‘Tijd voor de Hutstaks’

De studiedienst van het ABVV dook onder in een stapel rapporten en statistieken van instellingen als de Nationale Bank en Eurostat en haalde er de interessantste cijfers naar boven.

maandag 26 september 2016 19:29
Spread the love

De sociaal-economische barometer 2016 is een schatkamer aan cijfermateriaal die aantoont dat ons land het in vergelijking met de rest van Europa helemaal niet zo goed doet. We zetten de interessantste cijfers op een rijtje.

1. De kloof

Wellicht bent u ze ook beu, de berichten over het gemiddelde vermogen van de Belg. Vorige week nog stond in alle kranten: Gemiddelde Belg bezit 85.030 euro.

Neem er de volgende keer deze cijfers bij: de 20 procent armste gezinnen bezit slechts 0,2 procent van het vermogen. De 20 procent rijkste gezinnen bezit 61,2 procent. Het gemiddelde vermogen zegt dus evenveel als het gemiddelde aantal tattoos.

De inkomens weerspiegelen die ongelijkheid. De 20 procent laagste inkomens krijgt maar 3,5 procent van het totale gezinsinkomen. ‘Belg verdient gemiddeld 3.414 euro bruto per maand’ is zo’n andere titel die we onlangs lazen. 50 procent van de werknemers verdient minder dan 2.976 euro bruto. En dat gaat dan alleen nog maar over de mensen die een job hebben. De helft van de gepensioneerde vrouwen heeft een pensioen dat lager is dan 1000 euro. Net niet de helft van de werklozen heeft een uitkering van minder dan 1000 euro per maand. 84 procent heeft mindr dan 1250 euro.

2. De armoede

Dat vertaalt zich meteen ook in de armoedecijfers. Het armoederisico van de Belgische bevolking steeg van 14,3 procent in 2004 naar 15,5 procent in 2014. Brussel steekt daar ver bovenuit met een armoederisico van 33 procent. Werklozen hebben een armoederisico van 42,9 procent. De 10 procent armste gezinnen geeft bijna 25 procent van hun totale budget uit aan energie. Geen wonder dat het aantal mensen met een collectieve schuldregeling steeg van 56.952 in 2007 tot 97.636 in 2015.

Het aantal mensen met een leefloon steeg vorig jaar met meer dan 12 procent. Ook dit jaar lijken de cijfers weer te stijgen.

3. De rijkdom

Het is niet voor iedereen kommer en kwel. De mediaanvergoeding van de bestuurders van de bedrijven uit de BEL-20 (onder meer Colruyt, AB Inbev en Telenet) steeg tussen 2011 en 2013 met 25 procent. In diezelfde periode gold er een loonstop voor gewone werknemers.

Sinds de invoering van de loonwet in 1996 stegen de dividenden voor de aandeelhouders met 11.972 miljard euro. In diezelfde periode stegen de loonsubsidies (onder meer vermindering van de werkgeversbijdrage) met 9,93 miljard. Het lijkt er op dat de bedrijven die subsidies niet gebruiken om te investeren maar om ze uit te delen aan aandeelhouders.

4. Belastingen

Bedrijven betalen natuurlijk ook belastingen. Maar niet teveel. Als je alle belastingen die jaarlijks opgehoest worden samentelt, dan maakt de vennootschapsbelasting daar 6,29 procent van uit. De roerende voorheffing op dividenden is goed voor 1,88 procent van de totale belastinginkomsten.

Met de opbrengst van die belastingen kan de overheid investeren. Alleen lijkt dat laatste almaar minder te gebeuren. In 1970 investeerde de overheid elk jaar 5,5 procent van het BBP. Dat is gezakt tot 2,5 procent. Enkel op het vlak van haveninfrastructuur doet België het beter dan andere landen. Fernand Huts mag tevreden zijn.

5. Werk

60 procent van de uitzendcontracten zijn dagcontracten. In 2015 waren er 13.601 uitzendkrachten (van de 584.986 in totaal) die een heel jaar door werkten met dagcontracten. Zij krijgen pas ‘s avonds te horen of ze de volgende dag moeten terugkeren.

Onzekerheid en toenemende stress leiden tot burn-out’s. Het aantal gevallen van burn-out steeg de voorbije 5 jaar met 67 procent. Het aantal mensen dat werkonbekwaam thuis zit, steeg vorig jaar tot 346.971.

Oplossingen?

Het ABVV pleit voor arbeidsduurvermindering. Daarnaast moet er bij het loonoverleg dat start in het najaar ook ruimte zijn voor loonsverhogingen. “Lonen zijn nog altijd de motor van onze economie”, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

De overheid moet ook opnieuw gaan investeren in groene energie, in openbaar vervoer en in duurzaam wonen. Ook de bejaardenzorg of de kinderopvang snakt naar investeringen, aldus het ABVV.

Om dat allemaal te betalen pleit de vakbond voor een belasting op vermogens. “De Coucketaks – een belasting op meerwaarden – en de Hutstaks – een belasting op vermogens – moeten er nu echt komen”, zegt De Leeuw.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!