IS en extreem-rechts, 2 zijden van dezelfde medaille

IS en extreem-rechts, 2 zijden van dezelfde medaille

donderdag 28 juli 2016 14:08
Spread the loveWir haben es nicht gewusst

Prominente leden van de N-VA stelden naar aanleiding van de terroristische aanvallen in Frankrijk en Duitsland voor om de vrijheid van meningsuiting in te perken voor “collaborateurs” met IS. Een hypocriete uitspraak in tijden dat racisme terug in opgang is en een even groot gevaar vormt als IS. En tot waar reikt die vrijheid van meningsuiting en waar zal deze ijver om mensenrechten aan te passen stoppen?

Ten eerste zou ik willen stellen dat ik vind dat mensen die naar Syrië trekken of banden hebben met IS horen gestraft te worden, maar dat is nog iets anders dan de oorlogstaal van bepaalde politici. Ten tweede ben ik ook van mening dat de vrijheid van meningsuiting niet absoluut is en het terecht is dat nazisme en racisme strafbare feiten zijn (al lijkt men dat laatste nog wel vaker te vergeten). 

Oplaaiend racisme in tijden van terreur

“Kan er gn traan om laten dat zo’n rotzakken w “geneutraliseerd” &vind dat vr verheerlijken IS uitzond op recht vrije meningsuiting mt komen!”. Zo bond Annick De Ridder de kat de bel aan en stelde ze voor om op te treden tegen sympathisanten van IS. Verrassend voor een partij dat vaak de woorden vrijheid, democratie en vrije mening in de mond neemt om links te bekampen. Nog veel straffer dat het van een partij komt waar men racisme iets relatief vindt. Racisme is tot de dag van vandaag een misdaad en kent een zorgwekkende groei het laatste jaar. De reacties die men kan lezen op krantensites of een kijk op de blog “Welkom in Vlaanderen”tarten elke verbeelding, gaande van “stuur ze terug naar hun zandbak” tot “Auschwitz en Hitler”. Het welig tieren van deze racistische spreekkoren vormt een even groot probleem voor onze samenleving als de radicaliserende jongeren die naar Syrië trekken. Het is dan ook verwonderlijk dat de N-VA hier niet op reageert. Of is dat toch niet zo een verrassing? Voor een partij die vaak flirt met de grens racisme/geen racisme en vist in dezelfde kiezerspoel als Vlaams Blok zou het voor hunzelf een onverstandige keuze zijn om racisme aan te kaarten als een probleem. Het zou ook volledig ingaan tegen hun anti-islamretoriek die ze de laatste tijd zo mooi ten toon spreiden. Het creëren van een zondebok om de eigen nationalistische agenda te promoten effent de weg voor racistische en fascistische groeperingen. Wanneer Bart De Wever het als voorbeeld aanhaalt dat ook nazisme strafbaar is, heeft het niet dezelfde waarde als de inperking van vrijheid van meningsuiting voor IS-sympathisanten. In zijn stad wandelden de afgelopen maanden regelmatig mensen rond met bedenkelijke symbolen en leuzen, waar hij minder aandacht aan besteed. Hij zou hier beter even veel aandacht aan besteden als aan de IS-aanhangers.

IS en extreem-rechts, 2 zijden van dezelfde medaille

Het oplaaiend racisme is enkel een extra voedingsbodem voor het rekruteren van nieuwe terroristen. Extreem-rechts stapt immers mee in de culturele oorlog die IS wilt creëren. Ze geloven immers zelf in die “Clash of Civilizations”, een strijd ontsproten uit gedachten die geloven dat cultuur een statisch gegeven is dat op zichzelf bestaat. In die optiek zijn ze beiden de zijden van dezelfde medaille. Ze bezien de superioriteit van hun cultuur als de centrale as voor hun samenleving. Ze moeten hun cultuur beschermen tegen beïnvloeding van buitenaf en zien elk cultureel element dat zich niet kan aanpassen als een bedreiging. Cultuur en identiteit worden een statisch gegeven en ieder die zich hier niet in kan vinden, moet opkrassen. Het is een zeer conservatieve kijk die los staat van elke realiteitszin en een irrationeel conflict kan losweken dat kan ontaarden in de vervolging van alles wat niet tot de eigen groep behoort. De holocaust en de daden van IS in het Midden-Oosten tonen de duidelijke gevolgen hiervan en moeten als een waarschuwing dienen. Daarom is het juist zo onvoorstelbaar dat niemand het oplaaiend racisme alarmerend vindt. Geleidelijk aan gewennen we aan racistische taal en dan zijn we een pad ingeslagen waar we niet willen zijn. Als de N-VA echt consequent is dan moet het ook het racisme aanpakken. En als zij het niet doen dan is het aan ons om dagelijks die strijd aan te gaan om het racisme uit te roeien.

