Opinie -

Scholen tijdig plannen, gedaan met demografie achterna hollen

De voorbije jaren was het vermoeiend hollen achter de demografische ontwikkeling in Gent met een ad hoc-aanpak voor de bouw van nieuwe scholen. Elke Decruynaere is tevreden dat er dit jaar voor het eerst een driejarenbudget is vrijgemaakt om een langetermijnplanning voor de bouw van nieuwe scholen mogelijk te maken.

dinsdag 30 augustus 2016 12:51
Spread the love

 Waar liggen die turnpantoffels, waar is mijn busabonnement, waar is mijn school ook alweer? Op 1 september trapt het jong geweld een nieuw schooljaar op gang en kunnen Pokémons eindelijk op adem komen. Leerkrachten en directies staan klaar om de nieuwsgierigheid van duizenden leerlingen te prikkelen met wereldoriëntatie, Cicero en technisch tekenen. 

Dat lukt allemaal natuurlijk enkel als er voldoende gebouwen zijn om de scholen te huisvesten. ‘Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen’, luidt een weinig gekend spreekwoord. Voor de scholenbouw in Vlaanderen geldt alvast dat je ook té zuinig kunt zijn. Ondanks de inhaalbeweging dreigt nog steeds een ernstig capaciteitstekort. 

Vlijtig is Minister van Onderwijs Hilde Crevits zeker. Zelfs tijdens het bouwverlof werd er druk getimmerd aan nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen. We kennen intussen de lijst met nieuwe bouwprojecten voor de volgende  3 jaar. Dat is een unicum waar geen voorganger in slaagde en waarvoor ik graag applaudisseer. Dit maakt het mogelijk beter te plannen en de gebouwen sneller te realiseren. Tijd dus om op de lauweren te rusten? Niets is minder waar. 

Sinds 2004 is het geboorteaantal in Gent flink gestegen. Er kwamen toen maar liefst 2931 kleine Buffalo’s ter wereld. Dat getal bleef jaar na jaar stijgen, met 2010 als uitschieter, toen er 3503 geboortes waren. Voor alle duidelijkheid: er is dus geen sprake van eenmalige geboortepieken, wel van een gestegen en continu hoog geboortecijfer.

Dat hoge aantal geboortes zorgde voor capaciteitsproblemen in de kinderopvang, en een kleine drie jaar later zaten ook de kleuterscholen met de handen in het haar.

Pas in 2011 kwam de toenmalige Vlaamse Regering met extra geld over de brug en werd er een aanvullend bedrag vrijgemaakt om scholen uit te breiden of te bouwen. De jaren erop werd gewerkt met een ad hoc-aanpak: elk jaar was het nagelbijtend afwachten of de Regering ook het volgende jaar geld zou vrijmaken (en lobbyen om Gent ook een deel van de koek te laten krijgen).

Dit jaar is er voor het eerst een driejarenbudget vrijgemaakt, wat al wat meer langetermijnplanning toelaat. Met de financiering die we krijgen tot 2018 kunnen we het voorspelde capaciteitstekort in het basisonderwijs net wegwerken, als we tenminste elke euro investeren in dat niveau.

Kleine kinderen worden groot

Alleen: kinderen worden groot. De kinderen geboren in 2004 starten vanaf september in het middelbaar. De eerste jaren kan dit gelukkig nog opgevangen worden in bestaande gebouwen. Vanaf 2020-21 verwachten we echter in het middelbaar onderwijs capaciteitsproblemen als er nu niets gebeurt. Uit een prognose van de minister zelf weten we dat alleen al in Gent 1200 tieners dat schooljaar geen school zullen vinden zonder drastische maatregelen.

Als er pas in 2019 opnieuw geld vrijkomt voor capaciteitsuitbreiding dan dreigen we terug te laat te zijn om tegen 1 september 2020 nieuwe of uitgebreide scholen in gebruik te kunnen nemen. Dan holt de politiek voor de derde keer de demografie achterna. Ouders en grootouders begrijpen dit niet. Hebben we niet een tikkeltje meer visie en langetermijnplanning nodig?

Voor de liefhebbers nog een ander spreekwoord: ‘Zuinigheid bedriegt de wijsheid.’

Maak voor het middelbaar onderwijs niet dezelfde fout als voor de kinderopvang en het basisonderwijs. Daarom aan de vooravond van het nieuwe schooljaar deze oproep aan de Vlaamse Regering om de capaciteitsmonitor van Minister Crevits als kompas te nemen en op basis daarvan voldoende budget uit te trekken. In combinatie met het op til zijnde nieuwe inschrijvingsdecreet betekent dit nu al werk maken van de noden van de toekomst. 

Elke Decruynaere (Groen) is schepen van Onderwijs van de Stad Gent

take down
the paywall
steun ons nu!