Europese parlement stemt over subsidie voor militair onderzoek

Het Europees Parlement stemt deze maand over de subsidiëring van wapenonderzoek. Het zou voor het eerst zijn dat de Europese Unie betaalt voor militair onderzoek. Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) is hier niet over te spreken en roept het Europees Parlement op om tegen het voorstel te stemmen.

dinsdag 13 september 2016 11:23
Spread the love

Het Europees Parlement buigt zich momenteel over de vraag om militair onderzoek te subsidiëren. Het zou gaan over 80 miljoen euro. En dat is nog maar het begin. Op termijn stelt de Europese Commissie voor om in de periode 2021-2027 3,5 miljard euro te investeren in militair onderzoek. De Europese vredesbeweging ENAAT is resoluut gekant tegen dit voorstel.

“Dit is onverstaanbaar”, zegt Bram Vranken van Belgisch ENAAT-lid Vredesactie. “Terwijl de Europese Unie pleit voor strenge begrotingsdiscipline, dreigt de wapenindustrie met publiek geld gesponsord te worden.”

Blanco cheque

Hoe dit programma voor militair onderzoek eruit gaat zien is onduidelijk. Welke projecten gesubsidieerd zullen worden of wie de eigendomsrechten zal krijgen is onbekend.

“Het Europees Parlement wordt gevraagd voor een blanco cheque te stemmen. Dit is problematisch. Niet alleen zou de wapenindustrie handenvol geld toegestopt krijgen, de eigendomsrechten dreigen ook nog eens in het beheer van de industrie te komen”, waarschuwt Vranken.

Geen EU op maat van de wapenindustrie”

Het voorstel om wapenonderzoek te subsidiëren is tot stand gekomen na jarenlang gelobby van de wapenindustrie. De expertengroep die op vraag van de Europese Commissie advies leverde over het onderzoeksprogramma bestond voor meer dan de helft uit vertegenwoordigers van de wapenindustrie.

 “Wij willen geen Europees beleid op maat van de wapenindustrie”, zegt Vranken. “Dit komt de vrede en veiligheid van Europa allerminst ten goede. De wapenindustrie wil enkel haar concurrentiepositie versterken en teert op de wapenexport naar oorlogsgebieden en autoritaire regimes zoals Saoedi-Arabië.”

“Onderzoeksgeld moet gaan naar projecten die de maatschappij ten goede komen. De Europese Unie zou beter de oorzaken van conflict, zoals klimaatopwarming, tegengaan”, besluit Vranken nog.

 

Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (European Network Against Arms Trade ENAAT) is opgericht in 1984 en bestaat uit groepen uit 14 landen die wapenhandel zien als een bedreiging van vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling. Meer info vind je hier

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!