autoloze zondag 2014, copyright groenlicht/BRUZZ

Autoloze zondagen als drastische didactiek

Naar aanleiding van de autoloze zondag in Brussel houdt cultuurfilosoof Lieven De Cauter nogmaals een pleidooi om van elke zondag een autoloze zondag te maken.

zaterdag 17 september 2016 16:50
Spread the love

Bezig aan een academisch stuk over de aardappeloorlog, de GGO-gebeurtenis en het slow science manifesto, stuit ik in mijn compendium De Alledaagse apocalyps op een nabeschouwing bij de klimaattop van Kopenhagen uit december 2009. Aan het eind daarvan houd ik een pleidooi voor autoloze zondagen. Omdat het morgen weer eens autoloze zondag is in Brussel, herhaal ik bij deze mijn oproep, misschien zijn er genoeg mensen die ook vinden dat elke zondag autoloze zondag zou moeten zijn zodat we dat ook kunnen doordrukken… Ik beschouw autoloze zondagen om drie redenen als een voorbeeld van een urgente maatregel die men zou moeten nemen in elk deftig klimaatactieplan:  het zou uiteraard de uitstoot verminderen, het zou mensen leren het openbaar vervoer en de fiets te gebruiken, maar vooral het zou elke week een alarmsignaal zijn, zoals toen in 1973 met de oliecrisis. Hier het lange citaat waaraan ik bleef hangen:

 “Autoloze zondagen zouden de CO2-uitstoot en de uitstoot van fijn stof met laat ons zeggen 10 à 15 procent doen dalen, dat is al een gigantische winst. En ze zouden ‘de mensen’ leren het openbaar vervoer te gebruiken, leren de fiets te nemen – ikzelf heb ook ontdekt dat fietsen in Brussel niet zo onmogelijk is als eerst gedacht door de jaarlijkse autoloze zondagen. De horeca en de sociale cohesie zouden er wel bij varen. En wie kan aantonen verlies te lijden, zou heel makkelijk kunnen worden vergoed.

De oliecrisis was klein bier vergeleken met de klimaatcrisis die er aankomt. Echt. Al wie de autoloze zondagen van de jaren zeventig meemaakte, heeft er de beste herinneringen aan. En iedereen, jong en oud wist van de oliecrisis, precies door die autoloze zondagen. Dus wat autoloze zondagen vooral zouden doen: de bevolking bewust maken dat er wel degelijk een uiterst urgent probleem is. Waarom nu niet meteen van elke zondag een autoloze zondag maken? Het kon in 1973. Omdat het toen voor de economie was en nu niet. Dat is de waarheid. En toch: autoloze zondagen nu! Ook en vooral als gigantische didactische operatie.

Gewoon doen! België zou er als klein land, dat een kruispunt is van vrkeer en dus een ramp qua CO2-uitstoot, internationaal mee scoren. Het is een manier om tegen Jan en alleman te zeggen: All hence on deck! Het is tijd voor drastische didactiek.”

Einde citaat. Misschien kan een coalitie van de climate express, greenpeace en de klimaatzaak, en natuurlijk breed gedragen door verontruste burgers, dit opmenen… Een nationale beweging, ge zoudt eens zien hoe zeer het ecologisch besef er op zou vooruit gaan. Want geef toe, onze regeringen en ook gij en ik zijn er op dagelijks niveau niet of nauwelijks mee bezig. En dat zal ons duur te staan komen. Dat kan ons zelfs fataal worden. Kortom: het is tijd voor drastische didactiek.

(Voor de oorspronkelijke tekst, ‘wat na Kopenhagen? All hands on deck!’… zie: http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F36017.html

Over effect van autoloze zondagen op de luchtkwaliteit zie onder andere:

http://www.irceline.be/nl/nieuws-bericht/autoloze-zondag-20-september-2015

http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1709266/2013/09/22/Autoloze-zondag-heeft-positief-meetbaar-effect-op-luchtkwaliteit.dhtml)

take down
the paywall
steun ons nu!