Recht van antwoord: Ertzberg maakt zich niet schuldig aan greenwashing
Ertzberg

Recht van antwoord: Ertzberg maakt zich niet schuldig aan greenwashing

De Leuvense projectontwikkelaar Ertzberg is door de klimaatbeweging Climaxi genomineerd voor de 'Greenwash award'. Ze zijn er niet echt mee opgezet en eisen een recht van antwoord.

vrijdag 25 november 2016 18:04
Spread the love

Geachte,

Via bewoners en handelaars in de Balk van Beel, nemen wij met verbazing kennis van de “nominatie” van Ertzberg “door Leuven” voor de zogenaamde Greenwash Award 2016 die wordt uitgereikt door uw organisatie.[1] Op uw website “Climaxi.be” en op de website van “DeWereldMorgen.be” staat een artikel, geschreven en/of gepubliceerd door mevrouw Famke Vekeman met verdere toelichting bij onze “nominatie”.

Dat Ertzberg met het concept “Greenwash” wordt in verband gebracht, is gewoon een vergissing, gebaseerd op onjuiste en onvolledige informatie. Ik kan u verzekeren dat Ertzberg wel degelijk een (zeer) duurzame en maatschappelijk geëngageerde onderneming is, die onder meer:

 • – de meest duurzame gebouwen in België en ver daarbuiten gerealiseerd heeft,
 • sociaal (-rechtvaardig) geëngageerd is en betrokken is bij en ondersteuning geeft aan verschillende sociale en duurzame initiatieven.

Wij zijn dan ook zeer ontsteld dat u ons zomaar nomineert voor een award op grond van pertinente onwaarheden, waarbij u zich niet eens de moeite heeft getroost om na te gaan of de informatie die u op één of andere manier werd overgemaakt al dan niet strookt met de werkelijkheid. Wij hadden het geapprecieerd indien u op voorhand onze reactie had gevraagd om minimaal uw bronnen te verifiëren. U heeft ons echter niet gecontacteerd, noch gevraagd om een reactie bij deze “nominatie”, hoewel u toch zelf zeer goed weet dat het hier niet bepaald over publieke kennis of “feiten” gaat. Wij vragen u dan ook welke agenda deze onwaarheden werkelijk dienen en door wie u zich (electoraal) voor de kar laat spannen?

Bovendien vinden wij het ronduit onaanvaardbaar en aanstootgevend dat u op de website “DeWereldMorgen.be” beweert: “Leuven nomineert Projectontwikkelaar Ertzberg“. Waarop is dit gebaseerd? Wie is “Leuven”? De hele bevolking? De Stad? In werkelijkheid blijkt het over slechts één zogezegde activist te gaan, die uw vereniging voor zijn kar spant.

Wij zijn als organisatie bijzonder verbolgen dat u een maatschappelijk verantwoord ondernemend familiaal bedrijf als Ertzberg linkt aan “greenwashing“. Greenwashing betreft het zich groener of meer maatschappelijk verantwoord voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Welnu, Ertzberg doet op geen enkele manier aan “greenwashing“, integendeel. Wij verdienen dit etiket niet, want een duurzame en lokaal maatschappelijk geëngageerde aanpak zetten wij dagelijks om in de praktijk.

Onze medewerkers hebben zich de afgelopen jaren hard ingezet om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de lokale maatschappij:

 • – Tweewaters is de duurzaamste wijk in Leuven en ver daarbuiten. De Balk van Beel heeft als eerste residentieel gebouw in Europa het Breeam outstanding certificaat Breeam is internationaal het meest erkende duurzaamheidsmeetinstrument dat alleen na het uitvoeren van een grondige audit gebouwen certificeert. Deze uitzonderlijke prestatie werd, na al die jaren, zelfs tot op heden nog steeds niet geëvenaard. Uit het ‘post-construction’ certificaat, waarvan de audit zo goed als afgerond is, zal blijken dat wat er initieel gepland is, nog beter is uitgevoerd in de praktijk, want de uiteindelijke duurzaamheidsscore ligt nog hoger. Ook de Ark heeft inmiddels een Breeam outstanding certificaat ontvangen. Nooit hebben we dergelijke hoge ambities en certificaten beloofd, maar we hebben ze dus wel in de praktijk uitgevoerd.

