Werknemer verliest jaarlijks 376 euro door nieuwe loonwet

De regering heeft de loonwet veranderd waardoor de stijging van de lonen in ons land enorm ingeperkt wordt. Een maatregel om de werkgelegenheid te verhogen en concurrentie te vrijwaren aldus de regering. Voor de PVDA-studiedienst die er een rapport over uitbracht is dit onrechtvaardig. Zij stellen dat deze verstrenging van de loonstijging de koopkracht van werkende mensen zal aantasten.

maandag 9 januari 2017 14:35
Spread the love

Waarover gaat het? 

De lonen in ons land mogen niet zomaar stijgen. Sinds 1996 heeft de overheid een loonwet om te vermijden dat de lonen in België sneller zouden stijgen dan de lonen in de buurlanden. Op basis van die wet berekent de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven om de twee jaar met welke marge de lonen mogen stijgen. Binnen die marge mogen de werkgevers en de vakbonden dan onderhandelen om tot een definitieve norm te komen. 

De loonwet die aan de basis ligt van de berekening is sinds kort veranderd. We vroegen aan Koen Dereymaeker van de studienst van de PVDA wat juist het probleem is met die aanpassing en welke gevolgen het heeft voor de werknemers. 

Wat is het probleem met de nieuwe loonwet?  

Dereymaeker: “De lonen zouden 2,4 procent stijgen om gelijke tred te houden met de buurlanden, maar door de nieuwe loonwet wordt dat gehalveerd tot 1,2 procent voor de komende twee jaar. Dit wordt de nieuwe marge waarbinnen de sociale partners mogen onderhandelen” 

“In de nieuwe loonwet wordt de taxshift van 1 miljard per jaar voor de werkgevers niet opgenomen waardoor de loonkosten artificieel wordt hoog gehouden. En daarnaast zijn er sancties voorzien voor werkgevers die zich niet houden aan deze loonnorm. In de chemie zijn er bijvoorbeeld altijd hogere loonstijgingen. Maar als een bepaald bedrijf of sector nu afwijkt en toch hoger lonen geeft, riskeert ze zware boetes per werknemer. ” 

Gevolgen voor de werknemers? 

“We hebben berekend dat de gemiddelde werknemer met deze nieuwe marge van 1,2 procent bij een gemiddeld loon van 3000 euro bruto ongeveer 753 euro op twee jaar verliest.  Daarna zal het verschil nog oplopen, omdat de taxshift op kruissnelheid 3,2 miljard RSZ-vermindering geeft aan de bedrijven, die niet mogen mee worden gerekend.”

De maatregel zal volgens de regering onze concurrentiepositie ten opzichte van de buurlanden versterken?   

“De lonen in onze buurlanden zijn juist gestegen. In Duitsland gemiddeld 5 procent, in Nederland 3,5 procent en in Frankrijk 4 procent. In België zijn ze al een hele tijd bijna gelijk gebleven door de loonblokkering van twee jaar geleden en de indexsprong.  Maar de kosten voor elektriciteit, water, etc blijven stijgen. Dit heeft een impact op de koopkracht.”  

“Uit recente cijfers blijkt dat in de eerste zes maanden van dit jaar de kleinhandelaars 2,4 procent minder hebben verkocht. Dat is slecht voor de hele economie. En trouwens als de lonen in België minder mogen stijgen dan in de rest van Europa, doet België aan loondumping en zorgt ze voor een spiraal naar beneden. Ook in andere landen zal er een druk komen op de lonen.”

Wat is jullie reactie? 

“We zijn gekant tegen de verstrenging van de loonwet. Er moeten vrije onderhandelingen mogelijk zijn tussen werkgevers en werknemers zonder dat er een overheid in tussenkomt. Als werkgevers vier procent loonsverhoging willen geven waarom zou de regering dat dan moeten beknotten?”    

“Terwijl Duitsland terugkomt van hun lageloonbeleid en er in verschillende Duitse sectoren opnieuw loonstijgingen zijn, beslist onze regering haar beleid van loonblokkering nog meer aan te scherpen. Een maatregel die al heeft bewezen nefast te zijn voor de economie.” 

“We vinden de wet ook onrechtvaardig. De regering viseert steeds dezelfde groep terwijl de lonen van de CEO’s van de beursgenoteerde bedrijven sinds 2015 met ruim 17 procent is toegenomen.” 

 Wat zijn de alternatieven? 

“De hele logica van alsmaar meer flexibiliteit en loonmatiging om te concurreren met de buurlanden heeft de koopkracht alleen maar doen dalen. Het tast de hele economie aan. De beste manier om werkgelegenheid te creëren is door meer te investeren in beter openbaar vervoer, kinderopvang,  ziekenhuizen, rusthuizen etc.”

 

Bekijk het volledige rapport hier

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!