Analyse -

Wapenwet moet wijken voor wapenindustrie

De Waalse regering verleende een recordbedrag aan wapenlicenties met eindbestemming Saoedi-Arabië ondanks duidelijke criteria in de wapenwetgeving die de wapenhandel aan banden moeten leggen.

dinsdag 20 september 2016 12:58
Spread the love

In tijden van terreur lopen politici graag te koop met de verdediging van ‘onze waarden’. Een belangrijke toetssteen om de ernst van dergelijke uitspraken te verifiëren is de wapenhandel.

Zopas raakte bekend dat de Waalse regering voor een record bedrag van 575,8 miljoen euro aan wapenlicenties heeft goedgekeurd voor Saoedi-Arabië. Het gaat om vuurwapens (396 miljoen), munitie (105 miljoen) en gepantserde voertuigen (58 miljoen), goed voor 60 procent van alle Waalse exportvergunningen. De afgelopen 10 jaar vergunde de Waalse overheid voor 2,3 miljard aan wapenvergunningen (zie grafiek). Ook andere landen in het Midden-Oosten zoals de Verenigde Arabische Emiraten (19,3 miljoen euro) en Oman (15,76 miljoen euro) kregen wapenvergunningen toegekend. Daarmee is het erg conflictueuze Midden-Oosten goed voor 65 procent van het totale aantal wapenlicenties. Daar komt nog bij dat de Waalse regering in 2014 een exportvergunning toekende aan CMI voor de levering van geschutskoepels aan Canada voor assemblage in pantersvoertuigen met als eindbestemming Saoedi-Arabië.

Waalse wapendecreet niets waard?

Vraag is: wat is de wapenwetgeving überhaupt waard als een dergelijk land veruit de belangrijkste klant blijkt voor wapenleveringen. Het Waalse decreeet van 21 juin 2012 (Décret relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense) heeft zich grotendeels gebaseerd op de acht Europese criteria die de Europese wapenhandel reguleren. De Waalse overheid hanteert blijkbaar een zeer ruime interpretatie om de eigen opgelegde criteria te omzeilen.

Saoedi-Arabië is problematisch voor volgende criteria: Criterium 2, respect voor de mensenrechten in het land van bestemming en respect voor het internationaal humanitair recht. Criterium 3: binnenlandse situatie in het land van bestemming (het bestaan van spanningen of gewapende conflicten). Criterium 4: het behoud van de vrede, de veiligheid en de regionale stabiliteit. De wetgever verduidelijkt: een vergunning wordt geweigerd als er een risico bestaat dat de wapens worden gebruikt tegen een andere land; Criterium 6: gedrag van het land m.b.t tot het terrorisme, de aard van zijn allianties en het respect voor het internationaal recht. Criterium 7: risico dat het militair materieel wordt heruitgevoerd naar een ongewenste bestemming. Volgens de bepalingen van criterium 8 onderzoekt de regering de relatieve verhouding tussen de militaire uitgaven en de sociale uitgaven van het bestemmingsland.

Er is erg veel politieke creativiteit nodig om de criteria te omzeilen. Saoedi-Arabië voert een brutale oorlog in Jemen. Het conflict dat in maart 2015 losbarstte kostte al aan 10.000 mensen het leven. De VN en internationale mensenrechtenorganisaties beschuldigen het land van zware oorlogsmisdaden. In Syrië telt het land talrijke proxy’s, extremistische warlords aan wie het militaire en financiële steun uitkeert, inclusief wapenleveringen. In het binnenland regeert het Saoedische koningshuis met ijzeren hand. Bij protestmanifestatie vallen er geregeld doden als gevolg van politie-optreden. De doodstraf wordt op grote schaal toegepast. Het land is absoluut problematisch voor de regionale en internationale stabiliteit.

Internationaal probleem

Het probleem is veel groter dan louter een Waals probleem. Het is een nationaal en bovenal een Europees probleem. In 2014 bleek Saoedi-Arabië ook het op een na belangrijkste bestemmingsland voor Europese wapens ter waarde van 3,9 miljard euro in 2014. De bommen die gedropt worden zijn grotendeels geleverd door de VS en Groot-Brittannië. Dat laatste land zou in 2015 voor 3 miljard aan oorlogstuig aan Riyad hebben verkocht. We moeten meer investeren in het militair apparaat zo drukken de NAVO en tegenwoordig ook het Europees establishment ons op het hart. Goed gevonden van het Militair Industrieel Complex: we helpen de instabiliteit te organiseren en nadien passeren de wapenproducenten nogmaals langs de kassa om militair te interveniëren wat we instabiel hebben gemaakt. Onze echte waarde bestaat uit vier letters: EURO.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!