Weer slecht economisch rapport voor regering maar laten we het over boerkini’s hebben!

De Belgische economische motor sputtert al een tijdje. Tegenvallende inkomsten en meer besparingen zullen alvast geen verbetering brengen. En toch is dat de koers die deze regering wil inslaan.

woensdag 17 augustus 2016 15:44
Spread the love

Het zijn verontrustende cijfers van de FOD Financieën: de fiscale inkomsten uit kapitaal kennen een achterstand van maar liefst 836 miljoen euro. Het gat in de begroting neemt dus zienderogen toe.

Het lijkt wel een constante bij Van Overtveldt: steeds opnieuw moet de Minister van Financiën toegeven dat de ramingen niet stroken met de realiteit, waardoor er weer meer bespaard moet worden. Om de begroting in evenwicht te krijgen moet de regering Michel tegen 2018 acht miljard euro besparen. N-VA maakt er geen geheim van dat ze een deel van die acht miljard wil halen bij de sociale zekerheid.

Bakkers en slagers

Ook de FOD Economie kwam vandaag met slecht nieuws. Uit cijfers blijkt dat zich een dalende verkoop in de kleinhandel doorzet. In de eerste zes maanden van 2016 werd in totaal 2,4 procent minder verkocht. Opvallend: in de rest van Europa tekent zich net een stijging af. Daar neemt de verkoop toe met 1,8 procent. Enige uitzondering is Griekenland. En België dus.

Vooral slagers en bakkers zien een drastische daling van de verkoop. Die zakt bij hen met 3,8 procent. Bij schoenen- en kleerwinkels daalt de verkoop met 3 procent. Hoofdeconoom van Econopolis, Bart Van Creaynest, liet onder meer in Knack optekenen dat het gevoerde regeringsbeleid daar voor iets tussen zit. De indexsprong, de extra heffingen en de lonen die niet stijgen zorgen ervoor dat mensen minder consumeren, beweert hij.

Die bewering zou wel eens kunnen kloppen. In mei reeds viel in de European Economic Forecast te lezen dat België één van de slechtste leerlingen van de Europese klas was. In 2016 bijvoorbeeld bleef onze economische groei steken op 1,2 procent. In de rest van Europa is dat 1,8 procent. Alleen Italië, Finland en Griekenland deden het slechter.

In de hele EU stijgen de reële lonen met 1,4 procent, maar niet in België. Daar zien werknemers hun reële lonen dalen met 0,7 procent. Meteen de grootste daling in heel de EU. Ook de toenemende inflatie is zorgwekkend. De gemiddelde inflatie voor de EU is 0,3 procent, in België is dat echter 1,7 procent. Geen wonder dat ook investeringen afnemen. Enkel in Griekenland en Slovenië nemen die meer af dan in België.

Boerkini

Steeds meer komt deze besparingsregering haar eigen schaduw tegen. Tegenvallende inkomsten dwingen tot meer besparingen en meer besparingen leiden tot minder inkomsten en groei. Op die manier gaat de economische motor steeds meer sputteren. Het is een vaststelling die tegenwoordig ook de OESO onderschrijft. In hun jaarlijkse Economic Outlook die verscheen in juni stelde de OESO onder meer vast dat lonen minder snel stijgen dan de productiviteit, waardoor er minder vraag en minder groei ontstaat.

Als remedie daartegen pleit de OESO onder andere voor méér overheidsinvesteringen – het tegendeel dus van een besparingsbeleid. Transport, energie en onderwijs verdienen extra middelen om de economie aan te zwengelen, aldus de OESO. Dat is de sleutel tot groei.

Maar daar is deze regering nog niet van overtuigd. In plaats daarvan start men liever een relletje over boerkini’s.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!