Jeremy Corbyn on BBC News (youtube still)

Britse media falen in accurate berichtgeving over Corbyn

Uit een studie van de London School of Economics blijkt dat drie vierde van de artikels in de Britse kranten falen om een accuraat beeld te geven van Jeremy Corbyn, de voorzitter van Labour-partij. Zijn politieke voorstellen worden meestal niet of foutief voorgesteld..

dinsdag 19 juli 2016 12:11
Spread the love

Een team van de London School of Economics (LSE) deed onderzoek naar alle artikels die in de Britse kranten verschenen over Jeremy Corbyn, de voorzitter van Labour-partij in Groot-Brittannië. Tussen 1 september en 1 november 2015 werden acht kranten onderzocht: The Sun, The Daily Express, The Daily Telegraph, The Daily Mail, The Evening Standard, The Independent, The Daily Mirror en The Guardian.

Het rapport van LSE stelt vast dat de manier van berichtgeving over Jeremy Corbyn in de Britse media problematisch is. Ze vallen Jeremy Corbyn systematisch aan sinds hij een prominent figuur werd in de zomer van 2015.

De LSE bevestigt dat de media een kritische rol moeten spelen. De media moeten de rol van ‘watchdog’ vervullen. Dit betekent dat de media het publiek informeren over het reilen en zeilen van de overheidsinstellingen en de samenleving. Uit het onderzoek blijkt echter dat deze rol van ‘watchdog’ in het geval van Jeremy Corbyn vervangen werd door de rol van ‘attackdog’, waarbij Corbyn systematisch aangevallen wordt door de Britse media.

Oneerlijke behandeling

De Britse media blijken Jeremy Corbyn voortdurend oneerlijk te behandelen, doordat ze permanent een negatief beeld van hem ophangen. Deze negatieve beeldvorming ging verder dan de normale grenzen van eerlijk debat over meningsverschillen in een democratie.

Drie vierde van de artikels die berichtten over Corbyn in de eerste maanden van zijn voorzitterschap verdraaiden zijn visie of gaven geen correct beeld van zijn opvattingen.

In 52 procent van de artikels werd de uitspraken en opvattingen van Corbyn niet opgenomen, in 22 procent van de artikels waren zijn opvattingen wel aanwezig maar werden ze niet in context geplaatst.

De opvattingen van Corbyn werden in slechts 11 procent van de artikels op een neutrale manier weergegeven zonder negatieve commentaar. Corbyn werd door de Britse pers zelfs geassocieerd met terrorisme en afgeschilderd als een ‘vriend van de vijanden’ van het Verenigd Koninkrijk.

Problematisch

De analyse van de LSE toont aan dat Corbyn door de media gedelegitimeerd werd als politieke speler vanaf het moment dat hij een prominente kandidaat voor het voorzitterschap werd, nog meer nadat hij verkozen werd als partijleider.

Volgens de LSE is vanuit democratisch oogpunt de rol die de Britse media opnemen in de berichtgeving over Corbyn zeer problematisch.

“Het is van grootste belang in een democratie dat belangrijke en legitieme politieke actoren een eigen verhaal kunnen ontwikkelen en een stem hebben in de publieke ruimte.” Dit blijkt voor Jeremy Corbyn dus niet zo te zijn. Het is nogmaals volgens de LSE daarom problematisch dat een belangrijke politieke speler zijn ideeën en visie niet tot uiting kan laten komen in de media.

Bronnen:

Three-quarters of newspaper stories about Jeremy Corbyn fail to accurately report his views, LSE study finds

Journalistic Representations of Jeremy Corbyn in the British Press: From Watchdog to Attackdog (LSE -report)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!