Open brief aan psychologencommissie: uw richtlijnen zijn ondemocratisch en onethisch
Collectief voor het Behoud van het Spreken

Open brief aan psychologencommissie: uw richtlijnen zijn ondemocratisch en onethisch

366 psychologen richten zich in een open brief tot de psychologencommissie. Ze vinden een aantal richtlijnen van deze commissie waaronder het vrijgeven van informatie over de patiënten ondemocratisch en strijdig met de ethiek van de psycholoog. Verder hekelen ze de wantrouwig positie van de commissie tegenover de psychologen.

vrijdag 20 januari 2017 11:23
Spread the love

Aan de Psychologencommissie, 

Ondergetekenden, psychologen, herkennen zich niet in de koers die de Psychologencommissie bij de vertegenwoordiging van hun beroep vaart. Wij stellen vast dat de commissie niet democratisch te werk gaat, vinden haar professionele oriëntatie simplistisch en reductionistisch, haar richtlijnen strijdig met de ethiek van de psycholoog, haar positie tegenover de psychologen wantrouwig en dus schadelijk.

De commissie gaat niet democratisch te werk, aangezien haar Plenaire Vergadering voor een overweldigend groot stuk bestaat uit leden van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) waarvan geenszins bewezen is dat zij de meerderheid van de psychologen vertegenwoordigt. Wij stellen vast dat van de 11000 psychologen die ingeschreven zijn bij de commissie, er op heden 7000 bij geen enkele beroepsvereniging aangesloten zijn. Het ontgaat ons evenmin dat de oprichting van de commissie zelf rechtstreeks afhing van de BFP.

De professionele oriëntatie van de commissie is simplistisch en reductionistisch, gezien zij het eens is met de standpunten van de huidige minister van volksgezondheid, die zweert bij de ideologie van de Evidence Based Medicine, terwijl de grote meerderheid van de psychologen, de effecten van het spreken en de overdracht getrouw, erkent dat de menselijke geest niet herleid kan worden tot cijfers.

De richtlijnen van de commissie zijn strijdig met de ethiek van de psycholoog. Wij maken ons zorgen wanneer u psychologen oplegt om in elektronische dossiers persoonlijke gegevens bij te houden die toegankelijk moeten zijn, in naam van een zogenaamde “continuïteit van de zorg”. De reden waarom iemand een psycholoog consulteert en de verslagen van de gesprekken waarvan u eist dat ze worden meegedeeld aan de naasten (de nabestaanden, in geval de patiënt overlijdt), aan de volgende psycholoog of aan een vaag omschreven “vertrouwenspersoon”, dit alles is uiterst persoonlijke informatie.

Het verspreiden ervan lijkt ons een totale schending van onze beroepsplicht met betrekking tot de intieme feiten die de patiënt ons toevertrouwd heeft. Dat geldt eveneens voor het idee dat het beroepsgeheim gedeeld moet worden – onder meer met artsen van verzekeringsmaatschappijen.

U beweert de patiënt te willen beschermen, maar volgens uw instructies heeft de patiënt zelf niet het recht om zijn eigen dossier te vernietigen indien hij dat zou willen. U verzoekt de psycholoog in het bijzonder te vermelden of zijn “cliënt” met de “interventie” “instemt” of deze “weigert”: dergelijke opvatting, die de patiënt tot volgzaamheid of slechte wil herleidt, vinden wij zeer bedenkelijk.

De “vertrouwenspersoon” die een gezondheidszorgberoep uitoefent (“arts, kinesitherapeut, tandarts”) zou niet alleen tot het dossier van de patiënt toegangsrecht krijgen, maar ook tot de persoonlijke notities van de psycholoog met betrekking tot de patiënt: voor welke doeleinden, en in hoeverre blijven deze notities dan nog “persoonlijk”?

De positie van de commissie tegenover de psychologen is wantrouwig, en dus schadelijk. Op uw website worden patiënten uitgenodigd klacht in te dienen tegen hun psycholoog. Dat voedt het idee dat elke psycholoog een potentiële charlatan en een potentiële overtreder van de wet is.

