Erevoorzitter Vlerick Business School roept onbeschaamd op tot discriminatie van joden en moslims

In zijn column in de krant De Tijd neemt Louis Verbeke, erevoorzitter van de Vlerick Business School, niet meteen een blad voor de mond. En dat is nog zacht uitgedrukt.

woensdag 7 september 2016 13:40
Spread the love

In de column, getiteld Een poging tot onderscheid, heeft Verbeke het over de plaats van religieuze minderheden in onze samenleving. Vooral moslims krijgen ervan langs, maar ook orthodoxe joden passeren de revue. Volgens Verbeke weigeren orthodoxe joden zich net als moslims te integreren in de samenleving. Hun typerende kledij is daar de uiting van: “Enkel de orthodoxe joden drukken met evenveel vertoon en in zo’n grote mate hun integratieweigering uit in hun kledij.”

Even verder in de column verliest Verbeke volledig de pedalen. Hij stelt dat “onze principes” beletten dat we moslims verbieden om hun mening te uiten via kledij, maar dat we wel kunnen verhinderen dat moslims een woning of een job vinden op basis van hun kledij. Letterlijk:

“Onze principes weerhouden er ons weliswaar van om de mening van moslims via kledij te verbieden, maar niets verbiedt ons de door hen geuite weerzin mee te nemen in onze beoordeling van hun gedrag bij aanwerving, promotie, verhuring, enz.”

Met andere woorden, Verbeke roept hier duidelijk op tot het discrimineren van moslims. En, als we zijn redenering volgen, dan geldt dat ook voor de orthodoxe joden die zogenaamd de integratie weigeren door middel van hun kledij.

Dat we in een krant als De Tijd een openlijke oproept tot discriminatie van religieuze minderheden kunnen lezen, valt op zijn minst opmerkelijk te noemen. Mogelijk is het zelf strafbaar. En dat iemand die een erevoorzitter is van een school dit soort uitspraken doet, is zorgwekkend.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!