Agro-ecologie in actie

Agro-ecologie in actie

Meer dan 800 vertegenwoordigers van organisaties voor een rechtvaardig landbouw uit de twee landsgedeelten kwamen vorige week samen in Brussel voor het forum ‘Agroecology in Action’.

zondag 18 december 2016 19:59
Spread the love

Samen stelden zij een engagementsverklaring op, die wij volledig kunnen onderschrijven. Het gaat echt om een maatschappelijk debat om de bevolking terug greep te geven op haar eigen voedselvoorziening, van de akker, over de verwerking, tot in de winkel. Met alle sociale aspecten die daar aan vasthangen.

Het is strijd tegen de pesticiden landbouw. Het is grondgebonden veeteelt, het is eerbiedigen van de draagkracht van de bodem. Het is korte keten voedselvoorziening. Het zijn eerlijke prijzen voor de boer en betaalbaar voor de bevolking. Het is ‘Community Supported Agriculture’, door de buurt ondersteunde landbouw, ‘samen tuinen’,… Het is heroveren van onze voedselsoevereiniteit op de beruchte vrijhandelsakkoorden.

Boeren-actiegroepen, landbouwtransitiegroepen, coöperatieven en NGO’s werkten hier samen aan een manifest, dat een basis legt voor verdere actie op lange termijn. Ook professor Olivier De Schutter, voormalig FAO-ambassadeur voor voedselveiligheid werkte mee. Een greep citaten uit het manifest:

  • Wij delen de mening dat het agro-industriële productiemodel en de geglobaliseerde voedselmarkten falen, en we onderschrijven de gemeenschappelijke visie dat het voedselsysteem agro-ecologisch en eerlijk moet zijn, en dat dit moet worden gekaderd binnen voedselsoevereiniteit.
  • Om productiemethoden om te vormen tot agro-ecologische productiesystemen : • We willen het heersend paradigma van het voedselsysteem omvormen en voluit inzetten op lokale agro-ecologische burger- en boereninitiatieven die een gezonde, gediversifieerde en kwaliteitsvolle voeding aanbieden en op die manier biodiversiteit, grond en natuurlijke rijkdommen beschermen, klimaatverandering bestrijden en veerkracht bevorderen, het welzijn van dieren respecteren, jobs en solidariteit creëren en weer vitaliteit naar ons platteland en onze steden brengen; 
  • we zullen ons verzetten tegen het patenteren van al wat leeft, de lokale variëteiten van zaden zoveel mogelijk verspreiden om zo de biodiversiteit en de veerkracht te bevorderen; • we zullen de agro-industriële praktijken die de ecosystemen vernielen (zoals monoculturen, meststoffen, pesticiden, GMO…) bestrijden, en ons verzetten tegen greenwashing en de valse oplossingen  van de agro-industrie (“klimaatslimme landbouw”, “ duurzame intensivering”, etc.)
  • Om agro-ecologische consumptiemethoden te bevorderen, gebaseerd op lokale markten en korte ketens tussen producenten en consumenten : • we zullen bijdragen tot een vermindering van de overconsumptie van vlees en industriële vleesproducten, producten met teveel vet of suiker en industrieel verwerkte producten… We zullen gezonde, duurzame en verantwoordelijke consumptiemethoden bevorderen, die lokaal en seizoensgebonden geproduceerd zijn;
  • Om mensenrechten te verdedigen, meer bepaald het recht op gezonde voeding voor iedereen en waardige arbeidsomstandigheden voor producenten en arbeiders in de voedselketen : ·we eisen het recht op gezonde en aangepaste voeding voor iedereen, gewaarborgd door de grondwet en door wetten die een effectieve uitvoering daarvan garanderen;
  • we verzetten ons tegen de sociale uitbuiting van de agro-industrie, en verdedigen waardige arbeidsomstandigheden en eerlijke prijzen voor voedselproducenten en voor alle arbeiders in de voedselketen., zeker ook voor vrouwen en migratie- en seizoensarbeiders;
  • we zullen natuurlijke rijkdommen en gemeenschappelijke goederen (water, land, bos, zaden, atmosfeer, kennis) beschermen tegen vervuiling en vermarkting. Gebruik van deze natuurlijke rijkdommen dat ingaat tegen het respect voor de mensenrechten en de integriteit van menselijk, dierlijk en plantaardig leven moet absoluut vermeden worden;
  • we verzetten ons tegen commerciële akkoorden die de liberalisering van internationale handel steeds verder drijven, en we eisen dat landbouw, voeding en natuurlijke rijkdommen niet langer onderhevig zijn aan de regels van internationale handel;

Kortom zoals wij al eerder zeiden dat “energie te belangrijk is om aan de grillen van de vrije markt over te laten”, kunnen we nu evengoed zeggen dat “onze voedselvoorziening te belangrijk is om aan de grillen van de vrije markt over te laten”. Zowel energie als landbouw en voedselverdeling zijn grote onderdelen van het klimaatvraagstuk. Een reden te meer om deze beweging te ondersteunen.

 Wiebe Eekman

 [i] http://www.agroecologyinaction.be

take down
the paywall
steun ons nu!