Het Justitiepaleis van Istanbul (WikiMedia Commons)
Open brief -

Magistraten België zeer bezorgd voor hun Turkse collega’s

Jos Decoker, voorzitter Magistratuur & Maatschappij, en Hervé Louveaux, bestuurder van Association syndicale des magistrats, drukken in een open brief aan de Belgische regering hun grote bezorgheid uit over de massale schorsingen en arrestaties van rechters en magistraten in Turkije.

woensdag 20 juli 2016 10:21
Spread the love

Brussel, 17 juli 2016 

Betreft: situatie in Turkije – Schorsing en arrestatie van magistraten

Geachte heer Eerste Minister,

Geachte heer Minister van Buitenlandse Zaken,

Geachte heer Minister van Justitie,

Excellenties,

Onmiddellijke na de poging tot staatsgreep in Turkije, kregen wij verontrustend nieuws van onze Turkse collega-magistraten, waaronder leden van de beroepsvereniging YARSAV.

Blijkbaar heeft de Hoge Raad van Rechters en Openbare Aanklagers onmiddellijk na het einde van de schermutselingen 2745 magistraten geschorst uit hun ambt. We vernamen dat ten aanzien van bijna tweehonderd van deze magistraten, waarvan ten minste één rechter van het Grondwettelijk Hof, arrestatiebevelen uitgevaardigd zijn en dat zij in hechtenis zouden genomen worden. We zijn nu zonder nieuws van sommige van onze correspondenten, minstens één van hen is al aangehouden en van anderen is hun arrestatie nakend, als dit nu al niet gebeurd is.

De snelheid waarmee de lijst van geschorste magistraten en deze van aan te houden magistraten is opgesteld, doet vrezen voor vooropzette en arbitraire arrestaties. Deze schorsingen en arrestaties lijken te kaderen in de pogingen die het regime van president Erdogan al enkele maanden onderneemt om de Rechterlijke Macht te destabiliseren en te “zuiveren.”

Uw diensten zijn wellicht al op de hoogte van de herhaalde aantastingen van de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht, die sinds meerdere maanden de rechtsstaat in Turkije ernstig bedreigen.

Onze beide beroepsverenigingen bestaan uit Belgische magistraten en verdedigen de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht. Beide verenigingen zijn lid van de koepelvereniging MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés), die verschillende beroepsverenigingen van magistraten uit heel Europa, waaronder Turkije, verenigt, en die met grote bezorgdheid de ontwikkelingen in Turkije volgt.

Wij verzoeken u met aandrang om tussen te komen bij de Turkse autoriteiten, maar ook bij de Raad van Europa1 en de Europese Unie, en hen de bezorgdheid van ons land mee te delen.

Wij verzoeken u evenzeer om druk uit te oefenen op de Turkse autoriteiten om de integriteit en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te respecteren.

Wij zullen U zeker op de hoogte houden van andere en nadere informatie die wij nog zouden vernemen.

Wij rekenen er op dat U onze diepe bezorgdheid voor de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht in Turkije, deelt, en danken U bij voorbaat voor de initiatieven die U zal nemen.

Met de meeste hoogachting,

Voor Magistratuur & Maatschappij

Jos Decoker, voorzitter

Voor l’Association syndicale des magistrats (ASM)

Hervé Louveaux, Administrateur

1   De Raad van Europa is geen instelling van de Europese Unie en mag niet worden verward met de Europese Raad van Ministers (die wel een onderdeel is van de Europese Unie. De Raad van Europa werd in 1949 opgericht. 47 Europese en Centraal-Aziatische landen zijn er lid van. De instellingen van de Raad van Europa zijn o.a. de Parlementaire Assemblee (een samenkomst van delegaties van de nationale parlementen van de lidstaten) en het Ministercomité. Meest bekende instelling van de Raad van Europa is het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Sinds 1982 is de afschaffing van de doodstraf een voorwaarde tot toetreding tot de Raad van Europa. Turkije heeft in 2002 de doodstraf afgeschaft, de laatste executie dateert van 1984.

take down
the paywall
steun ons nu!