Steenkoolcentrale in de VS. In de VS weet slechts 12 procent van de bevolking dat er een wetenschappelijke consensus is over de klimaatverandering en over de rol van de mens daarin (Andrew hart/Flickr)

Topwetenschappers verontwaardigd over VS politici-klimaatontkenners

Vierhonderd van de meest gerenommeerde Amerikaanse wetenschappers, waaronderdertig Nobelprijswinnaars, uiten in een open brief hun verontwaardiging over de door kandidaten geuite twijfels over de klimaatwetenschap tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen.

vrijdag 23 september 2016 12:50
Spread the love

Vierhonderd Amerikaanse topwetenschappers ergeren zich in een open brief aan het feit dat de klimaatverandering nog steeds in twijfel wordt getrokken door een groot aantal politici. “Dat de klimaatverandering door de mensen wordt veroorzaakt is geen geloof, geen hoax (doelbewust opgezet bedrog) of een samenzwering. Het is een fysische realiteit en de menselijke vingerafdrukken zijn overal”, schrijven ze.

“Bovendien zijn de gevolgen (van de menselijke impact op het klimaat) al merkbaar. De klimaatverandering is niet iets dat ver af ligt van ons dagelijkse leven, of enkel de verre Noordpool zal treffen. Ze is er al, hier en nu, in ons eigen land, in onze eigen gemeenschappen.”

De 375 auteurs van de brief zijn allemaal lid van de prestigieuze National Academy of Sciences, die haar leden kiest op basis van hun bijdrage aan de wetenschap. Bij de ondertekenaars zijn ook dertig Nobelprijswinnaars.

Presidentsverkiezingen

De wetenschappelijke basisprincipes van de werking van broeikasgassen zijn glashelder, en dat al meer dan een eeuw, schrijven de geleerden in hun openbrief. Het is ook die sterke wetenschap die regeringen van over de hele wereld naar (de klimaatconferentie COP21 in) Parijs heeft geleid in december 2016, ondanks grote verschillen op het vlak van politiek systeem, eigenbelang, schuld voor voorbije uitstoot en kwetsbaarheid voor de toekomstige gevolgen.

“De leiders van meer dan 187 landen erkenden daar dat de klimaatverandering een gevaar betekent voor de huidige en toekomstige burgers van deze planeet en ze maakten daarom nationale beloften om dat probleem op te lossen.”

Precies daarom vinden de auteurs het ongehoord dat stemmen in de Amerikaanse politiek deze solide, aanvaarde wetenschappelijke vaststellingen nog steeds in twijfel blijven trekken, ook tijdens de huidige presidentsverkiezingen. “Tijdens de voorverkiezingen werd onder meer beweerd dat de aarde niet opwarmt of dat die opwarming een gewoon natuurlijk verschijnsel is”, schrijven de wetenschappers.

“Dergelijke beweringen zijn in strijd met de realiteit. Anderen beweren dan dat er pas actie moet worden ondernomen als we absolute zekerheid hebben. Absolute zekerheid is echter onmogelijk: we zijn meer dan voldoende zeker dat de klimaatverandering bestaat, ernstig is en onmiddellijk, en dat dit probleem een aanzienlijk risico vormt. Een risico voor onze mogelijkheden om te bloeien, een betere toekomst te bouwen, een risico voor onze nationale veiligheid, de productie van voedsel en het weefsel van levende systemen.”

Kantelpunten

Net zoals het klimaat kantelmomenten heeft, waarop relatief kleine verschillen grote gevolgen kunnen hebben, heeft de politiek die ook, waarschuwt de brief. “Daarom is het erg zorgwekkend dat de huidige Republikeinse kandidaat (Donald Trump) pleit voor een Amerikaanse terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs. Zo’n beslissing zou het veel moeilijker maken om effectieve wereldwijde strategieën te ontwikkelen om de klimaatverandering af te remmen en zich aan te passen. De consequenties zouden ernstig en langdurig zijn, voor het klimaat van de hele planeet en voor de internationale geloofwaardigheid van de VS.”

Tot slot is het in het eigenbelang van de VS om een grote speler te worden in de sector van de hernieuwbare energie en de strijd tegen de klimaatverandering, schrijven de wetenschappers. “Landen die innovatieve manieren vinden om hun energiesystemen klimaatvriendelijk te maken en CO2 op te slaan, zullen de economische leiders van de 21e eeuw worden. Weglopen van het verdrag van Parijs maakt het minder waarschijnlijk dat de VS een leiderschapsrol zal spelen op politiek, economisch of moreel vlak. We kunnen het ons niet veroorloven dat kantelpunt te laten passeren zonder iets te doen.”

Het Climate Science Rapid Response Team is een initiatief van deze wetenschappers dat klimaatwetenschappers wil samenbrengen met politici en de media. Dit team wil snelle, kwaliteitsvolle informatie beiden aan overheidsverantwoordelijken en aan journalisten (nvdr).

Op de website van het team vind je ook een reeks FAQs over de verschillende aspecten van de klimaatverandering (nvdr).

Bronnen: 

An Open Letter Regarding Climate Change From
Concerned Members of the U.S. National Academy of Sciences

Climate scientists share their deepest feelings of grief over what is happening to Mother Earth

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!