Climaxi gaat voorbij aan het feit dat er nog 1.100 appartementen gebouwd moeten worden en beweert dus dat wij beloofd zouden hebben dat alle voorzieningen vanaf de eerste dag 100% aanwezig zouden zijn. Dit werd uiteraard nooit beloofd en is zelfs totaal onrealistisch.

 • – Met buurtwerking ’t Lampeke hebben we al meer dan zes jaar een socio-professionele samenwerking waarbij we onze know how en ervaring inzetten op die specifieke domeinen waar ’t Lampeke voor het uitvoeren van haar maatschappelijke opdracht, behoefte aan heeft. We ondersteunen hen ook financieel. Het gaat hier niet om kleine engagementen van ons bedrijf. Onze inspanningen kunnen oplopen tot 50.000 euro per jaar. Dit uniek samenwerkingsverband werd in 2013 bekroond met de ‘Sustainable Partnership Award’ omwille van het sterke hefboomeffect dat we met de samenwerking creëren.
 • – Het Centrum voor Algemeen Welzijn in Leuven (CAW) hebben we erg geholpen door het verbouwen en renoveren van een unieke ontmoetingsruimte waar gezinnen met problemen in alle rust en sereniteit terecht kunnen. We hebben niet alleen financieel geïnvesteerd maar onze medewerkers zijn ook ter plaatse de handen uit de mouwen gaan steken.
 • – Voor Poverello Leuven organiseren en ondersteunen we al zeven jaar op rij het jaarlijks kerstdiner waar we inmiddels al meer dan 200 gasten verwelkomen die door ons initiatief kunnen genieten van een uitgebreide feestmaaltijd. Ook hier helpen onze medewerkers jaar na jaar met het voorbereiden van de maaltijden en het opdienen ervan.
 • – Zelf heb ik in 2015 de functie als Oxfam Fair Trade Ambassadeur voor Leuven vervuld. De acties die we met Ertzberg ondernomen hebben om anderen aan te zetten om Oxfam producten te consumeren, behoorden tot de meest succesvolle van België waarvoor we de ‘Handel nu’ Award in 2015 mochten ontvangen.
 • – De RuimteVaart (voormalig Leren Ondernemen) ondersteunen we indirect al zeven jaar door financiële middelen ter beschikking te stellen aan de Soroptimisten.
 • Voor Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw hebben enkele medewerkers van Ertzberg en mezelf ons van meet af aan als enkele van de drijvende krachten opgeworpen. We hebben onder meer de blauwdruk van de statuten en organisatiestructuur geschreven, de eerste website opgezet, alsook extern advies voor de opstart ingehuurd en betaald.

Binnen LKN 2030 heeft Ertzberg (met Bringme) een uniek samenwerkingsverband opgezet met verschillende leden (bedrijven) van LKN. We hebben niet alleen gratis onze technologie ter beschikking gesteld maar ook bijkomend substantieel geïnvesteerd. Op een bijzondere ledenvergadering van LKN2030 hebben de verschillende partners de resultaten uiteengezet: meer dan 33.000 logistieke ritten (en dus zeer veel emissie) werden vermeden in de Leuvense regio op een jaar tijd dankzij ons project. Het is de sterkste prestatie binnen LKN die tot op heden gerealiseerd werd.

Aangezien u de geloofwaardigheid van de vzw LKN2030 in vraag stelt en mij in twijfel trekt in mijn hoedanigheid van vice-voorzitter, zou ik van de gelegenheid trouwens gebruik willen maken om u te vragen welke meetbare resultaten de vzw Climaxi als stichtend lid al neergezet heeft als bijdrage aan Leuven Klimaatneutraal 2030?

Het kan voorts ook al tellen dat Climaxi vzw, als stichtend lid van Leuven Klimaatneutraal 2030, behoudens vergissing noch haar stichtingsbijdrage, noch haar ledenbijdragen van 2015 en 2016 betaald heeft. Dit lijkt me niet bepaald rechtvaardig ten overstaan van uw medeoprichters, want zij zijn wel degene die hiervoor opdraaien. Zo heeft Ertzberg (net als een aantal anderen) een extra financiële bijdrage geleverd om de werking en de maatschappelijke opdracht van LKN2030 te ondersteunen.

Indien wij ons op die manier zouden gedragen, namelijk uitpakken met lidmaatschap doch intussen bijdragen en lidgelden niet betalen en dus anderen daarvoor laten opdraaien, dan zou u zonder twijfel de eerste zijn om ons van greenwashing te beschuldigen.

