overdreven snelheid in de straat aan te kaarten en de slechte luchtkwaliteit onder de aandacht te brengen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!