Net geen quota voor plussers op verkiezingslijsten

Net geen quota voor plussers op verkiezingslijsten

De belangstelling was groot, voor het eerste congres van GroenPlus. Groene nestors vanuit alle Vlaamse provincies, zelfs vanuit Nederland kwamen naar zaal Rubens in Berchem om hun zegje te doen. Met als thema ‘Leeftijdsvriendelijke gemeente’ werden in een congrestekst voorstellen geformuleerd, die het Groen verkiezingsprogramma kunnen inspireren voor de lokale verkiezingen van 2018 en de verkiezingen van 2019.

maandag 28 november 2016 00:09
Spread the love
 

 

 

 

 

De organisatoren van het congres kregen klinkende namen op het spreekgestoelte: Kris Fierens, partijsecretaris Groen Leuven en topper Mieke Vogels kwamen standpunten die hen nauw aan het hart lagen, verdedigen. Groen senator Petra De Sutter reflecteerde op de resoluties. Ook jong geweld was op de afspraak. Naast penningmeester GroenPlus Lieve Snauwaert zat Kristof Calvo die zijn rol als moderator met glans volbracht. “Er waren 178 geregistreerde inschrijvingen,” zegt Lieve Snauwaert. “Alles is heel vlot verlopen, dankzij een enthousiaste ploeg vrijwillige medewerkers. Ik blik heel tevreden terug op het congres en ben hoopvol voor de toekomst van GroenPlus. Om samen met Groen en Jong Groen nog meer harten te veroveren in Vlaanderen.

In de aanloop van het congres werd gebrainstormd over deelthema’s: ‘publieke ruimte en gebouwen’, ’mobiliteit’, ‘wonen’, ‘sociaal-culturele participatie’, ‘respect en sociale inclusie’, ‘maatschappelijke participatie’, ‘communicatie en informatie’, ‘gezondheid en zorg’ en ‘Natuur en landschap’. De besluiten werden geformuleerd in resoluties waarover op het congres gestemd werd. 

Voor een plan tegen eenzaamheid
 

 

 

 

 

Luc Debuyst, campagneleider en voorzitter GroenPlus provincie West-Vlaanderen formuleert enkele conclusies. “Er is een vergrijzing binnen de vergrijzing. Ouderen waarvan de partner overlijdt, vereenzamen vaak. Er zou een anti-eenzaamheid plan moeten komen. Terug ontmoetingsplaatsen creëren waar ouderen samen kunnen komen.

We pleiten ook voor een lokaal dienstencentrum in elke wijk.” Op vlak van mobiliteit dan weer zou volgens de GroenPlussers de gemeente een plan voor basismobiliteit op maat moeten uitstippelen. Daarbij moeten ook andere actoren dan De Lijn worden ingeschakeld. “Voor alles wat je doet moet je mobiel zijn.” Ook zorg, gezondheid en welzijn stond op de agenda. “We zijn voor een uitbreiding van de forfaitaire geneeskunde voor alle ouderen met chronische aandoeningen. Zij moeten toegang kunnen krijgen tot multidisciplinaire eerstelijnszorg. Het tekort aan rusthuisbedden aanvullen doe je niet met méér bedden. Er moeten andere, meer menswaardige, woonvormen voor ouderen komen.”

Kwaliteit zorgverlening in rusthuizen kan beter
‘Eén smoske in de Panos kost meer dan 3 maaltijden in een rusthuis’
Meyrem Almaci, voorzitter van Groen: “Actieve groene senioren aan het werk zien doet deugd. Vergrijzing is ook een goeie zaak, mensen worden ouder en dat is goed zolang dat leven kwaliteit heeft.” Meyrem is zich bewust dat de kwaliteit van zorgverlening in rusthuizen beter kan en dat meer en meer rusthuizen bouwen om de lange wachtlijsten in te korten, dweilen is met de kraan open.

“Eén smoske in de Panos kost meer dan 3 maaltijden in een rusthuis. Dat zouden dan volwaardige maaltijden moeten zijn? En toch is de maandafrekening van een rusthuis niet te betalen met een doorsnee pensioen… We moeten een totaal andere manier creëren van omgaan met de zorgbehoevende oudere.” Op de resolutie ‘meer grijs in de partij’ reageerde de voorzitter van Groen positief: “Meer grijs is meer ervaring. Het is belangrijk dat we die expertise niet moeten verliezen. Tenslotte is dé kernwaarde van de groene partij een samenleving die fundamenteel menselijk is.”

Maatschappelijke inbreng ouderen
 ‘De politiek houdt te  weinig rekening met de maatschappelijke inbreng van ouderen’
De grote afwezige was Hugo Van Dienderen, de ouderdomsdeken en voorzitter van GroenPlus. Door een kwaaltje kon hij niet lijfelijk aanwezig zijn. Dankzij de ‘moderne’ technologie volgde hij het congres vanop het thuisfront. Het heetste hangijzer is volgens Van Dienderen dat de politiek te weinig rekening houdt met de maatschappelijke inbreng van ouderen.

“Het aantal ouderen groeit sterk, maar de leeftijd van parlementsleden wordt gemiddeld steeds lager. We willen niet direct beroepspolitici die langer vasthouden aan hun mandaat. Maar we zijn er van overtuigd dat iemand met ervaring als leerkracht, groene ondernemer, ambtenaar of arbeider een eigen rol kan spelen in een raad of parlement. Of we dat met quota moeten doen? Dat gaf een fifty-fifty resultaat.

We moeten vooral bekwame mensen op verkiesbare plaatsen zetten, beklemtonen de tegenstanders van quota. We hebben alvast afgesproken na te gaan of hier verandering in komt en dan is de discussie weer open.” Hugo is enthousiast en heeft hoge verwachtingen. “Op 31 maart gaan we de resultaten bespreken met andere ouderen en ouderenverenigingen. Van daaruit zullen we als groene ouderen een stevige inbreng kunnen doen op het congres van Groen eind volgend jaar. Op dat congres leggen we het programma vast voor de verkiezingen van 2018-19.”

Hugo Van Dienderen

Foto’s Lucien vandenbroucke

take down
the paywall
steun ons nu!