Graailand, ik verwachtte het ergste maar het is veel erger

Graailand, ik verwachtte het ergste maar het is veel erger

Het is een behoorlijk flinke klepper geworden, 403 blz. om precies te zijn en laat dat dan nog een beknopte samenvatting zijn van wat in ons land en in Europa echt geregeld wordt zonder dat u daar als doorsnee burger van wakker ligt omdat u en ik het gewoonweg niet weten. U en ik zouden dus niet meer slapen neem ik aan mochten we alles weten. Ik slaap steeds slechter moet ik zeggen.

zondag 8 januari 2017 21:15
Spread the love

Gelukkig maar heeft Peter Mertens zich niet laten meeslepen in minachtende taal zoals Bart De Wever dat doet en die de partij van Mertens recent nog het restafval van de 20e eeuw noemde. Dit zonder enige ernstige aanleiding trouwens maar met een dodelijke intentie deze partij in diskrediet te brengen.

Dat hij zich niet laat meeslepen in gore nietszeggende dwaasheden maakt van Peter Mertens trouwens een Grote Mijnheer! Hij zou er gezien de feiten nochtans alle reden toe hebben dezelfde praat te hanteren maar hij verkiest de rede boven het platvloerse. De feiten boven het gesjoemel van de richel.

In Graailand wordt niet rond de hete brei gedraaid. Mertens noemt ‘paard’ én ‘kar’ en maakt hierbij geen omwegen. De feiten zijn wat ze zijn, het leven zoals het is. Het geeft het contrast aan tussen die groep in onze samenleving die U nu al veel te lang laat geloven dat zij het fundament van onze samenleving vormen. Politici, ondernemers, managers en voetvolk die zichzelf schromelijk overschatten en zichzelf bij feestjes en plechtige aangelegenheden tot ‘Captain’ of ‘Officer’ of beter nog, tot ‘Keizer’ kronen en aan de andere kant U die inderdaad hard werkt om de eindjes aan mekaar te knopen. U, die ’s nachts wel wakker ligt over de toekomst van uw kinderen, van uw partner, omdat u nu al begint te voelen dat het stinkt, dat het heel hard stinkt. U, die geen tijd hebt om alle actualiteit te volgen en conclusies te trekken, om te beseffen dat die Captains en Officers en die ene Keizer geen moer betekenen zonder u en ik en alle anderen die de ware kracht van onze economie en samenleving vormen.

Precies dit weekend verscheen in de krant ‘De Morgen’ een artikel over een gemeenschap in de UK die de politiek letterlijk buitenspel heeft gezet. Het dorpje heet Frome en ligt in het Engelse graafschap Somerset. Zij hebben in hoofdzaak komaf gemaakt met zoals ze zelf zeggen “het waanidee dat elk voorstel van de rivaal moet worden gedwarsboomd, enkel om dat het van de rivaal komt.” Het enige wat ze tot doel stellen is: wat is goed voor Frome? En Frome is zowat alles en iedereen. Kijk het er zelf even op na, ik wil hier op dit moment niet verder over uitweiden. Ik wil alleen maar aangeven dat het burgerinitiatief geen utopie hoeft te zijn, integendeel, maar dat ook dat met vallen en opstaan zal gebeuren, en met dien verstande dat ‘U’ er ‘wel’ zal op vooruitgaan.

Mijn exemplaar van Graailand is nog niet uit, ik zit aan blz.97 en nu al ben ik uit mijn sokken geblazen. Ik laat u even, slechts heel even, mee getuigen zijn van hoe deze ‘elite’ die tot vandaag uw levensloop stuurt in een richting die zij zelf verkiezen denken en praten over U.

Mijn wereldbeeld is optimistisch, toekomstgericht en emanciperend.

Dat van Mertens is negatief, berust op het verleden en baadt in een sfeer van klassenstrijd.

(Gwendolyn Rutten over zichzelf en over Peter Mertens – pag.77 – Graailand)

Zoals Gwendolyn Rutten zouden we ons inderdaad allemaal voelen met een inkomen dat ver boven de 20.000 EUR per maand ligt, niet?

‘We leven in een land waar het eten van bejaarden maar drie euro per dag mag kosten’

Dit in functie van de winsten ven een groepje aandeelhouders.

(pag. 11 – Graailand)

U bent waarschijnlijk nog jong, u heeft een job en een goed verwarmde woning, een schat van een partner en twee leuke kinderen. U heeft hier nog niet over nagedacht, niet? De meeste bejaarden vragen zich echter van ’s morgen tot ’s avonds al af aan wat ze dat verdient hebben?