Elke burger kan zo nodig klacht indienen tegen beroepsfouten, maar de indruk wekken dat inbreuken in ons beroep frequenter zijn, neigt naar onruststokerij. Door deze manier van werken schept de Psychologencommissie een klimaat van wantrouwen en brengt ze schade toe aan de overdrachtsrelaties die de basis vormen van onze praktijk.

Op het moment waarop de erkenning bij de Psychologencommissie vernieuwd wordt, zijn wij diep verontwaardigd te moeten vaststellen hoezeer uw instantie ernaar streeft om onze praktijk als psycholoog om te buigen in de richting van een schrijnend gebrek aan ethiek en zelfs aan menselijkheid. U beweert ons beroep te vertegenwoordigen, maar uw laatste voorschriften ondermijnen de uitoefening ervan.

Ondertekenaars :

Gil CAROZ, Yves VANDERVEKEN, Dominique HOLVOET, Sophie SIMON, Geert HOORNAERT, Guy POBLOME, Céline DANLOY, Jean-François LEBRUN, Jonathan LEROY, Marine DAVID, Patrick LEJUSTE, Monique VERHELLE, Gwendoline POSSOZ, Hélène COPPENS, Valérie LORETTE, Colette RICHARD, Bruno DE HALLEUX, Catherine SACE, Justine JUNIUS, Lien DE GROOTE, Véronique SERVAIS, Alfredo ZENONI, Eric STREVELER, Itxaso MURO, Jean-Claude ENCALADO, Anne CHAUMONT, Régine HARDY, Marie BREMOND, Gigliola CORATO, Caroline FRANCK, Jan DE CLERCK, Céline AULIT, Nathalie LACEUR, Lieve BILLIET, Luc VANDER VENNET, Lieven JONCKHEERE, Joost DEMUYNCK, Glenn STRUBBE, Peter DECUYPER, Els VAN COMPERNOLLE, Vic EVERAERT, David TEETAERT, Ben VERZELE, Denis GERARD, Philippe STASSE, Josette Léonce BOIGELOT, Claire PIETTE, Claire-Isabelle LE BON, Catherine ROEX, Maud FERAUGE, Thomas VAN RUMST, Thierry VAN DE WIJNGAERT, Dominique GIOVANNANGELI, Nicolas DEMELENNE, Anne DELGRANGE, Christophe MORRONE, Patricia SEUNIER, Philippe BOUILLOT, Anne DOUMONT, Véronique ROBERT, Katty LANGELEZ, Rachel SILSKI, Pierre MALENGREAU, Brigitte DUQUESNE, Eva RIMAUX, Robert VERSTRAETEN, Anne Francoise MOUCHAMPS, Eddy CABOOTER, Patrick GODFRIN, Eva BRYSSINCK, Guillaume BUSSCHAERT, Anne RICHEBOIS, Pascal PAILLOT, Marie Thérèse THILL, Michèle DEVILLEZ-NISOL, Christine VOLVERT, Alain DEKEULENEER, Cécile BORDERON, Sara DESTREBECQ, Eléna VETRO, Sandrine LIÉGEOIS, Carla BIANCHINI, Ingried LEMPEREUR, Noemie DAB, Marie VANDENHOVE, Pauline DEVOS, Katrien LIBBRECHT, Philippe GRISAR, Gisèle SNYERS, Sophie DOCHAIN, Laetitia MOUTHUY, Florence MENESTRET, Jean-Philippe CORNET, Nadine DUPONT, Piet VANCLOOSTER, Michel CODDENS, Stéphanie FLAMENT, Sylvie MENDES GONCALVES, Christian LOONES, Mahe AJA, Sandrine RECKINGER, Mariyan TRIFONOV, Bernadette HUBERLANT, Maryline SERVAIS, Marie Joël CONROTTE, Sebastiaan BORREZEE, Sandrine DESMURGER, Dennis VAN HOVE, Anne DEBAAR, Bart RABAEY, Sam CALMEYN, Wim GALLE, Salvina ALBA, Tania SCHUDDINCK, Sandrine DETANDT, Eve SCORNEAUX, Isabelle TIBERGHIEN, Bram HENAU, Manon TRENTESAUX, Marie-Françoise DE MUNCK, Claude-Annik VANHECK, Anouk VAN HASSELT, Mano QUITTERIE, Muriel DESMECHT, Claire VANDER VORST, Stefanie ROUX, Veerle DE WILDE, Véronique DEMOULIN, Charlotte LUYCKX, Monique DAMAVE, Marie VERVECKEN, Pierre JEANGILLE, Cedric JAMAR, Muriel DE WITTE, Diane HELSZAJN, Henk COOPMAN, Tim MISEREZ, Liliane VAN WYNENDAELE, Nathalie CRAME, Arne RUCKEBUSCH, Dimitri KALOYANNIS, Françoise PIRSON, Sebastien LORRIAUX, Isabelle GUEBENNE, Hélène BOUVY, Tatiana KOTSCHOUBEY, Jeanette VALINAS, Erik MERTENS, Muriel MARKOWITCH, Jean-Marc FREDERIKS, Judit HAVELKA, Sara MENTENS, Nathalie DEBUE, Anaïs DOMB, Alice LEJEUNE, Charline WAXWEILER, Katrien BILLIET, Ilse VAN LYSEBETTEN, Rebecca KAPUSI, Alexandre