“Armste kinderen wacht sombere toekomst”

Kinderen worden gesmokkeld, ontvoerd, seksueel misbruikt, vermoord om hun organen of gerekruteerd als soldaten. Tientallen miljoenen jonge kinderen overlijden door ziekten die te voorkomen zijn en 750 miljoen meisjes zullen voor 2030 als kind worden uitgehuwelijkt.

woensdag 17 augustus 2016 14:27
Spread the love

Het zijn slechts enkele van de dramatische cijfers die het VN-kinderfonds (Unicef) en andere VN-organen enkele weken voor de Internationale Humanitaire Dag op 19 augustus, naar buiten brachten.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon vatte onlangs de toekomst samen: “Kinderen worden nog steeds gemarteld, verminkt, gevangengezet, lijden honger, worden seksueel misbruik of vermoord bij gewapende conflicten. In landen als Irak, Nigeria, Somalië, Zuid-Soedan, Syrië en Jemen gaan kinderen door een hel”, zei hij op 2 augustus voor de VN-Veiligheidsraad.

De toekomst ziet er somber uit, “als de wereld niet meer aandacht gaat besteden aan de noden van de meest achtergestelde kinderen”, staat in een VN-rapport.

Arm en rijk

“Honderden miljoenen kinderen een eerlijke kans in het leven onthouden, doet meer dan alleen hun toekomst bedreigen. De achterstand gaat over op volgende generaties en brengt de toekomst van samenlevingen in gevaar”, zei Unicef-directeur Anthony Lake deze zomer bij de presentatie van het rapport The State of the World’s Children. “We hebben een keuze: nu investeren in deze kinderen, of nog meer ongelijkheid en verdeeldheid in de wereld brengen.”

In het Unicef-rapport wordt geconstateerd dat aanzienlijke vooruitgang is geboekt als het gaat om het redden van kinderlevens, scholing en armoedebestrijding. Deze vooruitgang heeft echter niet iedereen bereikt. “De armste kinderen hebben twee keer meer kans om te sterven voor hun vijfde levensjaar en om chronisch ondervoed te zijn dan de rijkste.”

In grote delen van Zuid-Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara lopen kinderen met ongeschoolde moeders drie keer meer kans om te sterven voor hun vijfde jaar dan kinderen met moeders die middelbaar onderwijs hebben genoten, blijkt uit de cijfers van Unicef. “Kinderen uit de armste huishoudens trouwen ook twee keer zo vaak als kind dan meisjes uit de rijkste huishoudens.”

Afrika

Nergens is het beeld somberder dan in Afrika ten zuiden van de Sahara. Daar leven 247 miljoen kinderen, twee van de drie, in ‘multidimensionale’ armoede. Hen wordt onthouden wat ze nodig hebben om te overleden en zich te ontwikkelen. Bijna 60 procent van de 20 tot 24-jarigen van de armste 20 procent van de bevolking heeft minder dan vier jaar onderwijs gehad.

Als de huidige trend doorzet, voorspelt het VN-rapport, telt Afrika ten zuiden van de Sahara in 2030 bijna de helft van de 69 miljoen kinderen die voor hun vijfde jaar overlijden aan ziekten die grotendeels te voorkomen zijn. Meer dan de helft van de 60 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd zal niet naar school gaan.

Unicef waarschuwt verder dat ongeveer 124 miljoen kinderen op dit moment geen lager of middelbaar onderwijs volgen. Bijna twee van de vijf kinderen maken de basisschool niet af en kunnen niet lezen, schrijven of eenvoudige rekensommen maken.

Werkloosheid

Intussen is er nog een andere verloren generatie: de jongeren. “Meer dan 70 miljoen jongeren zoeken momenteel werk, terwijl 160 miljoen jongeren werken maar toch in armoede leven. Deze cijfers weerspiegelen een enorme verspilling van potentieel en een bedreiging van de sociale cohesie”, schreef Azita Berar-Awad, directeur van het departement Werkgelegenheidsbeleid van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), eerder deze maand.

“Door jeugdwerkloosheid en gebrek aan waardig werk wordt menselijk kapitaal afgewaardeerd. Dat heeft een aanzienlijke negatieve invloed op de gezondheid, het geluk, het sociale gedrag en de sociaal-politieke stabiliteit. Het beïnvloedt het huidige en toekomstige welzijn in onze maatschappij”, voegde ze eraan toe.

Berar benadrukte dat de omstandigheden op de arbeidsmarkt voor jongeren continu veranderen, en ook de profielen en ambities van jonge vrouwen en mannen die toetreden tot de arbeidsmarkt. “Voor de meesten van hen betekent waardig werk niet alleen een inkomen en kunnen leven. Jongeren zien waardig werk als de hoeksteen van hun levensproject, een manier om te integreren in de samenleving, en een route naar participatie in de bredere sociale en politieke arena.”

Humanitaire Wereldtop

De Internationale Humanitaire Dag volgt dit jaar na een belangrijk moment in de geschiedenis van de humanitaire actie: de Humanitaire Wereldtop die werd gehouden op 23 en 24 mei in Istanboel. Het belangrijkste doel van de top was het mobiliseren van wereldleiders om steun te verlenen aan de nieuwe Agenda voor de Mensheid en om actief te werken aan het verlichten van het lijden van miljoenen mensen die hulp nodig hebben.

Hoewel de top erin slaagde de aandacht van de wereld te vestigen op de huidige humanitaire noodsituaties, lukte het niet voldoende geld bijeen te krijgen om het lijden van meer dan 160 miljoen mensen te verlichten.

take down
the paywall
steun ons nu!