15 jaar ‘oorlog tegen terreur’

15 jaar ‘oorlog tegen terreur’

zondag 11 september 2016 12:06
Spread the love
Exact 15 jaar geleden werden de Twin Towers neergehaald door een hallucinante daad van terreur. De ‘War on Terror’ (en de gevolgen ervan) die daar het antwoord op vormden, blijkt 15 jaar later voor meer dan 1,5 miljoen Afghaanse, Iraakse, Pakistaanse, Jemenitische, enz. slachtoffers te hebben gezorgd.

Een goed moment misschien om even na te gaan, hoe efficiënt die ‘War on Terror’ precies was. Daarom een paar paragrafen uit mijn toekomstige boek.

*

Michael Flynn, een voormalige directeur van zowel de ‘Defense Intelligence Agency’ (de inlichtingendienst van het departement van defensie in de VS ) als ‘JSOC’ (één van de belangrijkste eenheden in de militaire antiterrorisme operaties van de VS ), ging in juli 2015 uitgebreid in debat met journalist Mehdi Hasan in het Aljazeera-programma ‘Head to Head’. Daarin gaf hij onomwonden toe dat de ‘War on Terror’ weinig effect heeft. Meer nog, “wanneer je terugblikt naar 2004 en je spoelt door naar 2014,” zei hij, “dan blijkt dat het aantal terroristen… het aantal groepen die door onze overheid omschreven worden als terroristen… verdubbelde.”

Dat de ‘War on Terror’ zoals die vandaag gevoerd wordt, zelfs vanuit louter politiek strategisch perspectief hopeloos inefficiënt blijkt, is echter helemaal geen vernieuwende gedachte – zelfs niet binnen het Amerikaanse militaire apparaat. Al in 1997 beschreef een studie van de ‘Defence Science Board’ van het Pentagon dat “historische data een sterke correlatie laten zien tussen de inmenging van de VS in internationale situaties en een toename in terroristische misdrijven in de Verenigde Staten.”  Verschillende experten zijn het er dan ook over eens dat terrorisme enkel verergert zolang men louter militair optreedt en te weinig oog heeft voor de sociale, economische en culturele frustraties die eraan ten grondslag liggen. 

*

 In 2004 liet Kofi Annan als secretaris-generaal van de VN een panel van experten werk maken van onderzoek naar en beleidsaanbevelingen rond globale dreigingen. Dat panel drong er op aan een definitie van terrorisme te hanteren waarbij een gewelddaad als terroristisch wordt omschreven wanneer die daad “de intentie heeft om burgers en niet-combattanten te doden of ernstig lichamelijk te kwetsen, met als doel om de bevolking te intimideren of een overheid of internationale organisatie te verplichten een bepaalde daad te stellen of achterwege te laten.”

De slachtingen in Fallujah, het immense gebruik van huurlingen, de destructie van drones en nog zo veel andere aspecten van de ‘War on Terror’ maken het ons bijgevolg bijzonder moeilijk om het gangbare discours te blijven volgen. In conflictengebieden als Irak, Syrië, Afghanistan, Jemen en Pakistan, wie zijn daar dan ‘soldaten’ en wie zijn ‘terroristen’? Het enige wat zeker is, is dat miljoenen mensen geterroriseerd worden – door zowel mannen met als zonder baarden.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!