Volgens een meerderheid van Amerikaanse politieagenten zijn protesten tegen politiegeweld op zwarten gebaseerd op vooroordelen. Volgens hen is er geen systeem van racisme en onstrafbaarheid in de politie (yourblackworld.net)

Geen systeem van geweld tegen zwarten volgens politie VS

Een meerderheid van de politieagenten in de VS beschouwt dodelijk geweld tegen zwarte mannen als geïsoleerde incidenten zonder systeem. Het publiek daarentegen meent dat het gaat om een dieper liggend probleem.

woensdag 11 januari 2017 15:40
Spread the love

 Het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research vroeg bijna achtduizend politieagenten naar hun ervaringen. Een overgrote meerderheid van de agenten (86 procent) gaf aan dat hun werk moeilijker is geworden door de fatale confrontaties tussen zwarte burgers en de politie. Bijna driekwart van de politiedepartementen stelt dat hun agenten daardoor minder bereid zijn geworden om verdachte personen aan te houden en te ondervragen.

De politie blijkt ook sceptisch over de protesten die volgen op dodelijke confrontaties tussen de politie en zwarte burgers. Twee derde (68 procent) zegt dat die vooral voortkomen uit vooroordelen over de politie. Slechts 10 procent gelooft dat een oprecht verlangen om de politie verantwoordelijk te houden voor haar acties een grote rol speelt in de protesten.

Ongeveer twee derde van de agenten beschouwt dodelijke gebeurtenissen als geïsoleerde incidenten. Dat is in strijd met het beeld dat het publiek daar van heeft. In een ander onderzoek constateerde Pew Research dat 60 procent van de volwassen bevolking deze incidenten ziet als symptomen van een diepliggend probleem.

Uit onderzoek bij verschillende politiedepartementen blijkt dat de meeste agenten tevreden zijn met hun departement als werkgever. Toch zet ongeveer de helft (53 procent) vraagtekens bij de disciplinaire procedures en 72 procent zegt dat slecht functionerende agenten niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun gedrag.

De relatie met de zwarte bevolking blijkt problematischer dan die met andere groepen. Een substantiële meerderheid van de agenten geeft aan een goede verstandhouding te hebben met blanken, latino’s en Aziaten in zijn of haar gemeenschap. Slechts 56 procent zegt dat over de verhouding met de zwarte bevolking.

Deze perceptie verschilt sterk naargelang de achtergrond van de agent. Zes van de tien blanke of latino-agenten zegt dat de relatie van de politie met de zwarte bevolking uitstekend of goed is. Slechts 32 procent van de zwarte agenten is het daar mee eens.

Bron: Key findings on how police view their jobs amid protests and calls for reform

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!