Ontbossing voor het palmoliebedrijf Noble in Sarong, West-Papoea (Environmental Investigation Agency)

Europese bank HSBC financiert verwoestende palmolie-industrie

HSBC, de grootste bank van Europa, leent honderden miljoenen euro aan palmoliebedrijven in Indonesië. Daarmee is de bank een van de grootste financiers van de verwoestende palmolie-industrie in Indonesië, zegt Greenpeace in een nieuw rapport, dat ook Rabobank, ING, ABN Amro en BNP Paribas bij naam noemt.

woensdag 18 januari 2017 11:52
Spread the love

Ontbossing en verwoesting van veengronden door de palmolie- en pulpindustrie wordt algemeen gezien als de belangrijkste oorzaak van bosbranden en rookvervuiling. Volgens een studie van de universiteiten van Harvard en Columbia zijn naar schatting honderdduizend mensen in Zuid-Azië voortijdig overleden als gevolg van grote rookoverlast in 2015.

Landroof en kinderarbeid(Greenpeace Report)

De palmolie-bedrijven waarin HSBC heeft geïnvesteerd, zijn volgens Greenpeace verantwoordelijk voor vernieling van regenwouden – waaronder landroof van de plaatselijke bevolking, vernietiging van de habitat van bedreigde diersoorten, exploitatie zonder vergunning, misbruik van werknemers en inzet van kinderarbeid, bosbranden en het verwoesten van veengronden.

 

Greenpeace publiceerde resultaten van zijn onderzoek van de financiering van de palmolie-industrie in het rapport Dirty Bankers – How HSBC is financing Forest Destruction for Palm Oil. Deze activiteiten zijn in strijd met de plaatselijke Indonesische wetgeving en met het eigen officieel gevolgde duurzaamheidsbeleid van HSBC. “HSBC beweert een verantwoord beleid te hebben over ontbossing”, zegt Annista Rahmawati, campagnevoeder bij Greenpeace in Zuidoost-Azië, “maar die mooie woorden worden vergeten zodra contracten ondertekend worden. Waarom werkt HSBC eraan mee om miljarden bijeen te brengen voor bedrijven die het vuur aanwakkeren?”

Rabobank, ING en ABN Amro(Greenpeace Report)

Ook andere banken zijn betrokken bij financiering van de palmolie-industrie, waaronder ING, Rabobank, ABN Amro en BNP Paribas. Van alle banken die Greenpeace onderzocht, is ABN Amro volgens de milieuorganisatie de enige die een beleid heeft dat “in de buurt komt” van een NDPE-beleid (No Deforestation, No Peat (veengronden), No Exploitation). ABN Amro is betrokken bij een lening 1 miljard dollar aan het palmoliebedrijf Noble, waarvoor in mei 2016 de handtekeningen werden gezet.

In oktober 2016 ondertekenden de Nederlandse banken een convenant dat moet bijdragen aan het handhaven van de mensenrechten bij investeringen, waaronder ook die in de palmoliesector. Rabobank publiceerde in november 2016 een “aanscherping” van haar visie op de palmoliesector. Rabobank, ING, ABN Amro en BNP Paribas zijn lid van de Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO), die als doel heeft de productie van palmolie te laten voldoen aan de duurzaamheidseisen.

Die mooie beleidsintenties worden echter nergens geïmplementeerd, stelt Greenpeace vast.

Greenpeace report: Dirty Bankers – How HSBC is financing Forest Destruction for Palm Oil 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!