2015 is het warmste jaar sinds het bestaan van de weermetingen. 2016 zal dat record breken (Goddard Space Flight Center)

Meer dan 800 wetenschappers richten klimaatoproep aan Trump

Meer dan achthonderd Amerikaanse klimaat- en energiedeskundigen roepen president-elect Donald Trump op om de klimaatverandering ernstig te nemen. Dat is cruciaal om de volksgezondheid te beschermen, zeggen ze.

woensdag 7 december 2016 15:21
Spread the love

President-elect Donald Trump, die de klimaatverandering in vroegere verklaringen een “Chinese hoax” noemde, beloofde tijdens zijn campagne het Amerikaanse klimaatbeleid terug te draaien. Hij benoemde aan het hoofd van zijn transitieteam reeds enkele klimaatontkenners. Meer dan achthonderd wetenschappers en energiedeskundigen uit 46 verschillende Amerikaanse staten reageren in een open brief in het tijdschrift Scientific American.

“We dringen er bij u op aan om onmiddellijk actie te ondernemen tegen de klimaatverandering die door de mens is veroorzaakt en die actie ook vol te houden”, schrijven de wetenschappers. “We schrijven u als bezorgde individuen, die erkennen dat de wetenschap ondubbelzinnig is en dat de VS iets moeten doen.

De ondertekenende wetenschappers wijzen Trump erop dat de klimaatverandering een bedreiging vormt voor de Amerikaanse economie, nationale veiligheid en volksgezondheid. “Op dit kruispunt in de geschiedenis kijken landen naar de VS om een leiderspositie in te nemen en stappen te ondernemen om de wereldwijde inspanningen te versterken, niet te verzwakken”, schrijven ze.

Trump moet daarvoor zes cruciale stappen zetten:

  1. stimuleren van hernieuwbare energie;
  2. afbouw van de Amerikaanse afhankelijkheid van fossiele brandstoffen;
  3. voorbereidingen voor de gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen, droogte en bosbranden, in de laatste vijf jaar alleen al hebben die voor 250 miljard dollar aan schade veroorzaakt;
  4. erkennen dat de klimaatverandering een echte, onmiddellijke en door de mens gecreëerde bedreiging is;
  5. de integriteit van de wetenschap in het beleid beschermen, zoals hij beloofde tijdens zijn campagne;
  6. wetenschappelijke adviseurs en kabinetsleden aanstellen die de wetenschap als basis nemen voor hun beleidsbeslissingen.

Tot slot mag Trump het Klimaatverdrag COP21 van Parijs niet opblazen. “De VS terugtrekken uit dat verdrag – het product van 25 jaar onderhandelen tussen vrijwel alle landen ter wereld – zou onze beste kans ondermijnen om een gevaarlijke klimaatverandering te vermijden”, schrijven ze.

“Het zou ook een erg slechte vertegenwoordiging vormen voor het Amerikaanse bevolking, die in meerderheid het Klimaatakkoord van Parijs steunt.” Bovendien, schrijven ze in hun open brief, zouden de VS zo hun invloed aan de internationale onderhandelingstafel verliezen en de positie van moreel, politiek en technologisch leider verliezen aan onder meer de EU en China.

An Open Letter from Scientists to President-Elect Trump on Climate Change

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!