Marc Descheemaecker (n-va.be)
Opinie -

Regering kiest Descheemaecker voor continuïteit, NMBS moet stuk

Wie dacht dat de regering met de benoeming van ex-Electrabelbaas Sophie Dutordoir de bodem had bereikt, moet zijn mening herzien. De federale regering van CD&V, VLD, N-VA en MR mikt nog dieper. Marc Descheemaecker wordt lid van de raad van bestuur van de NMBS namens de N-VA.

woensdag 21 december 2016 19:20
Spread the love

Wat de treingebruikers van de nieuwe baas Sophie Dutordoir mogen verwachten maakte ik al duidelijk in de artikels Nieuwe baas NMBS perfect, verdere afbraak NMBS verzekerd en De Lijn en NMBS presteren slecht, de regeringen willen dat zo.

Zoals ik in die artikels al zei, een regeringsbeleid mag je nooit beoordelen op basis van uitgesproken beleidsintenties maar op basis van reële consequenties en resultaten. Met de benoeming van Dutordoir bevestigt de federale regering dat er geen sprake zal zijn van een spoorbeleid ten bate van de treinreiziger. Verwar retoriek en mooie woorden nooit met realiteit.

De N-VA bevestigt als traditionele partij

Wie dacht dat de regering met de benoeming van ex-Electrabelbaas Sophie Dutordoir de absolute bodem had bereikt, moet zijn mening echter herzien. De federale regering van CD&V, VLD, N-VA en MR mikt nog dieper. Marc Descheemaecker wordt lid van de raad van bestuur namens de N-VA.

Het zou te gemakkelijk zijn om alleen maar de N-VA met de vinger te wijzen. Met de benoeming van Marc Descheemaecker bewijst de partij weliswaar dat ze een klassieke Belgische politieke partij is als alle andere, die zich op recordtijd diep heeft ingebed in de diepe staat van politieke en economische kringen, die het werkelijke beleid bepalen. Haar anti-Belgisch discours verandert daar niets aan, meer zelfs, het past er perfect logisch in.

Evenveel schuld en verantwoordelijkheid dragen de andere partijen van de federale meerderheid, de CD&V, de VLD en de MR. De VLD en haar Franstalige evenknie MR hebben met deze regering hun laatste laklaagje sociaal liberalisme definitief afgestoten, maar dat zij openbaar vervoer in het algemeen en de NMBS in het bijzonder niet genegen zijn is al bij al niet verwonderlijk. Openbaar vervoer past nu eenmaal niet in hun maatschappelijk concept.

Tu quoque, CD&V?

Dat kan moeilijk gezegd worden van de christen-democratische partij CD&V. Deze partij is in 2014 nog naar de kiezer gestapt met een imago van sociaal bevlogen volkspartij. Door het mee goedkeuren van de benoeming van Marc Descheemaecker maakt de CD&V duidelijk dat ook zij definitief tot een rechtse aartsconservatieve neoliberale partij is verveld.

Ook de vorige regeringen gaan echter niet vrijuit. De langzame afbraak van de NMBS is in feite al meer dan dertig jaar bezig. Het enige verschil met de vorige regeringen is de intensiteit van de aanval en de openheid van deze regering over deze afbraak. Deze regering legt de lat veel hoger (of lager naargelang het standpunt dat je hebt) dan de vorige regeringen en legt daarbij elke schaamte, elke voorzichtigheid, elke tactische afweging af.

Zelfbenoemd ‘dwarsligger’
De prestatie van Marc Descheemaecker als CEO van de NMBS van 2005 tot 2013 is ondertussen voldoende bekend. Onbedoeld heeft hij dat zelf ook bevestigd in zijn leugenboek Dwarsligger, waarin hij zijn rancune over de niet-verlenging van zijn mandaat in 2013 van zich afschreef. Ik raad iedere treingebruiker van harte aan om dat boek te lezen. Zie de recensie Dwarsligger, een politiek pamflet.

Daaruit blijkt wat een bikkelharde neoliberale ideoloog deze man is. Tijdens zijn mandaat als CEO van de NMBS ging hij er onder meer prat op alleen de trein te nemen als hij naar Parijs of Londen moest. Na acht jaar aan het roer van de NMBS bleek uit zijn boek ook dat hij niet eens het netwerk kent (zie NMBS-lijnen splitsen is ideologische nonsens). Bovendien toont hij zijn diepe minachting voor het personeel door een aantal pertinente leugens in het boek over hen te vertellen (de kwakkel over 53 verlofdagen was de platste, maar lang niet de enige – lezen dat boek).

Hard ‘zittend’ werker

Een harde werker is hij, dat wel, tenminste als je zitjes (letterlijk) in talloze vetbetaalde beheerraden als ‘werk’ kan beschouwen. Op dit ogenblik is Descheemaecker lid van de raad van bestuur van Virtufin, de holding die onder meer verzekeringsmaatschappij Ethias bevat. Hij zit ook in het bestuur van de Vlaamse Investeringsmaatschappij GIMV, is voorzitter van het beheerscomité van de Hoge Raad voor Diamant en voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn.

Sinds april 2015 is Descheemaecker tevens lid van de raad van bestuur van de Europese Investeringsbank en vanuit deze functie is hij sinds april 2016 ook bestuurder bij het Europees Investeringsfonds. Om in schoonheid af te ronden: Descheemaecker is ook al enkele jaren voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airport.

Het zou echter al te gemakkelijk zijn al de euvels van de NMBS tijdens zijn bestuur aan zijn persoon toe te schrijven. Personen als Descheemaecker functioneren in een machtsgeheel dat ze kennen en begrijpen, maar zeker niet controleren. Succes in dat circuit heb je door telkens weer aan te tonen dat je weet vanuit welke richting de wind draait. Dat kan deze man inderdaad als geen ander.

Descheemaecker zal het zonder enige twijfel zeer ‘goed’ doen in zijn nieuw bestuursmandaat bij de NMBS. Alles hangt er natuurlijk van af van wat hier met ‘goed’ wordt bedoeld.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!