Chauffeurstekort? Maak de job aantrekkelijker! 
Opinie - Frank Moreels

Chauffeurstekort? Maak de job aantrekkelijker! 

De voorbije dagen verschenen er in de pers berichten dat er een tekort aan vrachtwagenchauffeurs dreigt. Volgens Frank Moreels, voorzitter van de Belgische TransportBond moet werkgeversfederatie UPTR,  die deze berichten verspreidde eens in eigen boezem kijken. Door de sociale dumping verdwenen minstens 6000 jobs als chauffeur én werd het beroep steeds minder aantrekkelijk. Ook het hoera-bericht van UPTR over het terugkomen op de delokalisatie is totaal van de pot gerukt.

maandag 23 januari 2017 11:34
Spread the love

UPTR beweert dat Belgische bedrijven nu terugkomen op de delokalisatie van de voorbije jaren. Met andere woorden : transportactiviteiten die vanuit andere landen werden georganiseerd – al dan niet via postbusfirma’s – zouden nu weer vanuit België worden gedaan.  Dat is totaal van de pot gerukt: uit  de cijfers blijkt dit alvast niet …

Uit een uitvoerig rapport van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek, het Fonds voor Bestaanszekerheid van de sector, blijkt duidelijk dat er tussen 2007 en 2016 maar liefst 6000 jobs van vrachtwagenchauffeur verloren gingen in België.  UPTR praat maar raak zonder cijfers of feiten op tafel te leggen. 

Door de sociale dumping verdienen chauffeurs minder

De sociale dumping is er net mee verantwoordelijk voor dat chauffeurs minder verdienen dan voorheen. Nu rijden de Belgische chauffeurs enkel nog “rond de kerktoren”. Het echte internationaal vervoer, dat heel wat jongeren aantrok, is grotendeels overgenomen door Oost-Europese chauffeurs. Belgische chauffeurs doen nu meestal ritten van maximum enkele honderden kilometers. Door het wegvallen van het internationaal vervoer, en de daaraan gekoppelde vergoedingen, is het loon van een chauffeur tot wel 1000 euro bruto lager dan vroeger. 

Onaantrekkelijk loon

Het bruto-uurloon van een beginnend vrachtwagenchauffeur ligt momenteel met 10,48 euro per uur lager dan dat van een poetsvrouw. Het is slechts door veel uren te kloppen dat een chauffeur net iets meer verdient. Maar dit heeft ook zijn prijs : onregelmatige uren zijn niet makkelijk combineerbaar met een gezinsleven, lange dagen veroorzaken  vermoeidheid, files zorgen voor stress…  . Iemand die in vaste ploegen werkt, heeft een geregelder leven én verdient meer dan een vrachtwagenchauffeur…

We nodigen de werkgevers uit om samen het beroep van vrachtwagenchauffeur aantrekkelijker te maken i.p.v. loze berichten over herinvlagging de wereld in te sturen. Het is net door de onaanvaardbare houding van UPTR dat de verloning onaantrekkelijk blijft.

Vorig jaar werd een volledig nieuwe functieclassificatie ontwikkeld voor de chauffeurs, wat de sector trouwens veel geld kostte. Maar hieraan zullen geen lonen gekoppeld worden, zodat alles bij het oude blijft. UPTR stond het hardst op de rem tijdens de onderhandelingen, zodat er zeker niks zou wijzigen! Tijdens het komende sociaal overleg volgen herkansingen.  Benieuwd of UPTR bereid zal zijn om de beschikbare loonmarge te gunnen aan onze chauffeurs?

Vergrijzing dreigt, werkgevers moeten een pro-actief beleid voeren

Volgens de gegevens van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek is 56 %  van de chauffeurs 45-plus. Alleen al de vervanging van de chauffeurs wordt een grote uitdaging. Hiertoe is het uiteraard nodig dat de job aantrekkelijker wordt, inclusief een betere verloning.

Het is cruciaal dat alle werkgevers zich bewust worden van het feit dat chauffeurs nu eenmaal niet aan de bomen groeien. Wachten tot een chauffeur zich komt aanmelden – zoals de grote meerderheid van de werkgevers nu doet –  is géén goede strategie.

Samenwerking met de chauffeursopleidingen van onderwijs en VDAB is méér dan noodzakelijk. Daarnaast dienen ze ook zelf chauffeurs op te leiden, waarvoor trouwens subsidiëring voorzien is vanuit het Sociaal Fonds Transport en Logistiek.

take down
the paywall
steun ons nu!