Opinie - Radio Nota

Lokale radio’s op de helling?

De lokale particuliere radio's in Vlaanderen trekken aan de alarmbel.  "Het nieuwe decreet dat minister Gatz nu op tafel heeft gelegd zet de toekomst van de sector volgens het overgrote deel van de lokale radio's in Vlaanderen op de helling", klinkt het.

woensdag 21 december 2016 11:48
Spread the love

 De drie nationale spelers (Qmusic, Joe & Nostalgie) krijgen een groot commercieel voordeel op de advertentiemarkt met een verlenging van hun vergunning van 4 jaar (onder het mom van de digitalisering van het radiolandschap).  Wat er na die 4 jaar zal gebeuren wanneer nog niet de helft van de mensen luistert via DAB+ is een vraag die onbeantwoord blijft door minister Gatz. 

Zelfs de Raad van State heeft hier grote bedenkingen bij.  De samenwerkingsverbanden, die intussen al 20 jaar perfect loopt, worden geschrapt.  Door deze samenwerkingen te verbieden (iets wat men bij regionale televisie politiek net aanmoedigt) is de lokale radiosector gedoemd om te verdwijnen of herleid te worden tot een marginaal verschijnsel. 

Lokale radio’s genegeerd

Wat de overgrote meerderheid van de lokale radio’s het meeste stoort is dat zij in het debat rond dit decreet totaal zijn genegeerd.  In hoorzittingen werden zij niet uitgenodigd en de resultaten van een raadpleging door de administratie media werden zelfs niet besproken in de commissie. 

Meer nog, tijdens de hoorzitting van 6 december jongstleden ging men de opmerkingen van de verschillende radio’s meenemen in het verslag (dixit Karin Brouwers, CD&V), na de vergadering werd echter achter gesloten deuren besloten dit toch niet te doen.  

Verschraling radiolandschap

Intussen wordt morgen gestemd over het nieuwe decreet in de plenaire vergadering en weet tot op heden niemand welke frequenties er voor welke radio’s zijn voorzien.  Komen er drie of vier van de nieuwe categorie van netwerkomroep-radio’s en van welke frequenties zullen deze kunnen gebruik maken ? 

Dienen goedwerkende lokale radio’s die momenteel uitzenden met een hoog-vermogen frequentie zich terug te plooien op een veel kleiner uitzendgebied?  Vragen waar de minister tot op heden niet kan of wil antwoorden.

De lokale radio’s zijn dan ook zeer bezorgd over deze gang van zaken en vrezen dat de onrealistische en discriminerende benadering van hun sector met dit decreet tot heel wat ontslagen en een grote verschraling van het radiolandschap in Vlaanderen zal leiden.

Radio Nota verenig 180 lokale radio’s in Vlaanderen.

take down
the paywall
steun ons nu!