 • Ertzberg is het eerste bedrijf in België dat CO2 neutraal Hiervoor hebben we conform de trias energetica gewerkt en jaarlijks een audit ondergaan door de gespecialiseerde organisatie CO2 logic. Met andere woorden, waar andere bedrijven binnen LKN met hun klimaatactieplan recent gestart zijn, hebben wij al vele jaren achter de rug…

Uit al onze inspanningen en het feit dat we van uw aantijgingen geen spaander heel laten (zie bijlage 1), blijkt ontegensprekelijk dat wij als Leuvens bedrijf absoluut niet in aanmerking komen om voorgedragen te worden voor de ‘greenwashing’ award. Ons engagement als ondernemers om zich in te zetten voor de lokale gemeenschap én voor duurzaamheid, is dan ook zeker niet vrijblijvend, ook al combineren we dat met het voeren van een winstgevende activiteit. U kan dan ook begrijpen dat het bijzonder zuur overkomt en bijzonder onrechtvaardig is om nu te aanhoren dat wij aan “greenwashing” zouden doen. Volgens u zouden wij in werkelijkheid geen echte bijdrage leveren, maar door “truukjes” de schijn wekken dat wel te doen.

Ik nodig u graag uit om alle organisaties die we in onze regio ondersteunen te contacteren en hen te vragen of zij uw mening delen: Karin Nelissen van ’t Lampeke, Lieve Polfliet van het CAW, Theo Van Parijs van Poverello Leuven, John Vanwynsberghe van Oxfam, Erik Beatse vice-voorzitter van LKN 2030, Alexandra Gevers voorzitter van Soroptimisten.

Blijkbaar hebben wij als familiale KMO met 100 medewerkers onze nominatie te danken aan ons engagement. Stof tot nadenken dus. Ook andere bedrijven die maatschappelijke participatie zouden overwegen, zullen in de toekomst wel 2 keer nadenken alvorens zich te engageren.

Ook de bewoners van de Balk en de eigenaars die momenteel hun appartement te koop/te huur hebben, zijn overigens bijzonder verontrust en misnoegd over het feit dat u pertinent onjuiste informatie en feiten de wereld in stuurt over hun gebouw. Ze duiden ons op het feit dat u ‘leugens’ vertelt met betrekking tot de financiële kosten.

Zo staat er onder meer in uw toelichting dat “Voor een ‘convenience manager’, waarvan niemand goed begrijpt wat hij nu precies uitricht, dienen de eigenaars van de 102 appartementen samen jaarlijks 95.000 euro neer te tellen (…) ook nog eens een gangbare syndicus te bekostigen, waarvoor ze nog eens 35.000 euro moeten ophoesten”.

De gehanteerde bedragen zijn compleet uit de lucht gegrepen, zijn nooit van toepassing geweest en zijn in werkelijkheid ongeveer de helft van het door u voorgesteld totaalbedrag. In uw reactie “Ertzberg versus Climaxi”, probeert u een bocht te maken, maar de cijfers waren ook in de jaren 2014-2015 niet van toepassing.

De eigenaars ondervinden schade omwille van het feit dat potentiële kopers en huurders afgeschrikt worden door deze valselijke informatie. Ook andere onjuiste, zogezegd feitelijke beschrijvingen en aantijgingen werken bijzonder afschrikwekkend. Ze zijn (terecht) bang dat dit afbreuk zal doen aan de waarde van hun woning.

Last but not least: met uw initiatief en beweringen schoffeert u niet alleen de bewoners en eigenaars van de Balk van Beel, maar ook onze partners en onze medewerkers, die volgens u blijkbaar allen meewerken aan het groot bedrog waarbij de bevolking (met hun hulp) wijsgemaakt zou worden dat Ertzberg een duurzame onderneming is. Uw “ludiek” nomineren van Ertzberg ontwricht het oh zo belangrijke lokale maatschappelijk weefsel en de samenwerkingsverbanden die essentieel zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving.

Wij hopen dat bovenstaande, inclusief het volledig weerleggen van uw motivatie (zie Bijlage 1), voldoende verduidelijkt dat de nominatie van Ertzberg onverantwoord en onaanvaardbaar is.

Intussen merken wij ook op dat u op uw website een zogezegde reactie geplaatst heeft op onze eerste brief, waarbij u jammer genoeg opnieuw de waarheid geweld aandoet.

