Het meest invloedrijke krijgt het minste aandacht

Het meest invloedrijke krijgt het minste aandacht

De generatiewisseling zal de arbeidsmarkt uitroken en jaar op jaar de strijd om de werknemers opvoeren ook voor de werknemers met migratieachtergrond en dat gedurende minstens twee tot drie decennia.

dinsdag 10 januari 2017 13:36
Spread the love

Tabel: Generatiewissel oudere door jongere werknemers      
Voorbeeldfiches België Vlaams, Brussels, Waals gewest
BuG 274: Generatiewissel alle landen van de wereld            

De waaromvraag

Men mag/kan zich afvragen waarom economen, politicologen, politici, beleidsvoerders, onderzoekscentra, studiediensten van vakbonden en werkgevers, progressieven, partijen, ook de communisten en media (waar blijven de journalisten van de Tijd, De Morgen of de Standaard die zich sterk maken om sociaaleconomisch bij de tijd en zeker de toekomst te zijn) volledig voorbijgaan aan datgene wat de komende decennia de arbeidsmarkt en de samenleving drastisch zal wijzigen. Is het onvermogen, onkunde of onwil om het voor de hand liggende materiaal te analyseren en wetenschappelijk te kaderen?
 
Deze redenen zijn geen verontschuldiging voor de dringendheid en de indringendheid van het inzicht in de Generatiewissel (met grote G te schrijven) die er zit aan te komen dwz van de leeftijdsjaren en cohorten die één voor één de arbeidsmarkt zullen verlaten en de jongere generatie die, jaar op jaar hen op de arbeidsmarkt zal vervangen. Het is een (vrij) eenvoudige oefening die we hier al summier enkele malen gemaakt hebben, maar die we nu integraal en met een nieuwe grafische weergave én splijtende tabellen zullen illustreren en dit voor alle administratieve niveaus in België: gemeente, arrondissement, provincie, gewest en België.
 
Een fiche met 4 grafieken en 2 tabellen kan eenvoudig aangemaakt worden voor elke administratieve lokaliteit. Bij inzwarting kan men deze fiche uitprinten of op een wordblad bewaren. Hierbij voorbeeldfiches voor België. Vlaams, Brussels en Waals gewest.
 
Geen pessimisme maar kennis van zaken geeft toekomstperspectief
 
Voor progressieven, linksen, burgerbewegingen, het middenveld enz is het belangrijk om de kansen voor tewerkstelling, wonen, opleiding te zien en ten volle aan te wenden. Het is van belang om elkeen optimaal voor te bereiden op deze mogelijkheden en niet te vervallen in pessimisme en depressiviteit omwille van  ‘populisme’ en het ‘gevoel’ dat het allemaal de verkeerde kant opgaat. De echte profeten zijn niet de Boudry’s en de Holslags en die hen een forum geven.
 
Het is nu om aan de jongeren mee te geven dat voor elke opleiding en voor elke kwalificatie voldoende tewerkstelling zal open komen. In eerste instantie ter vervanging van de uitstromende werknemers en ook voor nieuwe jobs die vooral in de publieke dienstverlening tot stand komen. Want ook de bijkomende jobs situeren zich in hoofdzaak, dwz voor 60% in de publieke dienstverleningen. Maar de beleidsvoerders geven maar al te graag de indruk dat de nieuwe jobs in vooral gecreëerd worden in de private op winst gerichte sectoren, niets is minder waar. En dat het vermaledijde ‘overheidsbeslag’ zou afnemen. Daar is misschien iets op gekort maar niet op de tewerkstelling die er van afhangt. Men krijgt zelfs z’n elementaire ‘staats’diensten niet opgevuld, cfr Spoor, Gevangenisbewaring, Politie, en men mag zich afvragen in welke mate een racistisch en xenofoob aanwervingsbeleid daarin een bepalende factor is.

Lees het volledige bericht BuG 348 on-line 
 
Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!