Waar stopt de herwerkingsijver van de mensenrechten

De hypocrisie is niet het enige probleem met het voorstel van de N-VA’ers. De vraag waar die beperking zal eindigen is een groot vraagstuk. De bewoording die De Ridder, De Roover en co gebruiken is niet enkel vaag, maar opent de poort om verdere stappen te kunnen zetten. Het is niet de eerste keer dat de N-VA aan de mensenrechten wilt morrelen. Ze staan duidelijk in de weg van het beleid dat ze willen voeren en dat moet alarmbellen laten rinkelen. Wie zijn degenen die IS steunen? Zijn dat mensen die expliciet IS verheerlijken of de aanslagen verheerlijken. Of zijn dat ook degenen die de oorlogstaal en propaganda van deze regering in vraag stellen? Degenen die onze acties in het Midden-Oosten, gaande van bombardementen tot samenwerking met Saudi-Arabië in vraag stellen? Of zelfs wie de islam verdedigt tegen racisten na een aanslag op Europees vasteland! De beperking is zo vaag dat hij alle kanten op kan en men elke mogelijke oppositie de mond zou kunnen snoeren. De N-VA heeft geen moeite met het aanpassen van de mensenrechten. Theo Francken beziet het maar als een evolutie. Welke mensenrechten zijn als volgende aan de beurt? Als je er één hebt aangepast, waarom zou je de anderen dan niet kunnen aanpassen. We zijn immers in tijden van oorlog en dan mag alles. Frankrijk riep na de aanslag in Parijs de noodto
estand uit en schond in die periode verscheidene mensenrechten.2 Wie weet bevindt België zich binnenkort ook in een noodtoestand, samen met Frankrijk en Turkije. Frankrijk gebruikte de noodtoestand al tegen klimaatactivisten en tegenstanders van de Loi El Khomri. Het is dus niet onredelijk te denken dat onze regering hetzelfde zou willen kunnen. De tendens om mensenrechten te schenden om een eigen beleid te kunnen doorduwen vertoont ook gelijkenissen met IS. IS voert dit uiteraard uit met een groter machtsvertoon en meer geweld, maar ook zij willen er een programma doorduwen waar de massa zich niet in vind en gebruikt hiervoor vergaande middelen. Onze regering wilt er een maatschappijvisie en beleid doorduwen dat de elite ondersteunt en ingaat tegen de belangen van de gewone man en zoekt ook alsmaar meer en meer naar buitengewone middelen. 

 

 Naar een echte oplossing

Willen we IS echt een halt toeroepen dan is het tijd om de echte oorzaken effectief aan te pakken. Leg de financiën van IS bloot door de economische banden met Saudi-Arabië en Turkije door te knippen. Stop de wapenexport vanuit Herstal naar het Midden-Oosten. Stop de oorlogspolitiek met het oog op economische expansie en olie in het Midden-Oosten. Breng de verschillende landen rond de tafel en zoek een duurzame en stabiele oplossing die in het voordeel is van de landen in het Midden-Oosten. Pak racisme hard aan en roei het structurele racisme in België uit die er voor zorgt dat jongeren die hier zelfs geboren worden, maar Ali of Mohammed noemen, dezelfde kansen krijgen als Jan en Piet. Geef jongeren geen reden om naar Syrië te trekken!

 

1 http://welkominvlaanderen.tumblr.com/
2 http://www.knack.be/nieuws/wereld/amnesty-noodtoestand-in-frankrijk-leidt-tot-schending-mensenrechten/article-normal-655189.html

take down
the paywall
steun ons nu!