De kandidaten voor Greenwash award 2016

Climaxi vzw, een beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, wil dit jaar terug een Greenwash award uitreiken. Een greenwash award is een speciale 'prijs' voor een organisatie, persoon, bedrijf,... die uitblinkt in “greenwashen” en zichzelf veel groener voorstelt dan de realiteit.

maandag 7 november 2016 16:41
Spread the love

Net zoals met de klimaattop in Parijs hebben we de indruk dat het hier louter om mooie praatjes gaat. Ook in Parijs ging het vooral om vrijblijvende engagementen die niet ambitieus genoeg zijn om de huidige klimaatcrisis af te wenden. Als de Vlaamse regering haar beleid rond nieuwe wegen, U-place, Oosterweel, Essers, enz… niet herziet, dan vrezen we dat de extra centen die gaan naar bijvoorbeeld het energiezuinig maken van het eigen patrimonium slechts een doekje voor het bloeden zijn.

Symbolisch gezien kiezen we er dan ook voor om de greenwash award aan de vooravond van de Vlaamse klimaattop bekend te maken.

Kandidaten 2016
Antwerpen nomineert het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle). Het FANC hoort een neutrale overheidsinstelling te zijn, die instaat voor de nucleaire controle in België. Maar is het FANC wel echt neutraal? De directeur van het FANC is niemand minder dan Jan Bens, vroeger bijna zeven jaar lang directeur of manager van Doel, ervoor en tussendoor werkzaam bij Electrabel.

Het FANC heeft toestemming gegeven om de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 herop te starten. Nochtans bestaat er geen wetenschappelijke zekerheid over de veiligheid van deze twee kernreactoren, wel integendeel. Dit staat haaks op haar opdracht, door haarzelf geformuleerd als volgt: “Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling.”

Gent nomineert Minister Joke Schauvliege. Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw, kreeg dit jaar geregeld kritiek te verduren. Hoewel ze zegt “een hart voor de natuur” te hebben, heeft ze hier in de afgelopen 7 jaar weinig blijk van gegeven. In tegendeel: de minister tekende talloze kapvergunningen, loste haar beloften voor herbebossing niet in, versoepelde de vossenjacht en liet keer op keer blijken haar dossiers niet te kennen.

 
Leuven nomineert Projectontwikkelaar Ertzberg. De Leuvense projectontwikkelaar Ertzberg viel meermaals in de prijzen voor het realiseren van de ecologische wijk ‘Tweewaters’ aan de Vaartkom in Leuven. Nochtans zijn ze heel wat van hun oorspronkelijke beloftes, zowel op sociaal als ecologisch vlak, niet nagekomen. Het huidige project verbleekt bij wat het oorspronkelijke plan was en waarvoor de ontwikkelaar heel veel lof kreeg. “Als holding willen we graag een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving” lezen we op de website. Mooie en dure woorden, maar in de praktijk lijkt dit zeer betwistbaar.
Z.O.-Vlaanderen nomineert dan weer het Agentschap Wegen en Verkeer. Het agentschap Wegen en Verkeer is volgens eigen zeggen “belast met de veilige en duurzame mobiliteit van alle weggebruikers in Vlaanderen”. Omdat deze doelstelling niet overeenkomt met de heraanleg van de N42 en de N60 nomineren we het agentschap voor de greenwash award 2016.
Oostende nomineert BNP Paribas-Fortis. De bank verkoopt zichzelf als dé ecologische bank met reclamespotjes op de radio. Nochtans blijkt uit praktijkonderzoek dat de bank bedrijven financiert die schadelijk  zijn voor het klimaat. Zo investeert BNP Paribas 727 miljoen euro in het Britse mijnbedrijf Anglo American. Anglo American is onder andere beboet voor het veroorzaken van milieuschade bij de uitbating van mijnen in Chili (Bron: bankwijzer.be).

STEMMEN kan nog tot 30 november op http://climaxi.be/node/832

take down
the paywall
steun ons nu!