In deze Amerikaanse cartoon van 1889 wordt de Senaat voorgesteld als volledig onder controle van de grote financiële belangengroepen (Public Domain)

“Mensen melden corruptie niet uit angst voor vergelding”

Ook in België en Nederland doet de overheid te weinig tegen corruptie. Van de Belgen vindt 40 procent dat, van de Nederlanders 53 procent, blijkt uit de meest recente cijfers van corruptiewaakhond Transparency International. Overheden doen ook veel te weinig om klokkenluiders te beschermen.

donderdag 17 november 2016 12:16
Spread the love

Transparency International doet onderzoek naar corruptie en naar de manier waarop mensen naar het fenoeen kijken, hoe ze dat als eenprobleem aanvoelen en wat ze menen over de strijd tegen corruptie door hun eigen overheden. België en Nederland scoren in Europa en Centraal-Azië relatief goed. Gemiddeld beschouwt één op de drie inwoners van Europa en Centraal-Azië corruptie als een van de grootste problemen van zijn land. In Spanje, Moldavië en Kosovo geldt dat voor twee op drie inwoners.

Een meerderheid van de bevolking in de landen van Europa en Centraal-Azië vindt dat hun regering niet genoeg doet om corruptie te stoppen. De regeringen van Oekraïne (86 procent), Moldavië (84 procent), Bosnië-Herzegovina (82 procent) en Spanje (80 procent) werden op dat gebied het slechtst beoordeeld door hun bevolking. Duitsers (2 procent) maken zich het minst zorgen over corruptie, gevolgd door Zweden (6 procent) en Zwitsers (10 procent). België en Nederland staan op de achtste en negende plaats, beide met 17 procent.

Transparency sprak voor zijn onderzoek met 60.000 burgers in 42 landen. Gemiddeld betaalt één op de zes huishoudens smeergeld voor het verkrijgen van diensten bij de overheid. In de EU-lidstaten is dat aantal lager. De landen die op dit terrein het slechtst scoren zijn Tadzjikistan (50 procent), Moldavië (42 procent), Azerbeidzjan, Kirgizië en Oekraïne (elk 38 procent) en Rusland (34 procent). Roemenië scoort van de EU-lidstaten het slechts met 29 procent, gevolgd door Litouwen (24 procent). In West-Europa scoort Groot-Brittannië het beste met 0 procent. In Nederland en België stelt 2 en 3 procent van de ondervraagden dat ze smeergeld moesten betalen.

In de rijkste landen vinden bijna twee van de drie mensen (65 procent) dat de rijken te veel invloed hebben op het beleid, vergeleken met 44 procent in de kandidaat-lidstaten van de EU en 46 procent in de voormalige Sovjetstaten. “In EU-lidstaten zien veel mensen hoe rijken en bestuurders het systeem in hun voordeel gebruiken”, zegt José Ugaz, voorzitter van Transparency International.

“Regeringen doen eenvoudigweg niet genoeg om corruptie te bestrijden, want het zijn de individuen aan de top die ervan profiteren. Om een einde te maken aan deze relatie tussen rijkdom, macht en corruptie, moeten regeringen meer transparantie eisen, ook over wie in de bedrijven de macht in handen hebben.”

Een van de struikelblokken is het gebrek aan bescherming van klokkenluiders, constateert Transparency. “Dertig procent van alle bevraagden gaf aan dat de belangrijkste reden waarom mensen corruptie niet melden, de angst voor de consequenties is.”

take down
the paywall
steun ons nu!