foto © UNICEF

327 miljoen euro minder in 2015: ontwikkelingssamenwerking zit op zijn tandvlees

Vandaag, woensdag 5 oktober, lanceert 11.11.11 haar jaarrapport. Daarin neemt ze de Belgische ontwikkelingssamenwerking in 2015 onder de loep. Meest opvallend in het rapport blijven de besparingen: op een begroting van 1,3 miljard euro sneuvelde 327 miljoen of een kwart van de middelen.

woensdag 5 oktober 2016 17:06
Spread the love

Daarmee dragen de allerarmsten onevenredig veel bij aan de besparingsplannen van de huidige regering. “Dit zijn niet enkel abstracte cijfers”, zegt 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe. “Het gaat ook over concrete ontwikkelingsprojecten die sneuvelen.” 11.11.11 vraagt dan ook expliciet dat de regering in de huidige begrotingsbespreking niet verder bespaart op ontwikkelingssamenwerking.

De oproep van 11.11.11 komt er in het licht van de begrotingsbesprekingen waar 4,2 miljard gevonden moet worden om de federale begroting in evenwicht te houden. Klassiek komt hierbij ook het budget ontwikkelingssamenwerking in het vizier. Dat kan niet meer, vindt 11.11.11.

 “Deze regering wil orde op zaken stellen in eigen land en dat is hun goed recht”, zegt 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe. “Er zijn politieke keuzes gemaakt met een sterke focus op de sanering van de overheidsfinanciën. We vragen ons af in hoeverre die keuzes ten koste moeten gaan van de mensen in een aantal straatarme partnerlanden. Zowel tijdens deze legislatuur als tijdens de vorige is al zeer veel bespaard op ontwikkelingssamenwerking.”

 Zo is deze legislatuur een besparing van 1 miljard voorzien, maar – zo blijkt uit het jaarrapport – daar komt wellicht nog eens 609 miljoen aan ‘onderbenutting’ bovenop: geld dat op vraag van de regering bij de schatkist wordt geblokkeerd. Dat gaat ten koste van concrete projecten. Zo blokkeerde België in 2015 de steun aan de VN-vredesmissie in Oost-Congo en droegen we 18 miljoen minder bij aan internationale klimaatfondsen dan oorspronkelijk voorzien. In Afghanistan verloor een project voor maatschappijopbouw de beloofde steun, in Congo een plan voor extra stimulansen in de Kivustreek.

 Ook in 2016 zagen al verschillende projecten de steun verdwijnen. Mozambique zal meer dan 30 miljoen minder krijgen, waarvan 25 miljoen voor een project dat boeren ondersteunt bij de opbouw van hun veestapel. DR Congo verliest om en bij de 45 miljoen, waaronder 4 miljoen voor gezondheidszorg (een nieuw project dat nog eind 2015 getekend werd). Soms worden deze projecten alsnog opgepikt in een nieuw begrotingsjaar, maar nooit wordt er ook nieuw geld vrijgemaakt. Het project mag dan gered zijn, de middelen zijn dat niet. De besparing blijft.

 Volgens de huidige raming zullen we deze legislatuur dus 1,6 miljard en niet 1 miljard minder uitgeven voor ontwikkelingssamenwerking, terwijl de uitdagingen er zeker niet kleiner op worden. “Klimaatverandering, migratie, de landbouwproblematiek of fiscale ontduiking wegen eens zo hard in de allerarmste landen”, illustreert Vanden Berghe. “Het gaat ook over onze internationale engagementen. Zo is er vandaag al 2.500 miljard per jaar te weinig om de duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren. Doelen die ook België ondertekend heeft.”

 11.11.11 vraagt dan ook expliciet dat de regering in de huidige begrotingsbespreking niet verder bespaart op ontwikkelingssamenwerking. “Na zoveel jaar besparen zit het departement ontwikkelingssamenwerking op zijn tandvlees. Wij wijzen dus elke verdere besparing, ook onderbenutting, af”, aldus nog Bogdan Vanden Berghe.

take down
the paywall
steun ons nu!