Een landbouwer in het dorpje Lunjuk in Indonesië moest in 2016 prikkeldraad rond zijn akkers zetten, nadat een groot bedrijf zonder zijn toestemming al zijn akkers had omgeploegd voor Wilmar, de grootste agromultinational van Azië (Kemal Jufri/Panos/Oxfam Australia)

Oxfam: lobbyisten schrijven EU-regelgeving biobrandstoffen

Voor elke EU-ambtenaar die werkt aan sterkere regels voor biobrandstoffen, staan er 7 lobbyisten klaar om die regels terug te verzwakken. Dat stelt Oxfam vast in een onderzoeksrapport.

vrijdag 28 oktober 2016 10:07
Spread the love

De Europese Commissie heeft zijn ambtenaren de opdracht gegeven om in de loop van november 2016 nieuwe regels uit te werken voor de productie van biobrandstoffen. De lobby van de biobrandstoffen zet daarom 400 lobbyisten en 14 miljoen euro in om de nieuwe EU-regelgeving toch naar hun hand te zetten.

Oxfam onderzocht de omvang, de werkwijze en de impact van de lobbygroepen die worden ingezet ten bate van de sector van de biobrandstoffen. De resultaten van hun onderzoek werden gebundeld in het rapport Burning land, Burning the climate. Uit dat onderzoek blijkt dat de lobbyisten van de sector er in slagen een grote invloed uit te oefenen op de Europese Commissie en zo reële hervormingen van de beleidsregels tegenhouden.

Voedsel in je tank

De bedrijven die biobrandstoffen produceren maken meer en meer gebruik van gewassen die voor menselijke consumptie geschikt zijn om hun brandstoffen te produceren. Dit maakt dat in landen als Tanzania, Peru en Indonesië meer en meer landbouwgrond en voedselgewassen worden ontzegd aan de lokale bevolking, dat ze hun enige bron van inkomsten en voedsel verliezen, uit hun huizen en dorpen en van hun akkers worden verdreven.

Marc-Olivier Herman is expert biobrandstoffen bij Oxfam en mede-auteur van het rapport: “In zijn ijver om de energiebronnen te diversifiëren en minder fossiele brandstoffen te gebruiken, veroorzaakt de EU rechtstreeks en onrechtstreeks armoede, honger, verdrijving van mensen uit hun huizen en dorpen – en bovendien, meer in plaats van minder CO2-uitstoot. De EU heeft machtige marktkrachten losgelaten die een spoor van vernieling achterlaten over de planeet.”

De commerciële druk is zeer aanzienlijk om aan deze wantoestanden niets te veranderen en ze zelfs nog te verergeren. De lobby van de biobrandstoffen is nu al groter dan die van de tabaksector en stelt permanent 121 lobbyisten tewerk. In totaal betekent dit zeven lobbyisten per betrokken EU-ambtenaar.

In totaal zetten zich echter nog meer lobbyisten in als tijdelijke activiteit, ongeveer 400 in 2015. Samen hebben zij een budget gespendeerd van 14 miljoen euro. Samen met de 121 permanente lobbyisten van de sector zijn ze met meer dan de volledige personeelsstaf van het Algemeen Directoraat voor Energie van de Europese Commissie.

Een van de machtigste bedrijven van de sector in België is de Avril Group, die eigenaar is van Diester Industrie. Diester is op zijn beurt eigenaar van het biobrandstoffenbedrijf Oleon, in Ertvelde bij Gent.De lobbytentakels van de Avril Group (EU Transparency Register and Presentation to CETIOM by Luc Ozanne)

De maatschappelijke kost van het huidige biobrandstoffenbeleid voor de Europese gemeenschap beloopt nu al ongeveer 5,5 tot 9,1 miljard euro per jaar, ten gevolge van de schade aan mensenlevens, aan de natuur en aan het klimaat. Gemiddeld stoten biobrandstoffen geproduceerd op voedselgewassen 50 procent meer CO2 uit dan fossiele brandstoffen. De EU gaat door deze praktijk zijn beloftes van het klimaatakkoord COP21 niet kunnen waarmaken.

Oxfam stelt dat er regels moeten komen die het volledig verbieden om nog biobrandstoffen te produceren met voedselgewassen (of daarvan afgeleide producten). Anders blijft de strijd tegen de armoede en de honger en tegen de klimaatverandering zinloos.

Oxfam-rapport: Burning land, burning the climate

take down
the paywall
steun ons nu!