Actiecomité pleit op Leuvense gemeenteraad voor behoud Parkveld

Actiecomité pleit op Leuvense gemeenteraad voor behoud Parkveld

 De 17-jarige Sara Speelman heeft maandagavond tijdens de Leuvense gemeenteraad namens het actiecomité 'Parkveld blijft' er vurig voor gepleit dat de stad haar plannen opgeeft om het 16 ha groot Parkveld langs de Geldenaaksebaan in Heverlee te bebouwen met woningen en een bedrijvenzone en derhalve vrijwaart als landbouwgrond, open ruimte en groene corridor tussen het Heverleebos en abdij van Park. 

woensdag 26 oktober 2016 16:08
Spread the love

Om dit punt op de gemeenteraad te kunnen komen verdedigen had het comité meer dan 1.400 handtekeningen verzameld van volwassen Leuvenaars. Het was overigens al de tweede keer op enkele jaren tijd dat het comité voldoende handtekeningen bijeenbracht om het woord te kunnen voeren tijdens een gemeenteraadszitting.

Net als toen verwierp de sp.a-CD&V-meerderheid echter de vraag om het Parkveld ongerept te laten.  De oppositiepartijen Open VLD en N-VA onthielden zich bij de stemming, terwijl enkel Groen instemde met het pleidooi. De plannen om het Parkveld te bebouwen zijn ondertussen al zo’n 20 jaar oud. De Raad van State vernietigde enkele jaren terug de bouwvergunning omdat de Vlaamse regering het stedelijk gebied Leuven nog niet afgebakend had, wat thans in opmaak is.

Parkveld moet volgens Speelman open ruimte blijven omwille vooreerst van de noodzaak om landbouwgrond in de omgeving van de stad te behouden in het kader van het Leuvense streven naar klimaatneutraliteit. Het open gebied is bovendien een belangrijke corridor tussen groene zones in de omgeving en een waterwingebied. Gezien de leegstaand op de aanpalende bedrijvenzone in Haasrode is er geen nood aan bijkomende ruimte voor ondernemingen. Ook de behoefte aan bijkomende woningen kan opgevangen worden zonder bijkomende open ruimte aan te snijden. Speelman wees er tot slot op dat de plannen de bestaande fileproblemen en verkeersonveiligheid op de Geldenaaksebaan alleen maar zullen vergroten. 

Leuvens schepen van ruimtelijke ordening Carl Devlies (CD&V) stelde dat er in het Leuvense wel degelijk nood is aan bijkomende ruimtes voor KMO’s en er in de stad hiervoor momenteel geen alternatieven zijn. Hij wees er voorts op dat in vergelijking met eerdere plannen de voorziene ruimte voor woningen sterk ingeperkt is en de groene corridor vergroot. Speelman kreeg daarentegen wel de volle steun van David Dessers (Groen) die poneerde dat er geen voldoende hoogdringende redenen zijn om dit ecologisch waardevolle landbouwgebied te bebouwen en er via verdichting elders alternatieven genoeg zijn voor woningen en bedrijven.  

take down
the paywall
steun ons nu!