Nikki Haley (Office of the President Elect/CC)

Eigen VN-ambassadeur spreekt president Trump tegen

De door president Trump voorgedragen kandidaat ambassadeur bij de VN Nikki Haley wil dat de sancties van president Obama tegen Rusland in stand blijven. Dat zei ze op 19 januari tijdens de hoorzitting in de Senaat, die haar benoeming moet bekrachtigen. Ze spreekt daarmee de visie van Trump tegen, die deze sancties wil afschaffen.

vrijdag 20 januari 2017 15:08
Spread the love

Nikki Haley wees tijdens de hoorzitting in de Senaat, die haar benoeming moet goedkeuren, het idee af dat de door president Obama ingevoerde sancties tegen Rusland zouden moeten worden afgeschaft. Ze wees ook op het belang van strategische allianties zoals de NAVO, eveneens in tegenspraak met uitlatingen van Trump zelf. Tevens sprak ze haar volledige steun uit voor Israël, waarmee we wel volledig op één lijn zit met president Trump..

Nikki Haley is nu nog gouverneur van South Carolina, maar ziet zichzelf als een “buitenstaander” binnen de VN, waar ze volgens eigen zeggen een “frisse blik” wil brengen. “Als Amerika faalt als leider, wordt de wereld een gevaarlijke plaats. En als de wereld gevaarlijker wordt, wordt het Amerikaanse volk kwetsbaarder”, verklaarde ze tegenover de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen.

De VS zullen volgens haar de “onontbeerlijke stem van de vrijheid” laten horen. Over Rusland zei ze dat dat land “zijn spierballen” laat zien en dat de VS zich krachtig moeten blijven opstellen. “Ze moeten weten dat wij niet goedkeuren wat in Oekraïne en de Krim gebeurd is en wat in Syrië gebeurt. We gaan tegelijk echter ook duidelijk maken dat we hulp nodig hebben bij de strijd tegen IS.”

Ontwrichtende acties

In haar laatste grote toespraak wees Samantha Power, de huidige uittredende Amerikaanse VN-ambassadeur, er op dat de VS graag problemen willen oplossen in samenspraak met Rusland. Power uitte toen haar ernstig bezorgdheid over de “agressieve en ontwrichtende acties” van Rusland in de Krim, in Syrië en de Russische bemoeienissen met verschillende buitenlandse regeringen.

“Het gedrag van Rusland draagt niet bij tot een nieuwe wereldorde. Het breekt de bestaande orde af. Daar moeten we tegen strijden. De krachten van fascisme en communisme zijn verslagen, we hebben nu te maken met de krachten van autoritarisme en nihilisme”, zei ze.

Tijdens de senaatszitting zei Nikki Haley ook dat Rusland de internationale orde geschonden heeft met de invasie en annexatie van de Krim en dat acties van Rusland in Syrië vermoedelijk oorlogsmisdaden zijn. Ze stelde daarom voorstander te zijn van het handhaven van de huidige sancties tegen Rusland. Ook zei ze dat het noodzakelijk is om op te staan tegen landen die zich proberen te mengen in Amerikaanse interne aangelegenheden.

Eerder ontkende (dan nog) president-elect Trump dat Rusland waarschijnlijk wel betrokken is bij het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen. Aanwijzingen die de inlichtingendiensten hiervoor zeiden te hebben, trok hij echter in twijfel. Onlangs suggereerde hij echter ook een mogelijke verlichting van de sancties tegen Rusland, in ruil voor de vermindering van kernwapens. Hij bekritiseerde tijdens zijn verkiezingscampagne ook de NAVO, die volgens hem overbodig is geworden en “verouderd.”

Op een vraag om commentaar bij deze uitlatingen van Trump zei Haley dat het belangrijk blijft om militaire allianties te hebben. “Als we met hem in gesprek gaan over deze allianties en duidelijk maken hoe ze behulpzaam en strategisch kunnen zijn, verwacht ik dat hij zal luisteren naar ons allen en hopelijk zal hij het dan zien zoals wij dat zien”, zei ze.

Israël

Haley haalde ook uit naar de VN-standpunten over Israël. “Nergens is het falen van de VN meer consistent en schandelijk geweest dan in de vooringenomenheid tegen onze nauwe bondgenoot Israël.” Net als Trump bekritiseerde ze in het bijzonder een recente passage in VN-resolutie 2334 waarin een einde wordt geëist aan de Israëlische koloniale nederzettingen. Volgens Haley was dat een “vreselijke fout” die het nog moeilijker maakt om een vredesakkoord te bereiken.

Tijdens de stemming op 23 december 2016 in de VN-Veiligheidsraad over deze resolutie, onthielden de VS zich voor het eerst, in plaats van met een neen-stem hun veto uit te spreken. De andere veertien leden van de Veiligheidsraad stemden voor. Haley zei dat de VS nooit hun stem zullen onthouden als de VN acties ondernemen die in direct conflict zijn met de Amerikaanse belangen, inclusief acties tegen Israël.

Hervorming van de VN

Haley wees vervolgens nog op de noodzaak tot hervorming van de VN zelf. Het doel daarvan is volgens haar “een internationaal orgaan te creëren dat de belangen van het Amerikaans volk beter dient.” Amerikaanse financiële bijdragen kunnen als hefboom worden gebruikt om die veranderingen door te voeren. “Wij zijn een vrijgevig land, maar we moeten ons wel afvragen welk goeds bereikt wordt met deze buitenproportionele bijdrage. Krijgen we waar we voor betalen?”, vroeg ze zich af.

Ze noemde de VN-Mensenrechtenraad als voorbeeld en zette vraagtekens bij de rol van deze raad in de ondersteuning van mensenrechten, terwijl er tegelijkertijd landen zoals Cuba en China lid van zijn. Dat ook Saoedi-Arabië lid is van deze raad was voor haar blijkbaar geen probleem.

De VS zijn momenteel nog altijd goed voor 22 procent van het budget van de VN. Twee Republikeinse senatoren hebben in een recent wetsvoorstel gesuggereerd de financiering voor het volledige VN-systeem stop te zetten, ook voor organisaties als het VN-kinderfonds UNICEF, het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP en de VN-vrouwenorganisatie UN Women.

Aanvankelijk stelde Haley niet tegen het intrekken van die financiering te zijn om hervormingen te bereiken. Later nuanceerde ze dat door te stellen dat ze het intrekken van financiering afwijst als het leidt tot ongewenste uitkomsten. Ze zei het geld liever te willen inzetten om de VN-organen ‘efficiënter’ te maken.

Noot van de redactie: Het gebruik van de VS-financiering van de VN is geen nieuwe tactiek. Het is al tientallen jaren een permanent ingezet machtsinstrument die opeenvolgende Democratische en Republikeinse regeringen hebben gebruikt om de eigen wil aan de organisatie op te dringen. Nieuw is wel dat nu voor het eerst een VN-ambassadeur standpunten inneemt die tegengesteld zijn aan uitspraken van de eigen president. Zie De VN, een willoos instrument in handen van de VS.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!