Ana Llao, woordvoerder van Ad Mapu, een organisatie van het Mapuchevolk, presenteert het boek “El TPP y los derechos de los pueblos indígenas en América Latina”. Daarin wordt beschreven hoe het TPP alle mensenrechten ondermijnt (Observatorio Ciudadano)

Vrijhandelsakkoord TPP vernietigt lokale landbouw

Kleine lokale landbouwers in Chili, Mexico en Peru zullen nog armer worden door het vrijhandelsakkoord Trans-Pacifisch Partnerschap (TPP) tussen de landen rond de Stille Oceaan. Door dat verdrag met de VS zullen multinationals immers vrij spel krijgen om hen weg te concurreren op hun grondgebied.

donderdag 25 augustus 2016 13:06
Spread the love

Door het vrijhandelsakkoord Trans-Pacifisch Partnerschap (TPP) zal de inheemse manier om landbouw te bedrijven versneld verdwijnen, zegt Francisca Rodríguez, ondervoorzitter van de Nationale Raad van Rurale en Inheemse Vrouwen (ANAMURI) in Chili.

“Het werk van vrouwen op het platteland en inheemse vrouwen draait niet alleen om voedselproductie, er is ook een bijzondere band met de grond en de natuurlijke rijkdommen.”

Voeding is big business

Als Chili het vrijhandelsverdrag met de VS goedkeurt, dreigt die inheemse kennis te verdwijnen. Vrouwen zullen “goedkope werkkrachten worden voor de bedrijven die onze natuurlijke rijkdommen plunderen. Vandaag heeft het kapitaal zijn wortels voornamelijk in de natuurlijke rijkdommen en alles wat men daaruit haalt. Voeding is big business. En niet alleen business, maar ook een manier om mensen in het gareel te krijgen en volksprotest af te remmen.”

Het Trans-Pacifisch Partnerschap (TPP) is het vrijhandelsakkoord van een aantal landen rond de Stille Oceaan: de VS, Canada, Mexico, Peru, Chili, Japan, Singapore, Brunei, Maleisië, Vietnam, Australië en Nieuw-Zeeland. De regeringsleiders van deze landen hebben het TPP ondertekend op 4 februari 2016. Om in werking te treden moet het verdrag nog worden geratificeerd door de parlementen van de betrokken lidstaten. (nvdr)

Als binnen twee jaar niet alle lidstaten hebben geratificeerd zal het verdrag toch in werking treden als minstens 6 staten hebben geratificeerd en als die 6 staten meer dan 85 procent van het totale BNP van de twaalf ondertekenende staten omvatten.Andere landen rond de Stille Oceaan zijn nog geen lid maar tonen belangstelling: Taiwan, de Filipijnen, Thailand,, Laos, Indonesië en Colombia. Opvallende afwezige (want niet gevraagd) is China (nvdr)

Inheemse organisaties roepen de regeringen van Chili, Mexico en Peru op voor de ratificatie van het TPP door het parlement eerst een volksraadpleging te organiseren. Er moet ook een onderzoek komen naar de impact van het vrijhandelsakkoord op de mensenrechten. Burgerorganisaties uit de drie landen hadden in juni 2016 al opgeroepen het TPP niet te ratificeren.

Advocaat José Aylwin, codirecteur van het Burgerobservatorium in Chili en medeauteur van het boek El TPP y los Derechos de los Pueblos Indígenas en América Latina (zie foto hierboven) over gevolgen van het TPP voor inheemse Latijns-Amerikanen, wijst op de gevolgen van het vrijhandelsakkoord NAFTA (North American Free Trade Agreement) tussen de VS, Canada en Mexico dat in 1994 van kracht werd.

“Mexico is fundamenteel een landbouwland, het heeft een sterke landbouweconomie. In 1994 importeerde het slechts 10 procent van zijn landbouwproducten, maar vandaag importeert het 45 procent van wat er op tafel van de Mexicanen komt.”

Dit soort vrijhandelsakkoorden zoals NAFTA heeft “negatieve gevolgen voor de rurale en inheemse economieën, die 50 procent van de grond bezitten hebben in Mexico. Dat verklaart voor een deel de exodus van miljoenen Mexicanen naar de VS. Velen onder hen zijn inheemse Mexicanen en boeren die door NAFTA hun hebben en houden verloren hebben. Hen rest de keuze tussen tewerkstelling in de drugshandel of illegale immigratie naar de VS.

Bron: TPP favorece a trasnacionales y amenaza recursos y vida de indígenas

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!