Stop the Killings komt op voor activisten voor sociale bescherming

Stop the Killings komt op voor activisten voor sociale bescherming

Actieplatform Stop the Killings, waar FOS deel van uitmaakt en de 11.11.11-campagne voor sociale bescherming, eveneens samen met FOS, bundelden de krachten en trokken op 8 december gezamenlijk aan de alarmbel. Dit deden ze in het kader van de internationale dag voor de mensenrechten op 10 december.

vrijdag 16 december 2016 14:09
Spread the loveBeeld: Ali Selvi

 

Stop the killings! Justice now! 

Activisten die strijden voor sociale bescherming zijn veel te vaak het slachtoffer van repressie, intimidatie, gevangenschap, ontvoering en zelfs moord. Met 150 activisten betoogden zij met fakkels van het Centraal station naar het ministerie van Buitenlandse zaken waar zij met krijt boodschappen van solidariteit achterlieten.

Pensioenen, veilige werkomgevingen, een toegankelijke gezondheidszorg, kortom sociale bescherming. Voor ¾ van de wereldbevolking is dit geen vanzelfsprekendheid. Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen, je hele leven werken en geen pensioen krijgen. Bij de minste tegenslag komen zij in de problemen. In landen als de Filipijnen, Guatemala en Colombia dreigt repressie voor hen die het opnemen voor hun lokale gemeenschap.

In de Filippijnen strijdden de gezondheidswerkers Rosalie en Endric Calago voor een betere toegang tot de gezondheidsdiensten voor hun gemeenschap. Op 25 mei 2015 werden zij beide neergeschoten in hun huis. In Guatemala worden sociale bijdragen afgehouden van de lonen van landarbeiders, maar nooit doorgestort door de werkgever. Na een zware loopbaan zitten zij in zak en as. Daniel Pascual, actief bij de sociale beweging die hun belangen behartigt, wordt beschuldigd van terrorisme, en leeft onder constante dreiging. In Colombia wordt de syndicalist Everiel Loaiza het leven zuur gemaakt door zijn werkgevers, omdat hij opkomt voor veiligheid en gezondheid op het werk. De wetgeving hieromtrent laat ruimte voor ambiguïteit, waar het bedrijf gretig gebruik van maakt. Intussen blijven er slachtoffers vallen.

Brieven naar ambassades

Om de schendingen van de mensenrechten een halt toe te roepen stuurden actievoerders in de afgelopen weken honderden brieven naar de ambassades van respectievelijk de Filippijnen, Guatemala en Colombia. Ze vragen aandacht voor deze cases en stappen te ondernemen in de richting van een rechtvaardigere samenleving. Kort voor de actie op 8 december ging een kleine delegatie op bezoek op het ministerie van Buitenlandse Zaken om ook aan onze minister aandacht te vragen voor deze repressie van mensenrechtenactivisten.

De cases werden uitgebreid toegelicht en de leden van de delegatie betuigden hun bezorgdheid over de rol die ons land hierin speelt of kan spelen aan de hand van drie vragen:

  1. via de vrijhandels- en investeringsakkoorden die de Europese Unie (en dus ook België) afsluit en een dreiging vormen voor sociale bescherming in het Zuiden.
  2. omdat ze via ontwikkelingssamenwerking sociale organisaties in het Zuiden ondersteunen die partnerorganisaties zijn van Belgische ngo’s, vakbonden en andere sociale organisaties en die slachtoffer worden van repressie, intimidatie en moord.
  3. omdat België een faciliterende rol kan spelen binnen de onderhandelingen voor duurzame vredesakkoorden binnen landen in conflict zoals de Filipijnen en Colombia.

De vertegenwoordiger van het ministerie luisterde aandachtig naar de cases en verzekerde altijd een luisterend oor te zullen hebben voor deze en toekomstige gevallen van gewelddadige repressie van activisten en partnerorganisaties van de Belgische sociale organisaties met het oog op de rol die het ministerie hierin kan spelen. De andere vragen werden erg diplomatisch beantwoord. Desondanks is Stop the Killings tevreden over het gesprek die hierover werd aangegaan.

Auteur: Stiene Billen

take down
the paywall
steun ons nu!