LEUS, Maaike PILLEN, Sophie BOUCQUEY, Arnaud SPITAELS, Agnes BOEDT, Nadia KHOUWAYER, Lionel DEMILIER, Magalie BERTON, Fabienne ANDRIS, Christine LEYS, Catherine MOCKEL, Laetitia NAGIEL, Kevin WAGEMANS, Marie BRUWIER, Estelle THIRIFAYS, Anne LABBY, France VAN BRUSSEL, Pascale FRIPPIAT, François LONGE, Patricia VANDERBRUGGEN, Sarah NEZROUG, Mathieu HOUCKE, Bérénice DE MAN, Bart REYNDERS, Oriane GOMES, Mélanie My-Linh THIRION, Mélissa TASSIN, Anne NOËL, Myriam TALMAZAN, Elaine COLLARD, Marie-Ange SENDEN, Tom LINTACKER, Yaëlle SELIGMANN, Theresia ERICH, Joachim CAUWE, Maria Sueli PERES, Elena MADERA, Kris DE WITTE, Björn WAERLOP, Caroline CLAERBOUT, Anne COSYN, Frédérique MERCENIER, Lien HAUSTRAETE, Anne MEURRENS, Caroline WUYTS, David BLOMME, Laurence BRIBOSIA, Sandrine RASTELLI, Marie-Luce BINOT, Anne-Marie HALCONRUY, Kathleen DELID, Everd VAN SOOM, Manon PICQUET, Dominique BAUDRU, Astrid LACROIX, Patrick HANNOT, Dries DULSSTER, Natacha GEENEN, Véronique HERMANS, Aline DUPUY, Davinia SCHOUTTETEN, Cristiano DE OLIVEIRA VENTURA, Janna VAN DER HEYDEN, Françoise DESTERCKE, Ariane BARTHÉLEMY, Chloé ARNOULD, Lies SYNAEVE, Frédéric SIEGELBAUM, Thomas COTTON, Marc DUBOIS, Didier LESTARQUY, Véronique TIERCE, Marc MOTTART, Marie-Alice OOSTERLINCK, Stefanie WULBRECHT, Christine LEDENT, Elena DE FEYTER, Cécile QUINET, Fabienne DEBONGNIE, Viviane VAN RECK, Margot VANDAMME, Alix KUYLEN, Sabrina NYS, Isabelle CARTON, Jonas VERBAUWHEDE, Romina MAROTTA, Colette AUSSEDAT, Michelle JEANTY, Julie MOLITOR, Virginie ROMAIN, Frank COSMAN, Julien RAPPE, Amar EL-OMARI, Anne VERRIEST, Emmanuel GEORGES, Fanny DEPROST, Jef DE BLOCK, Veerle TEMPELAERE, Pierre LEBLANC, Véronique TIERCE, Jolan STANDAERT, Géraldine DE LE HOYE, Sophie BORKOWSKI, Marijke MUSSCHE, Anne MEUTER, Nathalie PLISNIER, Sabine THIENPONT, Marina MALLEFROY, Thaïs GOESSENS, Rose-Marie GIULIANA, Sollie JEROEN, Jens ANTHOONS, Marie COUVERT, Pierre-Yves GOSSET, Christine LENAIN, Katia MICHEL, Miet DE MUYNCK, Gaëlle WILLEMS, Sara BERGMANS, Mina MILANI, Rosa SEVERINO, Amélie THONET, Patrick BOUHY, Caroline DE MOOR, Nicolas BARRÉ, Fabienne HODY, Martine VANDER MARCKEN, Isabelle TIBERGHIEN, Christelle LACOUR, Laurence MALGHEM, Françoise DESTERCKE, Valérie MARTIN, Sophie DEBAUCHE, Geneviève RUHWIEDEL, Fabienne DUBOIS, Daniela CAPPADONNA, Pauline MACÉ, Geneviève SALVATORI, Dominique WEIL, Joëlle HURCHON, Eric FRAITURE, Xenia DE ZUTTER, Sophie LECLERCQ, Ludmilla DE WIN, Olivier WARICHET, Sophie LEGROS, Anne-Christine VOZ, Wolfgang KONDER, Justine GUILLET, Isabella AMICI, Alexia GRAULS, Olivier LUCAS, Sueda SENAY, Frank VAN DEN BULKE, Vero MERLEVEDE, Rolando EWEL RENGEL, Julie VERMEULEN, Judith BZUROVSKI, Claire FRONVILLE, Sébastien AMERYCKX, An CORNELIS, Wim MATTHYS, Clarisa MARCO, Marleen THYS, Sabine KERF, Francis TURINE, Vincenzo FERRARA, Pascaline LEPAGE, Karin BAUTIER, Eleonora USAI, Leentje FLOUR, Ann Sofie CLAEYS, Kris DE WITTE, Guy VANDERPUTTEN, Nils VANDENBROUCKE, Aline GOETHALS, Heidi ADRIAENSEN, Xavier ROGEZ, Ellen VERHEYEN, Danielle LIEBER, Ben VAN NIEUWENHOVE, Étienne DUBOIS, Axel HENRARD, Renaud CORNELIS, Gaëlle DELEFORTRIE, Charlotte LUYCKX, Richard MASSET, Sophie DRUETZ, Peter HAESAERT, Sylvie CALLENS, Nathalie LAWALRÉE, Patrice VOSE, Vincent DALLE, Barbara CHASSE, Michèle LE MASSON MAULAVÉ, Olivier GERMAIN-BONNE, Martine PHILIPPART, Charlotte MALKA, Dimitrios TSERPELIS, Pierre JACOBS, Marie LÉCHEVIN, Alexander SCHOENAUEN, Steven ALLAERT, Nathalie GHEYSEN, Fien DESMYTER, Tiber MANFREDINI, Maud COLMANT

