11.11.11 trekt naar Luxemburg om LuxLeaks-klokkenluiders te steunen 
Sarah Van den Broucke

11.11.11 trekt naar Luxemburg om LuxLeaks-klokkenluiders te steunen 

Meer dan honderd activisten uit 20 Europese landen demonstreren vandaag in Luxemburg voor een betere bescherming van klokkenluiders, nu de mannen die het LuxLeaks-schandaal aan het licht brachten opnieuw voor het gerecht verschijnen. Op 23 juni dit jaar veroordeelde een Luxemburgse rechtbank ex-PwC-medewerkers Antoine Deltour en Raphaël Halet tot celstraffen met uitstel en een geldboete. Zij gingen hiertegen in beroep. Betrokken journalist Edouard Perrin werd vrijgesproken, maar staat opnieuw terecht na beroep door openbare aanklager.

maandag 12 december 2016 20:48
Spread the love

Vandaag, 12 december, start het proces opnieuw. De klokkenluiders staan voor een celstraf van anderhalf jaar als ze veroordeeld worden.

LuxLeaks

Antoine Deltour en Raphaël Halet zijn de voormalige werknemers van PriceWaterhouseCoopers (PwC) die honderden geheime afspraken of rulings tussen Luxemburg en bedrijven aan het licht brachten. Edouard Perrin was als journalist betrokken bij het datalek.

De rulings – specifiek advance pricing agreements – waren bemiddeld door PwC en stelden bedrijven in staat om miljarden euro’s belastingen te ontwijken door winsten te verschuiven tussen verschillende filialen (transfer pricing). De onthullingen, die gekend werden onder de naam LuxLeaks, brachten in totaal belastingafspraken met 340 bedrijven aan het licht, waaronder Apple, Ikea en Pepsi. Deze afspraken stelden de bedrijven in staat om hun belastingen te verlagen tot soms minder dan 1%.

Geen geïsoleerd probleem

Het probleem doet zich echter niet enkel in Luxemburg voor.

Uit een recent rapport waaraan 11.11.11 meewerkte, blijkt dat België een koploper is in het afsluiten van gelijkaardige rulings. In het Oxfam-rapport Tax Battles, dat vandaag gelanceerd wordt, prijkt België in de top 20 van wereldwijde belastingparadijzen omdat het “oneerlijke en onproductieve fiscale voordelen” verstrekt. Een voorbeeld hiervan zijn de controversiële excess profit rulings, die dit jaar veroordeeld werden door de Europese Commissie.

De wereldwijde fiscale ‘race to the bottom‘ veroorzaakt een grote aderlating voor publieke budgetten. Zo verliezen ontwikkelingslanden er jaarlijks minstens 89 miljard euro door.

Oproep Europese middenveldorganisaties

Organisaties uit heel Europa, waaronder 11.11.11, demonstreerden vandaag voor het gerechtshof om hun steun te betuigen aan de beklaagden. 11.11.11 roept overheden op om klokkenluiders te beschermen in plaats van hen te veroordelen. Het is onbegrijpelijk dat iemand bestraft kan worden omdat hij multinationals ontmaskert die zich schuldig maken aan grootschalige belastingontwijking. Verschillende politieke leiders en de publieke opinie waren nochtans erg dankbaar voor deze informatie.

Naast bescherming van klokkenluiders, eisen de demonstrerende organisaties adequate transparantieregelgeving. De informatie onthuld in het LuxLeaks-schandaal moet transparant en openbaar beschikbaar zijn. Het middenveld roept overheden daarom op om multinationals te verplichten te publiceren waar ze zakendoen, hoeveel omzet en winst ze maken, en hoeveel belastingen ze betalen per land waar ze actief zijn.

De Europese Commissie lanceerde een voorstel voor publieke land-per-landrapportering voor multinationals op 12 april 2016. Dit voorstel goedkeuren zou een eerste stap in de juiste richting zijn. Omwille van de beperkte dekking (slechts een fractie van de multinationals in Europa en slechts een beperkt aantal landen) is het echter ontoereikend. Een ambitieuzere regelgeving voor fiscale transparantie en adequate afdwinging is noodzakelijk om schandalen als LuxLeaks in de toekomst te voorkomen.

Sarah Van den Broucke is beleidsmedewerker bij 11.11.11


take down
the paywall
steun ons nu!