Opinie - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

België weigert veilige toegang aan Syriërs 

België weigert hardnekkig om een humanitair visum af te leveren aan een gezin uit Aleppo (Syrië). Het gezin probeert er op dit moment te overleven in het oorlogsgeweld dat er welig tiert. België gaat daarbij in tegen de rechter die ons land verplichtte toch een visum uit te leveren aan dit gezin.

donderdag 27 oktober 2016 17:19
Spread the love

‘Ons land legt daarbij niet alleen een vonnis naast zich neer maar ook het hallucinante cijfer dat UNHCR,  de VN-vluchtelingenorganisatie gisteren bekendmaakte: dit jaar lieten al 3800 mensen het leven in de Middellandse Zee.

Zonder visa blijven vluchtelingen hun toevlucht zoeken tot mensensmokkelaars en wagen ze hun leven op de Middellandse Zee.  Vluchtelingenwerk Vlaanderen trekt samen met haar Franstalige zusterorganisatie CIRÉ en lidorganisatie ORBIT aan de alarmbel.

Syrische koppel met twee kinderen

Het Syrische koppel met twee kinderen heeft vrienden in België die bereid zijn om zich voor hen garant te stellen. Daarom vroegen ze bij de Belgische ambassade in Beiroet een visum aan voor ons land. De Belgische autoriteiten kunnen beslissen om humanitaire visa af te leveren aan wie een aanvraag doet vanuit het buitenland en zich bevindt in een ernstige humanitaire situatie.

Op het hoogtepunt van het conflict in Syrië, zou deze mogelijkheid absoluut moeten gebruikt worden. Zo kunnen Syriërs op een legale en veilige manier naar België komen en hier bescherming aanvragen. Zeker als zij banden hebben met ons land.

‘Ook is het aantal asielaanvragen in ons land momenteel beperkt. België bouwt zelfs opvangplaatsen af. Wij kunnen en moeten meer doen voor vluchtelingen. Dat de regering dit weigert en zelfs een rechterlijke beslissing naast zich neerlegt is onaanvaardbaar.’

Tot drie maal toe opgeschort

Het Syrische gezin zag haar aanvraag tot humanitaire visa tot drie keer geweigerd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Telkens ging het gezin in beroep tegen de beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en telkens schorste de rechter de beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

In het laatste arrest beval de rechter aan de Dienst Vreemdelingenzaken om het visum binnen de 48 uur af te leveren. Omdat dit toch niet gebeurde, beval ook de Rechtbank van eerste aanleg de staat om het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uit te voeren. Doen ze dit niet dan moeten ze dwangsommen betalen. ‘Niets kan baten, België blijft koppig weigeren.

Erkenningspercentage Syrische vluchtelingen 

België is verplicht om de Syrische vluchtelingen die hier toekomen te beschermen. En België doet dat ook: het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen erkent ongeveer 97% van de Syriërs die hier asiel aanvragen.

Ons land erkent daarmee dat de mensenrechten van deze Syriërs geschonden zouden worden moesten zij terug naar Syrië keren. Maar om deze bescherming te krijgen, moeten zij wel eerst tot hier geraken.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!