Het Collectief voor het Behoud van het Spreken (COBES) brengt de praktijkmensen uit de Belgische Geestelijke Gezondheidszorg, actief binnen instellingen of in de private sector, samen: psychologen, psychiaters, sociaal werkers, logopedisten, ergotherapeuten, psychotherapeuten, bachelors psychologie, opvoeders of andere begeleiders binnen de zorgsector. Ook studenten binnen de geestelijke gezondheidsberoepen kunnen zich aansluiten.

Het verenigt zij die therapeutisch werk willen verdedigen dat een plaats geeft aan het spreken en luisteren. Dit werk laat zich niet aan een ideologische versie van de Evidence Based Medicine onderwerpen. Het Collectief heeft als doel in te gaan tegen de wet op de geestelijke gezondheidsberoepen die gestemd werd in de zomer van 2016 alsook tegen de toepassing ervan.

Via de elektronische mailinglijst van COBES worden op geregelde tijdstippen teksten verspreid die deze wet en de mogelijke kwalijke gevolgen ervan toelichten, naast oproepen tot diverse acties tegen de wet en haar toepassingen.

Indien u zich wenst in te schrijven op deze elektronische mailinglist COBES stuurt u gewoon een blanco mail naar cobescopel@gmail.com met als onderwerp “inschrijven”.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!