Alfabetisering en geletterdheid: steun van overheid en samenleving is nodig

Alfabetisering en geletterdheid: steun van overheid en samenleving is nodig

donderdag 1 september 2016 09:41
Spread the loveJan Lampo krijgt eerste exemplaar van bewerking van het boek van zijn vader.

De komst van Joachim Stiller, de Vlaamse literaire klassieker van Hubert Lampo, bestaat nu ook in makkelijk Nederlands. Ralf Beekveldt, uitgever van dit en andere makkelijke boeken, riep de overheid op om de inspanningen te steunen en te versterken. “Fictie lezen als middel om leesvaardigheid te verbeteren blijft onderbelicht. Het kost nochtans slechts een fractie van de overige educatiekosten in de bestrijding van laaggeletterdheid.”

2 miljoen Belgen met lees- en schrijfproblemen

Het boek verschijnt bij Lezen voor Iedereen, uitgeverij die boeken publiceert in makkelijke taal, speciaal voor mensen die moeite hebben met lezen: door dyslexie, lage scholing of een andere leesbeperking. Het is de Belgische tak van de Amsterdamse uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Bij de voorstelling gaf directeur Ralf Beekveldt een toespraak voor een ruim publiek van nieuwsgierige Lampo-fans.

“Met onze vereenvoudigingen van bestaande boeken, willen wij literair werk levend máken, bij een publiek dat er anders nooit mee zou in aanraking komen”, aldus Ralf Beekveldt. “Het gaat om een publiek van  laaggeletterden, toch 15 procent van de bevolking. Dat zijn bijna 2 miljoen Belgen met grote problemen met lezen en schrijven. Het gevolg: moeite om aan een passende baan te komen, moeite om aan allerlei maatschappelijke en sociale verplichtingen te voldoen, moeite om de correspondentie van allerlei overheden te lezen: de gemeente, de belasting, de energiemaatschappij…” 

Fictielezen bestrijdt laaggeletterdheid

 Ralf Beekveldt is al jarenlang actief in het domein van leesbevordering en alfabetisering en een referentie op dit vlak in het Nederlandse taalgebied. Hij gelooft dat fictielezen bijdraagt tot bestrijding van laaggeletterdheid.

“Want het biedt veel voordelen om mensen met een laag leesniveau in hun vrije tijd te aan het lezen krijgen. Hun lees- én taalvaardigheid gaat met sprongen vooruit. Met name jongeren die lezen in hun vrije tijd scoren gemiddeld hoger bij alle taal- en leestesten. Woordenschat, technisch lezen en spelling worden daarnaast sterker beïnvloed door vrijetijdslezen dan door het leren van basisvaardigheden (lees: school). Het lezen van boeken heeft een positief effect op de woordenschat, het leesbegrip en de technische leesvaardigheid. En bij zwakke (volwassen) lezers is dat het sterkst.”

Inspanningen ondersteunen

Beekveldt doet een oproep naar overheid en samenleving om de inspanningen van de uitgeverij te ondersteunen en te versterken.

“In de laatste jaren zijn wij bezig geweest om een serieus aanbod te creëren. In de afgelopen 22 jaar hebben we een fors fonds opgebouwd, van zo’n 400 titels. Voor alle doelgroepen hebben we wat. Nu gaat het erom deze inspanningen verder uit te bouwen en te ondersteunen. Dat kost overigens slechts een fractie van de overige educatiekosten in de bestrijding van laaggeletterdheid.”

Makkelijke boeken en inburgering

Beekveldt ziet de actualiteit van het werk toenemen, ook door de enorme vluchtelingenstroom die momenteel Europa binnenkomt.

“Wonen in een nieuw land betekent namelijk zoveel meer dat het krijgen van ‘bed, brood en bad’. Het meekrijgen van de culturele en maatschappelijke mores van de nieuwe omgeving, zoals bijvoorbeeld de positie van vrouwen, is minstens zo belangrijk. Een zinvolle inburgering begint met het aanleren van de taal. Zonder dat zal elke kennisoverdracht spaak lopen. Want taal verbroedert. En makkelijke boeken kunnen hierbij helpen.”

Nog meer Vlaamse Reuzen

Het stimuleert de uitgeverij om de reeks Vlaamse Reuzen, waarin naast Lampo ook al vereenvoudigd werk van Herman Brusselmans, Kristien Hemmerechts en Diane Broeckhoven verscheen, voort te zetten.

“Nog genoeg interessante namen op ons lijstje. Louis Paul Boon, Hugo Claus, Willem Elsschot, Marnix Gijssen, Tom Lanoy, Griet Op de Beeck, Hugo Raes, Ward Ruyslinck”, sluit Ralf Beekveldt af.  “Wij hopen daarbij op de hulp van de Vlaamse en Belgische overheid en samenleving.”

Lezenvooriedereen.be

Dag van de alfabetisering

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!