Hoe de KULeuven klimaatopwarming financiert

De KULeuven besteedt 0,19 procent van haar totale beleggingsportefeuille aan investeringen in fossiele brandstoffen. In totaal gaat het om 3,8 miljoen euro. Dat meldt het Leuvense studentenblad Veto. Maar er zijn aanwijzingen dat het werkelijke bedrag hoger is dan Veto en de KULeuven laten uitschijnen.

maandag 24 oktober 2016 17:09
Spread the love

Tegenover Veto verklaart vice-rector Duurzaamheidsbeleid Katlijn Malfiet dat het om “een overblijfsel van vroegere investeringen gaat”. Volgens haar is de KULeuven van plan om de aandelen te verkopen. Maar, zo gaat het verder, het is niet de bedoeling dat er verlies gemaakt wordt. De KULeuven wil wachten tot de “de markt een goede verkoop toelaat” stelt algemeen beheerder van de KULeuven Koenraad Debackere in het Leuvense studentenblad.

De actiegroep KULeuven Fossil Free, die een online petitie gestart is tegen de investeringen van de KUL, meldt dat er ook via het pensioenfonds van de KULeuven wordt geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Het bedrag zou mogelijks nog hoger liggen dan in de beleggingsportefeuille.

In Veto weerlegt de algemeen beheerder van de KULeuven deze bewering door te stellen dat het pensioenfonds van de KULeuven wordt beheerd door KBC en dat deze bank de duurzaamheidsregels toepast. Letterlijk: “ons pensioenfonds wordt beheerd door KBC en zij passen de KBC duurzaamheidsregels toe.”

Maar op die manier maakt de KUL er zich wel wat makkelijk van af. Bij de nieuwe, meer ambitieuze duurzaamheidsregels van KBC (die pas volgend jaar van toepassing zullen zijn trouwens) kunnen vraagtekens worden geplaatst.

Hoewel KBC zich voorneemt om niet langer in steenkool te investeren, gaapt er tussen dat nobele voornemen en de praktijk toch een vrij groot gat. De ngo Fairfin stelde op basis van gesprekken met KBC vast dat KBC niet langer wil investeren in “mijnbouwbedrijven die alleen maar steenkool ontginnen of alleen op basis van steenkool elektriciteit opwekken.”

Problematisch is hier het woordje ‘alleen’. Een mijnbouwgigant als Glencore haalt bijvoorbeeld minder dan 50 procent van zijn omzet uit steenkool. Onder de voorwaarden van KBC kan een dergelijke belangrijke speler in de steenkookindustrue nog steeds probleemloos gefinancierd worden.

De kans is dus reëel dat er via het pensioenfonds van de KULeuven wel degelijk geïnvesteerd wordt in fossiele brandstoffen. Bovendien is het zelfs niet duidelijk of duurzaamheidsregels van KBC van toepassing zijn op pensioenfondsen.

take down
the paywall
steun ons nu!