Gelijkgestelde perioden = bescherming tegen armoede in pensioen
Opinie -

Gelijkgestelde perioden = bescherming tegen armoede in pensioen

Opnieuw zorgt pensioenminister Bacquelaine ervoor dat tal van mensen straks een lager pensioen krijgen. Met nog maar eens een nieuwe besparingsmaatregel wil hij nu ook al het mes zetten in de gelijkgestelde periodes bij de berekening van het pensioen. GroenPlus verzet zich daartegen en steunt de vakbonden.

maandag 28 november 2016 15:09
Spread the love
Waarover gaat het?

Dagen waarop je niet werkt door werkloosheid of brugpensioen, worden voor de berekening van het pensioen gelijkgesteld met gewerkte dagen. Voor heel wat mensen betekent dat een bescherming tegen armoede, op het moment dat ze met pensioen gaan. Dat kan zo niet langer, is de redenering van de minister. “Wie wil werken kan werken” is zijn credo. En dus mag je op een hele loopbaan ten hoogste nog alles bijeen één jaar werkloos zijn of op brugpensioen. Al wat daarboven komt zal je voelen bij de berekening van je pensioen.

En de minister gaat meteen grondig tewerk: om het even, of je nu een deeltijdse job hebt om aan de werkloosheid te ontsnappen, als je je zo nuttig mogelijk probeert te maken via het PWA, als je economisch werkloos bent of je probeert je kansen op werk te vergroten door een cursus te volgen bij de VDAB, … zodra je de 312 dagen in de loop van je carrière overschrijdt, zal je pensioen niet meer berekend worden op basis van je laatst verdiende loon.

Om het concreet te maken: iemand met een doorsnee loon die niet één maar alles bijeen twee jaar werkloos is in de loop van zijn carrière, zal maandelijks 17 euro minder pensioen krijgen. Drie jaar werkloos wordt al 34 euro per maand, etc.

GroenPlus is het om meerdere reden helemaal niet eens met deze besparingsmaatregel:

– omdat de pensioenen in België al tot de laagste van Europa behoren
– omdat nu al 18 % van de gepensioneerden onder de armoedegrens leeft
– omdat je NU al 45 jaar moet werken vooraleer je recht hebt op een volledig pensioen – omdat je mensen die hun best doen niet kan straffen 
– omdat het niet klopt dat iedereen die wil werken ook werk kan vinden

Daarom steunt GroenPlus de actie van ACV – ABVV en ACLVB waarin deze maatregel aangeklaagd voluit.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!