Toegegeven, op een bijzonder sluwe manier: de “kleine vzw” tegen “de grote Goliath”, u hekelt ons bedrijf eerst heel serieus, maar nu we ons verdedigen is het ineens allemaal ludiek bedoeld, zijn wij kleinzerig omdat wij u onze reputatie niet laten besmeuren, worden zaken moedwillig verdraaid, worden alle argumenten zonder inhoudelijke weerwerk van u onder de mat geveegd, enz. De weinige argumentatie die aangehaald wordt, heeft dan weer niets met greenwashing te maken.

Zeer bedenkelijk is echter dat u er in uw reactie niet voor terugdeinst om:

 • – te dreigen met het bekendmaken van “tal van andere klachten”, die ons pas echt schade zouden berokkenen,
 • – ons tot 2 maal toe te chanteren dat indien we onze verdediging verder zouden zetten, en onze rechten afdwingen, we een tsunami aan negatieve publiciteit mogen verwachten.

Beschamend, uw “ge-Trumpetter” voor een beetje electoraal gewin voor de initiatiefnemer achter de schermen… Want als het u werkelijk om greenwashing of waarheidsvinding te doen zou zijn, dan zou u wel oor hebben naar de feiten en onze nominatie al lang ingetrokken hebben.

Wij herhalen hierbij voor de derde maal dat wij u graag uitnodigen voor een gesprek, waarbij we graag met u in dialoog gaan en bereid zijn om in alle transparantie de werkelijke feiten nog verder toe te lichten.

Met vriendelijke groeten, 

Jo Vandebergh 
CEO

Ertzberg CVBA

Bijlage 1 – Foutieve informatie in de toelichtende tekst bij de “nominatie”

Uw artikel met toelichting bij onze nominatie voor de “Greenwashing Award” is een aaneenrijging van pertinente onwaarheden, waarvan wij de belangrijkste in deze Bijlage 1 overlopen en toetsen aan de realiteit.

Foutieve informatie opgenomen in de “nominatie”:

 • Delen van het Tweewatersproject zouden afgevoerd zijn.

Onjuist: er zijn géén delen afgevoerd.

 • De bewoners van de Balk van Beel zouden “op ramkoers” liggen met Ertzberg.

Onjuist: Zoals in elk gebouw met een groot aantal eigenaars/bewoners zijn er al eens “gesprekken” en zelfs wrijvingen tussen zowel de bewoners onderling als tussen (sommige) bewoners en de beheerders, doch deze worden steeds opgelost. De realiteit is trouwens dat Ertzberg in al die jaren geen enkele juridische procedure heeft gehad met de bewoners/eigenaars van de Balk.

Dergelijke “gesprekken” en wrijvingen zijn overigens eigen aan elk samenwerkingsmodel met een groot aantal personen.

 • è Dit heeft trouwens met “greenwashing” niets te maken.
 • Niemand zou begrijpen wat de “convenience manager” (de wijkbeheerder) uitvoert.

Onjuist: de taken van de convenience manager zijn statutair bepaald en dus voor alle bewoners duidelijk.

Bovendien wordt er veelvuldig en gedetailleerd gecommuniceerd naar de bewoners toe over wat hij uitvoert en zijn diensten worden besproken op de bewonersvergaderingen. De agenda van de convenience manager is overigens vrij toegankelijk voor de bewoners, die dus steeds op de hoogte (kunnen) zijn van de door hem geleverde prestaties. De gemiddelde tevredenheidsscore van de bewoners over zijn prestaties bedraagt op dit ogenblik niet minder dan 97%.

 • è Dit heeft trouwens met “greenwashing” niets te maken. 
 • De kosten zouden “de pan uitswingen”. De convenience manager zou jaarlijks 95.000 EUR kosten en de syndicus nog eens 35.000 EUR.

Onjuist: deze vernoemde bedragen als kosten van de convenience manager en de syndicus zijn (moedwillig) volledig uit de lucht gegrepen.

Bovendien zijn het 106 appartementen en dragen de 9 commerciële ruimtes ook bij aan deze kosten.

 • è Dit heeft trouwens met “greenwashing” niets te maken.
 • Er zouden problemen geweest zijn met “o.a.” de balansventilatiesystemen, waardoor het te warm zou worden in het gebouw. Om die reden zou Ertzberg gratis mobiele airco-toestellen ter beschikking gesteld hebben van de getroffen bewoners.