Een zonneplantage-taks op commerciële zonneparken is een kwestie van elementaire rechtvaardigheid,

en levert jaarlijks minsten 115 miljoen euro op.

(pag.20 – Graailand)

Toen Fernand Huts zijn zakelijk inzicht begon te jeuken aarzelde hij niet een gigantische hoeveelheid zonnedaken aan te leggen, goed voor een totale oppervlakte van 800.000 m². Huts krijg hiervoor 450 EUR subsidie per megawattuur goed voor een goeie 13.000.000 EUR jaarlijks en dat nog 20 jaar lang. Dat was niet echt de bedoeling van de subsidie durf ik aannemen?

In 2008 werden er 381 waterkranen dichtgedraaid.

In 2015 waren dat al 3.924 kranen.

(pag.30 – Graailand)

Eigen schuld, dikke bult zal u zeggen. Die dikke bult dat klopt, die is er gekomen door de ziekte van Crohn, een onstekingsziekte van het darmkanaal die bovendien voor een beëindiging van het arbeidscontract zorgde van betrokkene. Haar man verloor door een herstructurering in dezelfde periode ook zijn werk. Het kan tegenzitten, niet? Wist u trouwens dat in ondernemersland ‘tegenzitten’ gedekt is door de ‘beperkte aansprakelijkheid’?

Toplui van de bankenwereld gebruikten geld van het reddingsfonds, om zich te trakteren op fabelachtige bonussen.

Het beletten hen niet tienduizenden bankbedienden op straat te zetten.

(pag. 43 – Graailand)

Ik kan zo nog wel even doorgaan uiteraard. Peter Mertens doet dat dan ook in zijn boek. Het zou hoe dan ook onnodig zijn het hier verder uit de doeken te doen. Anderen doen en kunnen dat beter dan ik.

Dit boek roept onnoemelijk veel vragen op!

Tig veel namen zie ik de revue voorbijgaan. Aan de daden van deze namen kleeft enorm veel verantwoordelijkheid, niet in het minst voor dat  wat fout gaat in onze samenleving.

Bart De Wever en Gwendolyn Rutten, uiteraard. Pensioenminister Bacquelaine en Kris Peeters, natuurlijk. Bruno Tobback, Monica De Coninck en de rode vastgoedkoning Luc Van den Bossche, dat zal wel of wat dacht u? Maar verder ook Geert Versnick, Rob Van de Velde, Mathieu Isenbaert en Philippe Bielen. U niet bekend? Dat komt nog.

Feit is dat al deze mensen en dan zit ik nog niet aan het einde van het boek ons uitleg verschuldigd zijn over wat hen in dit boek wordt ten laste gelegd. De meesten doen er tot hiertoe het zwijgen toe. Sommigen zullen dreigen met een proces, kwestie van aan te geven dat ze in gevechtsmodus staan. Allen zullen ze uiteindelijk zwijgen om de schade te beperken want wat recht is kan je met enig gegoochel misschien wel krom praten, wie goed kijkt weet dat het niet klopt.

Onze samenleving is hard geworden, zeer hard.

Voor u nog niet? Dat komt nog.

Het verkiezingsspel.

Waar het mij om gaat is dat dit boek de weg opent naar een eerlijker samenleving maar dat die niet vanzelf tot stand zal komen. Nochtans wordt van u niet veel gevraagd. Ik neem mij voor om elk individu die in dit boek verschijnt ter verantwoording te roepen door hen te vragen op deze website of via mail een antwoord te formuleren op wat van hen in dit boek gezegd wordt. Eens we verkiezingen naderen zal ik aangeven wie wel, wie niet en wie niet ter zake heeft geantwoord. Ik neem mij voor hun antwoorden te bundelen en overzichtelijk te her-publiceren. Dat moet het voor u mogelijk maken om in weinig tijd mee te werken aan dat fundament van onze samenleving dat uzelf verkiest.

Het is dan aan u om aan de hand van deze antwoorden uw eigen keuze te maken. Het is een eenvoudig spel zoals we het kennen van bij de Romeinen, ‘duim op’ wanneer u het antwoord zinvol vind, ‘duim beneden’ wanneer u de indruk hebt dat het pijn doet onder de gordel of ‘ik doe nie mee’ wanneer u niet zeker bent. Bart De Wever, deze keer in de hoedanigheid van Augustus, zit al te popelen al heeft hij dat nog niet bevestigd.

  • (1) http://www.demorgen.be/plus/alle-politici-buiten-we-regelen-het-zelf-wel-b-1483774215438/

take down
the paywall
steun ons nu!