Sofyan El Bouchtili

Human(art)istic Project: vrijzinnig humanisme 2.0

De vrijzinnig humanistische organisatie deMens.nu lanceert samen met o.a. de VUB komende dinsdag een nieuw project. Op basis van vier pijlers gaat het ‘Human(art)istic Project’ op zoek naar een eigentijdse invulling van het vrijzinnig humanisme en naar de essentie van wie zij als mens willen zijn. In een turbulente wereld waarin we dagelijks bestookt worden met fake news, opiniestukken en lifestyle-blogs vinden zij dat het tijd wordt om weer stil te staan bij ons mens-zijn.

maandag 12 december 2016 12:43
Spread the love

Bij de woorden ‘vrijzinnig humanisme’ denken de meeste mensen misschien aan niet-confessionele zedenleer, lentefeesten of een naïef vertrouwen in de mens. Bij deMens.nu wil men die beeldvorming nu aanpakken. Daarom willen ze teruggaan naar dé media die doorheen de geschiedenis onze zelfreflectie hebben aangespoord: de kunst en de wetenschap.

Wat kunst, wetenschap en vrijzinnig humanisme volgens het project met elkaar gemeen hebben is de ondogmatische levenshouding en de aanzet tot zelfreflectie: het permanent in vraag stellen van wat je in onze wereld als vanzelfsprekend beschouwt. Op die manier probeert het vrij(kunst)zinnig project door de ramen van de kunst ons beeld op de wereld en haar inwoners in vraag te stellen.

De pijlers van het project:

1. Een jaarlijks forum voor reflectie en dialoog over de invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op onze denk- en leefwijze.

2. Het toekennen van een centrale plaats aan diverse kunstvormen en media. Kunst en creativiteit bevorderen het experimentele vermogen en maken nieuwe denkbeelden waarneembaar en publiek.

3. Een permanent platform waar wetenschappers uit verschillende disciplines, kunstenaars, professionelen en ervaringsdeskundigen hun visies kunnen uitwisselen.

4. Het opstarten van pilootprojecten die de gemeenschapsvorming en de menselijkheid bevorderen in Brussel.

Met deze vier algemene pijlers probeert de organisatie het publieke debat op gang te krijgen. Het project wordt geopend op dinsdag 13 december in de Beursschouwburg met twee fora, een filmvertoning en afgesloten met een concert van Zap Mama. Ook doorheen de lancering zullen debat en interactie centraal staan.

Het eerste forum zal dieper ingaan op het vrijzinnig humanisme en haar raakpunten met de verschillende media van vandaag. Dat zal gebeuren met sprekers als Yoni Van Den Eede (VUB), Rik Pinxten (UGent), Marc Van den Bossche en Ann Van Sevenant.
Yoni Van Den Eede (VUB) komt bijvoorbeeld uitleggen hoe technologie eigenlijk heel sterk met ons verweven is. Volgens sommigen heeft het ons zelfs tot in de kern veranderd als mens. Rik Pinxten (UGent) komt dan weer pleiten voor een humanere wereld door een combinatie van creativiteit en humanisme. Ook de andere sprekers trachten het vrijzinnig humanisme te ontleden en zijn denkbeelden over de mens te toetsen aan de hedendaagse maatschappij.

Het tweede forum zal aan de hand van een rondetafelgesprek en een film de toekomst van mensenrechten bespreken. Zijn onze mensenrechten bijvoorbeeld wel echt universeel of weerspiegelen ze enkel het westers mensbeeld waarop ze geënt zijn? Daarnaast worden ze niet altijd door alle instellingen gerespecteerd. In een globale gemeenschap komen die vraagstukken steeds dichterbij huis. Daarom moeten die kritiek en vragen volgens het panel serieus genomen worden.

De documentaire ‘Fuocoammare’ van Gianfranco Rossi sluit hierbij aan. De film kreeg dit jaar nog een Gouden Beer op het Filmfestival van Berlijn. Het schetst een beeld van hoe een kleine eilandgemeenschap in het oog van de orkaan terecht komt te midden van de vluchtelingencrisis. Het Italiaanse eiland Lampedusa is namelijk bekend door de vele vluchtelingen die voor haar kusten verdronken op hun weg naar Europa.

Het debat over mensenrechten komt ook dichter bij huis. Zo zal er ook een fototentoonstelling zijn met foto’s en getuigenissen door de Gentse fotograaf Lieven Nollet. Hij portretteerde geïnterneerden in Belgische gevangenissen en psychiatrische centra. Onder de noemer ‘Geen schuld – wel straf’ kaart Nollet internering aan als het failliet van de psychiatrie. Het stelt terecht in vraag hoe wij als maatschappij omgaan met mensen die in de vergetelheid van de psychiatrie of gevangenissen belanden en zo onzichtbaar worden.

Door deze hedendaagse maatschappelijke vraagstukken aan te snijden tracht de organisatie om het publieke debat toegankelijker te maken. De organisatie vindt dit nodig aangezien media en academici het erover eens lijken dat ons publieke debat vervalt in het éénzijdig bestrijden van de andere mening. Aan ambitie heeft deze programmering geen gebrek. Nu nog afwachten of die verwachtingen ingevuld worden en er wezenlijke antwoorden uit voortkomen.

take down
the paywall
steun ons nu!