Hoe Francken en Newsmonkey het leven van een Syrisch gezin nog meer in gevaar brengen

Wat een banale kwestie was over de uitreiking van een humanitair visum is door het gedrag van staatssecretaris Theo Francken uitgegroeid tot een mediatieke staatszaak. Nu wordt ook de identiteit van de Syrische man te grabbel gegooid. Zijn familie is daardoor nu echt in acuut levensgevaar, laat hij via zijn advocaat weten.

vrijdag 4 november 2016 14:39
Spread the love

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) weigert – ondanks verschillende aanmaningen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – een humanitair visum af te leveren aan een Syrische familie die onderdak vond bij een bevriende familie in Wallonië. Zelfs de uitspraak van de rechter in kortgeding die Francken een dwangsom oplegde, wordt weggelachen.

Tot nu toe was de identiteit van de Syrische familie geheim gebleven. De reden daarvoor is evident. De familie verblijft in het door oorlog verscheurde Aleppo, dat aan beide zijden van de frontlijn vernield is.

Maar gisteren gooide de nieuwssite Newsmonkey de naam van de Syrische man én zijn foto online. Op basis van zijn Facebook-pagina besluit Newsmonkey dat de man een aanhanger is van het Assad-regime en “dat hij weinig last heeft van de humanitaire crisis in z’n stad”.

De familie woont in het westelijke deel van Aleppo. Newsmonkey doet alsof daar alles rustig is. Nochtans beschuldigde de VN deze week de oppositie in Oost-Aleppo nog van oorlogsmisdaden. Bij raketaanvallen op West-Aleppo afgelopen weekend vielen meer dan 30 burgerslachtoffers waaronder 10 kinderen. Bovendien hebben 2 miljoen mensen aan beide zijden van de frontlijn geen toegang tot water of elektriciteit.

De man is – aldus zijn advocaten – formeel. Het leven van de familie is in gevaar, zeker nu zijn naam gelekt werd. Newsmonkey geeft dat zelf ook toe: “Maar de man neemt ook een geweldig risico met z’n aanvraag: aanhangers van het regime die ‘ontrouw zijn’ of ‘verraad plegen’, zoals naar het buitenland proberen vluchten, kunnen streng aangepakt worden door Assad en z’n achterban.”

De man ontkent ook dat hij een aanhanger is van Assad, maar kreeg geen kans op weerwoord in het stuk van Newsmonkey. De advocaat heeft zijn naam nooit vrijgegeven aan de buitenwereld. Vraag is wie de identiteit van de man dan wel bekendgemaakt heeft aan Newsmonkey. Opmerkelijk is dat Theo Francken het artikel van Newsmonkey meteen deelde. De staatssecretaris verspreidde dus de naam van een man waarmee hij in een juridische twist is verwikkeld. Francken zou als staatssecretaris voor Asiel toch genoeg kennis moeten hebben van asielrecht om te weten dat hij de identiteit van een familie die een oorlogsland wil verlaten niet zomaar via zijn persoonlijke Facebook-pagina kan delen.

De advocaten van de man zijn niet te spreken over het insinuerende artikel van Newsmonkey. “Wij betreuren dat in een recent artikel onze cliënten worden besmeurd om de grond van de zaak te verzwijgen: het feit dat een rechter mijnheer Francken heeft veroordeeld tot het afleveren van een visum aan onze cliënten en dat hij blijft weigeren dit arrest uit te voeren”, klinkt het in een persbericht.

De man weerlegt via zijn advocaten ook de beschuldigingen in het artikel. “Onze cliënt is ondernemer en werkzaam voor de Kamer van koophandel van Aleppo. De Kamer van koophandel van Aleppo is erop gericht om de economische belangen van de Syrische ondernemers te behartigen. De Kamer van koophandel heeft uiteraard geen enkele band met de oorlog. In het kader van zijn professionele activiteiten heeft onze cliënt gereisd in het verleden. Bovendien had onze cliënt een eigen bedrijf doch dat werd volledig verwoest door de oorlog. Onze cliënt is geschokt door de oorlog die zijn land volledig verwoest. Zijn land waar hij steeds heeft van gehouden. Hij is nooit politiek actief geweest is nooit lid geweest van welke partij of groep dan ook. Onze cliënt leeft met zijn vrouw en twee kinderen in en appartement dat eigendom is van hun oom. Hun eigen huis werd immers verwoest door de oorlog. De internationale gemeenschap en de Belgische bevolking erkennen op unanieme wijze dat de oorlogssituatie in Aleppo verschrikkelijke gevolgen heeft voor de burgerbevolking. Deze pogingen om onze cliënten te besmeuren zijn niet alleen onaanvaardbaar maar brengen hun leven direct in gevaar.”

take down
the paywall
steun ons nu!