Omri Boehm (mondoweiss.net)
Jonathan Cook,

Zionisme voor het eerst aangeklaagd in New York Times

De New York Times heeft een opinie geplaatst van Joods-Amerikaans filosoof Omri Boehm. Er staat voor progressieve bestrijders van het zionisme niets nieuws in. Dat dit kan verschijnen in deze krant is echter een precedent zonder voorgaande. Jonathan Cook ziet het verband met het komende presidentschap van Trump, maar relativeert ook.

donderdag 22 december 2016 12:21
Spread the love

Mondoweiss1 heeft gelijk om het belang te benadrukken van een recente opinie in de New York Times. De titel van hun artikel daarover suggereert dat: “Hell just froze over” (de hel is net bevroren)2.

Er staat niets nieuws in wat Omri Boehm zegt. Deze professor filosofie aan de New School of New Yorkt drukt immers een standpunt uit dat veel van ons aan de linkerzijde al jaren onderschrijven. Het is echter verbazend om een dergelijk standpunt gepubliceerd te zien in de top establishment krant van de VS en in een stad waar fanatieke pro-Israël Joodse organisaties er van uitgaan dat zij het discours over Israël domineren.

Zoals Mondoweiss suggereert is dit een onderdeel van de terugslag tegen Donald Trump. Diens verkiezingsoverwinning heeft de ideologische en emotionele affiniteiten blootgelegd tussen Israël en antisemitisch rechts (in de VS). Boehm richt zijn vurigste kritiek op de liberale3 zionisten, die altijd geweigerd hebben deze problematische wederzijdse sympathie te erkennen :

… door de liberale principes te ontkennen is het zionisme onmiddellijk gelijklopend met – eerder dan tegengesteld aan – het antisemitisch beleid zoals dat door de alt-right4 word gepromoot…

… wat Israël betreft, elke liberale zionist heeft niet alleen de ontkenning getolereerd van deze minimale liberale standaard, maar heeft deze ontkenning de kern gemaakt van hun diepste overtuiging. Waar liberalisme staat of valt met het idee dat staten neutraal moeten zijn op vlak van religie en ras, houdt het zionisme vast aan het idee dat de Staat Israël niet Israëlisch is maar Joods. Op die manier behoort het land niet in de eerste plaats aan zijn inwoners maar aan het Joodse volk – een bevolkingsgroep die wordt gedefinieerd door zijn etnische aanhorigheid of door religieuze bekering… (citaten uit het artikel in de NYT)

De inherente spanningen tussen zionisme en liberalisme werden op gelijkaardige manier aan het licht gebracht door het antwoord van de wit-nationalistisch leider Richard Spencer op een vraag van Texaans rabbijn Matt Rosenberg. Toen de rabbijn aan Spencer vroeg of hij samen met hem wou bidden ‘voor liefde en inclusie5‘, gaf Spencer volgend antwoord:

“Wil jij echt radicale inclusie in de Staat Israël? En dan bedoel ik radicale inclusie. Misschien kan heel het Midden-Oosten dan verhuizen naar Tel Aviv en Jeruzalem? Wil jij dat echt?”? (citaat Mondoweiss).

De rabbijn kon daar niet op antwoorden. Hij speelde zo zijn fake liberale geloofsbrieven kwijt. Boehm wijst daar op:

“Oppositie tegen het ‘recht op terugkeer’ van de Palestijnen is een zaak van consensus tussen linkse en rechtse zionisten, omdat liberale zionisten insisteren dat Israël het recht heeft om te garanderen dat Joden de etnische meerderheid uitmaken van hun land. Dat is de reden waarom rabbijn Rosenberg geen antwoord kon geven aan Spencer (citaat NYT).

Boehm ontbloot het bedrieglijke karakter van de huidige wetgeving in zowel de VS als in Groot-Brittannië, die kritiek op Israël classificeert als anti-semitisme. Impliciet ontkracht hij ook de in elkaar gestoken campagne tegen de Britse Labourpartij, voor zijn verondersteld anti-semitisme onder huidig voorzitter Jeremy Corbyn, die de rechten van de Palestijnen verdedigt.

