Waarom de non-profit sector morgen massaal op straat komt

Morgen trekt de non-profit sector op straat in Brussel. Wij vroegen Marc Selleslagh (LBC-NVK) waarom er betoogd wordt en wat er op het spel staat. Acht vragen en acht antwoorden.

woensdag 23 november 2016 16:46
Spread the love

1. Wie komt er morgen op straat?

“De non-profit sector. En deze omvat alle sectoren van de zorg, welzijn en cultuur: ziekenhuizen, thuisverpleging, gehandicaptenzorg, Welzijnswerk, ouderenzorg, socioculturele sector, kinderopvang, beschutte- en sociale werkplaatsen, revalidatiesector, Centra voor geestelijke gezondheidszorg,…”

“De non-profit vormt na de openbare sector de tweede grootste sector van het land. Eén op tien werknemers in België, werkt in de non-profit sector.  Aan Vlaamse kant werken in totaal 178.907 mensen in de non-profit.

2. Waarom komen jullie op straat?

“De non-profit wil nieuwe sociale meerjarenakkoorden, die een perspectief bieden voor het behoud van een menselijke zorg en welzijn, voor iedereen die dat nodig heeft.

“De vorige sociale akkoorden voor de zorg- en welzijnssectoren zijn verlopen, en nu is er niets meer. Een nieuw voorstel van de vakbonden om sociale onderhandelingen te voeren over de toekomst van de sectoren van zorg en welzijn is maanden geleden aan de regeringen bezorgd maar reactie bleef uit.” 

3. Wat staat er op het spel?

“We vinden het niet kunnen dat de regering een aanval heeft ingezet op de loopbaanregeling van de non-profit sector. Die loopbaanregeling houdt in dat bij voltijdse werknemers vanaf 45 jaar de arbeidsduur elke vijf jaar met twee uur per week verminderd wordt. Deze regeling is overeengekomen in de akkoorden van 2000 en 2005, na een lange strijd van de zorgsector. “

4. Welke effecten heeft deze loopbaanregeling op de zorgsector?

“De loopbaanregeling heeft ervoor gezorgd dat mensen langer aan het werk blijven in de zorgsector en hun werk en privéleven beter kunnen combineren. Dat bewijzen objectieve cijfers van de RSZ. Er is veel minder uitstroom en mensen houden hun loopbaan langer vol in de zorgsector. Daarnaast blijft een groot aantal oudere werknemers actief. Bovendien leidt de loopbaanregeling tot een duidelijke toename van de job-tevredenheid en motivatie, en maakt ze de sector aantrekkelijk voor nieuwelingen. Wat nodig is om de stijgende vergrijzing en de toenemende zorgnood op te vangen.”

“De non-profit werknemers zijn bovendien beter bestand tegen langdurige ziekte, en houden het belastende werk op die manier langer vol. Het countert net de actuele en stijgende cijfers van ziekte en burn-out. Wat bezielt deze overheid dan, die de mond vol heeft over werkbaar werk, om net nu, de aanval in te zetten op dergelijke regelingen, die hun effect al bewezen hebben? Gezond verstand?”

5. Deze regeling wordt ook wel rimpeldagen genoemd, gaat het alleen om oudere werknemers?

“Ten eerste spreken wij niet van “rimpeldagen”. Dat is een woord dat is uitgevonden door de tegenstanders van de regeling. Dat is een framing waar wij helemaal niet mee akkoord gaan en die de bedoeling heeft om de werknemers te verdelen. De loopbaanregeling is niet alleen een zaak van wie ouder is dan 45 jaar. Het is een belangrijke perspectief voor jongeren die in de sector werken, net hun loopbanen zullen langer zijn. Zij beseffen zeer goed dat er grote nood is aan maatregelen om een langere loopbaan vol te kunnen houden en het werk beter te combineren met privé.”

6. Welke gevolgen zien jullie als deze regering haar besparingsplannen in de zorg toch doorzet?

“Men zal meer moeten doen met minder. De werkdruk zal stijgen, meer burn-outs en ziektes. Daarnaast is er ook de dreigende vermarkting van de sector die de druk opvoert op de loon- en arbeidsvoorwaarden en een impact zal hebben op de kwaliteit van de zorg. De overheid wil ook jongerenbanen afschaffen zonder dat het nuttige werk dat ze doen vervangen wordt.”

7. Welke oplossingen zien jullie? 

“De overheid moet investeren en een plan hebben voor de sector van zorg, welzijn en cultuur.  Wij hebben vorige lente ons nieuwe non-profit plan voorgesteld. Dat is een plan om de kwaliteit van de zorg én van de loopbaan van de non-profit werknemers te verhogen.”

8. Zijn er na morgen nog acties gepland?

“Ja, morgen is de start van de Witte Woede. Wij zullen actie voeren totdat we nieuwe sociale akkoorden die de sector vooruit helpen, hebben onderhandeld met de verschillende regeringen.”

take down
the paywall
steun ons nu!