Het is gangbare praktijk dat nieuwe en zeker innovatieve installaties verder afgeregeld dienen te worden tijdens de inloopfase van een nieuw gebouw. De algemene aannemer waarmee de eigenaars gecontracteerd hebben, heeft dit ons inziens dan ook zo naar best vermogen opgelost. Om het ongemak van de bewoners zoveel mogelijk te overbruggen, heeft de convenience manager inderdaad tijdelijk mobiele aircostoestellen ter beschikking gesteld aan de getroffen bewoners. De kosten hiervan werden gedragen door de aannemer.

Uit dit voorbeeld blijkt dan ook dat de convenience manager zijn functie wel degelijk goed vervult.

Hierop de duurzaamheid van het gebouw ‘afrekenen’ is absurd. Indien de convenience manager deze mensen niet geholpen zou hebben, zou ons waarschijnlijk verweten worden dat we deze mensen in de steek lieten.

 • è Dit heeft trouwens met “greenwashing” niets te maken.
 • Het ontbreken van het zogezegd beloofde koelvak in de thuisleveringskast.

Onjuist: er is nooit een koelvak gecontracteerd. Bovendien is deze opmerking vanuit een duurzaamheidsstandpunt, bijzonder vreemd. 115 individuele koelvakken die 24, 7 op 7 draaien om af en toe een levering te ontvangen, is absoluut niet energetisch verantwoord.

Dat dit opgeworpen wordt in het kader van zogezegde “greenwashing”, is inhoudelijk onbegrijpelijk.

 • Van het warmtenet zou niets in huis gekomen zijn.

Onjuist: momenteel zijn er slechts 106 van de geplande 1.200 appartementen bewoond. De eerste fase van het warmtenet tussen een bewoond gebouw en twee gebouwen in opbouw, is wel degelijk aangelegd en operationeel (inclusief de WKK back up installatie). De rest van het warmtenet, inclusief de verdere vergroening, wordt logischerwijs gefaseerd uitgerold. Warmtenetten in Vlaanderen zijn een bijzonder complexe aangelegenheid. Ertzberg heeft er vele jaren voor gestreden om het in Tweewaters mogelijk te maken.

 • De beloofde sorteerstraat zou niet voorzien zijn.

Onjuist: de ondergrondse afvalcontainers voor de afvalsorteerstraat staan momenteel op de werf en deze zal operationeel zijn vanaf de oplevering van de Twist en de Ark. Ertzberg heeft het unieke afvalconcept geïnitieerd.

Gezien de publieke aard van afvalbeheer moest dit project in samenspraak met stad en intercommunale opgezet worden. Ertzberg heeft het technisch, juridisch, economisch model van de afvalstraat uitgewerkt in samenspraak met de publieke partners. Om het met de woorden van Ecowerf te zeggen: “het is dankzij het doorzettingsvermogen van Ertzberg, dat er in Leuven een dergelijke milieustraat uiteindelijk zal komen”. Het vermelden dat de tijdelijke oplossing een ‘camping’ betreft, is denigrerend en duidt op een gebrek aan respect voor het erfgoed waarin de afvalstraat zich bevindt.

 • De thuisleveringskast zou een “gewone” “uit de kluiten gewassen brievenbus” zijn.

De ophaling van minder courante afvalfracties zoals kledij, e-waste, spaarlampen, batterijen, frituurolie, enz. wordt door de convenience manager maandelijks georganiseerd via de Bringme Box. Hiervoor staat een specifieke kalender op de service desk van de bewoners ter beschikking.

Naast het comfort, is het voordeel dat de bewoners zich niet allen individueel naar het containerpark moeten verplaatsen (reductie CO2-emissie). Een unieke service die u als muziek in de oren zou moeten klinken.

En dit dan nog naast de vele andere tienduizenden ritten die uitgespaard werden dankzij de slimme thuisleveringskasten en de Bringme Boxen, waarop vandaag al meer dan 750 bedrijven aangesloten zijn.

 • “sproeien met roundup”.

Onjuist: alle dienstverleners van de Balk worden door de convenience manager verplicht om met milieuvriendelijke onderhoudsproducten te werken.

Poetsbedrijf Vectro die instaat voor het onderhoud, poetst met milieuvriendelijke onderhoudsproducten en het bedrijf heeft speciaal voor het project Tweewaters bakfietsen aangekocht voor de verplaatsing van hun medewerkers.

De eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat niemand kan uitsluiten dat een onderaannemer hier ooit eens tegen gezondigd zou hebben, maar dat zou dus in elk geval in strijd zijn met de met hen gemaakte afspraken.

 • Enkel de “interessante winstgevende delen van het project” zouden door ons uitgevoerd worden, waarbij we de “minder interessante en lucratieve delen” zouden afstoten (zoals de beweerdelijk beloofde en verplichte sociale huisvesting).

Onjuist: deze gratuite en ongefundeerde opmerking over het sociale huisvestingsproject dat deel uitmaakt van de stadswijk Tweewaters raakt kant noch wal. Ertzberg heeft geen verplichting om sociale woningen te realiseren in de nieuwe stadswijk Tweewaters. Het Grond- en Pandendecreet die deze verplichting oplegt, is immers vernietigd. Vanuit haar sociaal engagement, heeft Ertzberg hier wél voor gekozen en gronden verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal aan de helft van de gangbare marktprijs. Indien Ertzberg niet sociaal geëngageerd was, had zij op deze locatie in de wijk veel winstgevendere en lucratievere projecten kunnen realiseren. Wij betreuren dan ook te moeten lezen op uw website dat Ertzberg zogezegd “vooral de interessante, winstgevende delen van het project strak uitvoert en de minder interessante en lucratieve delen tracht af te stoten“.

 • “De ontwikkelaar met een “onwrikbaar geloof in duurzaamheid” liet dus een beschermd en historisch gebouw verkommeren, kwam eens te meer zijn beloften in verband met het gebouw niet na en deed het vervolgens van de hand”.

Onjuist: er werd zorgvuldig toezicht, onderhoud en instandhoudingswerken van de Molens uitgevoerd

Twee dagen voor de brand werd er nog door een extern bedrijf een controleronde werd uitgevoerd op ongewenste bezoekers/ sloten en ramen.

Omwille van de veiligheid tijdens de werken van de Balk, werden de culturele werkingen voorlopig gehuisvest in het Entrepot. Daar bleken zij liever definitief te blijven. Als bedrijf konden we dit alleen maar vaststellen maar Ertzberg zette wederom door en bleef zoeken naar een globale, duurzame oplossing. In het kader van Leuven Mindgate vonden Ertzberg en Leuven mekaar in de realisatie van een nieuw cultuurproject in de Molens. Ertzberg was en is nog steeds bereid voor de realisatie van deze ambitie een belangrijke financiële inspanning te leveren.

 • “Van die duurzame handelszaken in de Balk is er geen spoor.”

Onjuist: een kapper, een schoonheidssalon, een medishop, artsen en een restaurant zijn allemaal gezinsondersteunend. Deze kleinhandelszaken, die allen bijdragen aan de goede werking en de leefbaarheid van een wijk, herkwalificeren als “niet-duurzaam”, is niet alleen inhoudelijk onjuist, maar ook bijzonder grof. De prijs van het eten in de tapasbar wordt blijkbaar moedwillig verkeerd voorgesteld, want je kan er gerust eten voor de helft.

Om nog maar te zwijgen dat er nog vele commerciële ruimtes bijgezet gaan worden die dit aanbod gaan uitbreiden en verder diversifiëren.

 • “Ook van de aangekondigde Kinderkribbe werd niets meer vernomen.”

De kinderkribbe wordt gerealiseerd in de Ark.

 • è sorry dat we dat niet in de boekskes hebben geschreven. 
 • Onbeschikbaarheid van veiligheidsdocumenten op het digitaal bord.

Absoluut onwaar: de bewoners van de Balk beschikken over een unieke service desk waarop (onder meer) de richtlijnen met betrekking tot de brandveiligheid terug te vinden zijn. Wij geven u graag een demo.

Los van het feit dat brandrichtlijnen niet digitaal hoeven ter beschikking te zijn, is het hier wel het geval.

 • è Dit heeft trouwens met “greenwashing” niets te maken.
 • “In de fietsenstalling is nauwelijks een stopcontact te vinden om een elektrische fiets op te laden.”

Er zijn nooit stopcontacten voor elektrische fietsen beloofd, terwijl er vandaag wel laadmogelijkheid is voor elektrische fietsen.

[1]”De kandidaten voor Greenwash award 2016″, https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/11/07/de-kandidaten-voor-greenwash-award-2016

take down
the paywall
steun ons nu!