Voormalig burgemeester van Londen Ken Livingstone dwaalt voor het ogenblik in de politieke wildernis, sinds hij enkele maanden geleden wees op de aloude sympathieën tussen zionisten en nazi’s. Hoewel daar degelijke documentatie over voorhanden is, is een debat hierover al tientallen jaren taboe. Nu heeft Boehm dat zelf aangehaald in de NYT:

“De “oorspronkelijke zonde” van dergelijke allianties kan terug opgespoord worden tot 1941 in een brief aan hoge nazi-leiders. Die werd opgesteld in 1941 door Avraham Stern, bekend als ‘Yair’, een van de eerste leidende zionistische strijders, in de jaren 1930 lid van de paramilitaire groep Irgun en later oprichter van Lehi, een andere dergelijke groepering. In die brief stelt Stern voor om samen te werken met ‘Herr Hitler’ aan ‘de oplossing van de Joodse kwestie’, door het bereiken van een ‘Jodenvrij Europa’.”

“Stern vervolgt in zijn brief dat die oplossing alleen kan worden bereikt door “de vestiging van deze massa’s in Palestina, het thuis van het Joodse volk”. Voor deze doelstelling suggereert hij samenwerking met de Duitse “oorlogsinspanningen” en de oprichting van een Joodse staat op “nationalistische en totalitaire basis”, die zal worden “bekrachtigd door een verdrag met het Duitse Rijk… Het kwam al die jaren goed uit om het bestaan van deze brief te ontkennen, net zoals het goed uitkwam om de conceptuele voorwaarden goed te praten die dat mogelijk zouden maken.” (citaten NYT)

Is dit het begin van een verkennende nieuwe trend? Gaan de zwaargewichten onder de opleggers van liberale zionistische rechtlijnigheid in de Britse media zoals Jonathan Freedland van de Guardian hun positie herzien – of gaan ze minstens enkele meer rationale stemmen toelaten, zelfs als alleen Israëlische Joden zoals Boehm in het respectabele spectrum worden toegelaten? Hou je adem nog niet in.

Jonathan Cook

“De hel en al de rest zou inderdaad bevriezen als de NYT zou beginnen met het brengen van nieuwsberichten die uitgaan van de stelling dat wat effectief wordt beleden als zionisme inderdaad racistisch is. Dat gaan ze nu nog niet doen. Wat wel kan worden verwacht is dat ze artikels gaan beginnen schrijven waarin personen met deze mening respectvol worden behandeld in de uiting van hun mening, eerder dan deze standpunten te verbergen voor hun lezers of deze mensen te behandelen als morele melaatsen.” (citaat van Phill Weiss en Donald Johnson in Mondoweiss, toegevoegd door DeWereldMorgen.be)

Jonathan Cook’s blog Zionism exposed in pages of New York Times! verscheen op 21 december en werd vertaald door Lode Vanoost.

Mondoweiss: Hell just froze over: the New York Times runs an article saying Zionism is racist

New York Times: Liberal Zionism in the Age of Trump

Mondoweiss over Richard Spencer en Matt Rosenberg: Why a Texas rabbi keeps losing a debate over Israel with a white nationalist leader

Video van de confrontatie tussen Richard Spencer en rabbijn Matt Rosenberg op 6 december 2016: 

 

1   Mondoweiss is een progressieve Amerikaanse website over het buitenlands beleid van de VS in verband met Israël en Palestina.

2   ‘That will happen when hell freezes over’. Moeilijk vertaalbare Amerikaanse uitdrukking. Als men van iets verwacht dat het toch nooit zal gebeuren, zegt men: “Dat zal gebeuren als de hel bevriest”. Mondoweiss zegt: “Wel, het onverwachte is net gebeurd, de hel is net bevroren.”

3   ‘Liberals’ in de zin zoals dat in de VS wordt bedoeld, wij zouden zeggen links-liberaal of progressief-liberaal.

4   Alt-right staat voor ‘alternative right’.

5   Inclusie: het maximaal verwelkomen van anderen in de eigen groep.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!