(CC/Joe Brusky)

“Bijna te laat om klimaatdoelstellingen COP21 Parijs nog te halen”

Volgens professor Niklas Höhne van de Universiteit Wageningen is de tijdsperiode waarbinnen effectief actie kan worden genomen om de klimaatopwarming nog te beperken tot twee graden Celsius binnenkort voorbij. Alleen bijkomende actie kan dat plan nog mogelijk maken.

vrijdag 2 september 2016 11:34
Spread the love

Enkel met aanvullende beleidsbeslissingen die verder gaan dat het klimaatakkoord COP21 van december 2015 is het nog haalbaar om de klimaatopwarming onder twee graden Celsius te houden binnen de afgesproken periode (voor 2100).

“Klimaatverandering is een van de prominentste milieuproblemen”, zei Niklas Höhne buitengewoon hoogleraar Mitigation of Greenhouse Gas Emissions op 1 september 2016 in zijn inaugurele rede aan de Universiteit Wageningen .

“Zelfs als alle beloften ingelost worden die de verschillende landen maakten in het kader van de historische klimaatovereenkomst in Parijs, resteert er een enorme hoeveelheid broeikasgas die de temperatuur zal opjagen”, zegt Höhne. “En niet een beetje, maar tot ver boven de afgesproken twee graden”.

Voorbij die grens voorziet Höhne overstromingen en droogtes en mogelijk ook een kanteling van natuurlijke systemen zoals de Golfstroom in de Atlantische Oceaan (De Golfstroom brengt warm zeewater van de evenaar in het zuidwesten van de Atlantische Oceaan naar het noordoosten aan de Europese kusten. Dat verklaart waarom het in Europa gemiddeld veel warmer is dan in de VS en Canada, ook al zijn ze even ver van de evenaar verwijderd. Bij een te hoge opwarming van het water zou die stroom kunnen omkeren, nvdr).

Op de klimaatconferentie COP21 van Parijs werd in december 2016 afgesproken dat de wereldtemperatuur rond het jaar 2100 zeker niet meer dan twee graden mag gestegen zijn en bij voorkeur niet meer dan anderhalve graad. Om dat te voorkomen moet de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten tot nul dalen tegen 2100 (2 graden Celsius) of tegen 2060 (1,5 graden Celsius). In werkelijkheid stijgt de uitstoot van broeikasgassen momenteel nog steeds stijgt met 1 tot 3 procent per jaar.

“Om de klimaatdoelstellingen nog te bereiken moeten we het momentum van Parijs vasthouden en initiatieven bovenop nationale actieplannen sterker financieel en institutioneel ondersteunen”, zegt hij. “Deze gaan niet alleen verder dan de officiële doelstellingen van de staten, ze motiveren andere partijen om ook soortgelijke uitstoot-limiterende acties op te zetten.”

Höhne ziet ook een modelfunctie in sectoren zoals bijvoorbeeld de bouw, waar de overgang naar energie-neutrale ontwerpen en exploitatie sneller verlopen dan verwacht. “Deze voorlopers kunnen model staan voor coalities van landen, maatschappelijke groeperingen en andere stakeholders. Denk aan innovatieve technologieën zoals energie-neutrale gebouwen, energiezuinige apparatuur, elektriciteitsopslag, emissieloze cement- en staalproductie”.

Bron: Time window for action to limit climate change is closing rapidly

Interview Niklas Höhne (2’15”):

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!