België moet tegen 2030 35% minder broeikasgassen uitstoten (Gerald Simmons)

Europese Commissie: België moet tegen 2030 35% minder broeikasgassen uitstoten

Op 20 juli presenteerde de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel dat de klimaatdoelstellingen voor 2030 over de 28 EU-lidstaten verdeelt. Daarin staat dat België tegen 2030 35% minder broeikasgassen moet uitstoten, in vergelijking tot peiljaar 1990.

maandag 25 juli 2016 10:25
Spread the love

In 2014 besloten EU-leiders om in alle economische sectoren de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 40% te verlagen in vergelijking tot 1990. Op 20 juli presenteerde de Europese Commissie een voorstel met bindende afspraken waarmee elke lidstaat moet bijdragen aan het behalen van de Europese doelstelling.

De uitstootreductie van 35% in België moet behaald worden door in te zetten op schone en duurzame landbouw, gebouwen en voertuigen, door bosbescherming en innovatief omgaan met afval. Een onredelijk zware opgave voor België, vindt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Het wetsvoorstel komt te laat en is niet ambitieus genoeg, vinden milieuorganisaties. Met deze doelstelling zou de klimaatopwarming niet beperkt blijven tot 1,5 graden, zoals is beloofd tijdens de klimaattop in Parijs. 

Procentueel gezien moeten negen lidstaten een grotere klimaatinspanning leveren dan België, waaronder de meeste buurlanden. Zo moet Luxemburg 40% minder moet uitstoten in vergelijking met 1990. In Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen met 36 procent omlaag.

Ondertussen besloot Noorwegen de ambities op te schroeven en een plan aan te nemen dat het land in 2030 volledig klimaatneutraal moet maken. Dat is twintig jaar eerder dan aanvankelijk was gepland.

Weer zes jaar schuiven met verantwoordelijkheden?

Voor België betekenen de nieuwe doelstellingen dat de gewestelijke en federale ministers van Klimaat moeten onderhandelen over hoe de doelstellingen behaald moeten worden en hoe die inspanning verdeeld zal worden. De vorige keer duurden de onderhandelingen meer dan zes jaar.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zegt in De Standaard dat het deze keer niet zo lang hoeft aan te slepen, ook al zijn de verplichtingen zwaarder. ‘Het eenvoudigste lijkt me dat elk gewest die daling met 35 procent overneemt, zo vermijden we discussies’, aldus Bourgeois.

Het VBO wil dat België verder onderhandelt met de EU, omdat de mogelijkheden om CO2-uitstoot te reduceren in België beperkter zouden zijn dan in andere landen. De kans dat onderhandelingen tot een lager percentage zal leiden, is klein: in dit voorstel is Groot-Brittannië nog meegerekend bij de lidstaten waar de doelstelling over verdeeld kon worden, terwijl dat land de Europese Unie zal verlaten.

Niet ambitieus genoeg

Niet iedereen vindt de maatregelen ambitieus genoeg. Directeur Donald Pols van Milieudefensie Nederland vindt dat Nederland naar een uitstootvermindering van minimaal 55% zou moeten streven, en dat grootgebruikers als Shell en Esso extra inspanningen moeten leveren.

Pols: “Alleen door nu al te kiezen voor innovatieve oplossingen en energiezuinige huizen, efficiënte machines, elektrisch openbaar vervoer en kleine boerderijen, kunnen we in 2030 en daarna aan de klimaatafspraken van Parijs voldoen.” 

Noorwegen steekt een tandje bij (maar gaat door met oliewinning)

Noorwegen besloot een stap verder te gaan. De oppositiepartijen in dat land slaagden er vorige week in om een programma aan te nemen om in 2030 klimaatneutraal te zijn, terwijl het land aanvankelijk op 2050 mikte.

Het plan om binnen vijftien jaar klimaatneutraal te worden, houdt onder meer in dat auto’s die rijden op benzine of diesel over negen jaar verboden zijn en dat Noorwegen geen zaken meer doet met bedrijven die bomen kappen. Ruim 90 procent van de elektriciteit wordt nu al opgewekt door middel van water.

Ondertussen wordt er geen rem gezet op de Noorse oliewinning, die voor 27% van de CO2-uitstoot in het land zorgt. Noorwegen stelt daar tegenover dat het andere landen betaalt om hun uitstoot te verminderen, of investeert in projecten die CO2-uitstoot compenseren. 

Europees Parlement beslist over voorstel

Het voorstel van de Europese Commissie bestaat uit bindende afspraken voor de periode 2021-2030. Het voorstel gaat nu langs het Europees Parlement en de lidstaten. Waarschijnlijk zal het nog een jaar duren voordat er een akkoord bereikt is.

take down
the paywall
steun ons nu!