Onderhandelaars TTIP sluipen weg van burgerprotest

Onderhandelaars TTIP sluipen weg van burgerprotest

Burgerinitiatieven waaronder TTIP Game Over roepen op tot protest tegen de onderhandelingen tussen de VS en de Europese Commissie over het vrijhandelsakkoord Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Zij hielden een lawaaidemonstratie aan het gebouw waar die onderhandelingen achter gesloten deuren zouden doorgaan.

dinsdag 12 juli 2016 14:36
Spread the love

De Europese Commissie verplaatste op het laatste moment de onderhandelingen naar een ander gebouw dan oorspronkelijk was voorzien. Die zouden aanvankelijk doorgaan in het Albert Borschettegebouw in de Froissartstraat. Officieel gebeurde die verhuis om veiligheidsredenen. In werkelijkheid was het een poging om de aangekondigde actie aan het Borschettegebouw te ontwijken. De actievoerders zien dat als een eerste succes.Geen TTIP-onderhandelaars op de afspraak aan het gebouw Albert Borschette in de Froissartstraat in Brussel (TTIP Game Over)

“De keuze van de Europese Commissie om de gesprekken te verplaatsen is al een eerste verstoring. Het toont aan hoe bang Eurocommissaris voor de Handel Cecilia Malmström is voor de reactie van gewone burgers. Maar waar de gesprekken ook plaats zullen vinden, mensen zullen van zich laten horen,” volgens Camille Van Mortslam, woordvoerder van de organisatie TTIP Game Over.  

Belgisch verzet groeit

België liep tot recent achter op de protesten in andere Europese landen. Het protest neemt hier echter ook toe, aldus de actievoerders. Het Waalse en Brusselse parlement namen reeds kritische resoluties aan. Volgens de organisatie Amis de la Terre zijn er 169 lokale besturen die zich tegen TTIP hebben uitgesproken.

In Vlaanderen komt hier ook langzaam beweging in. Op 28 juni 2016 verklaarde Halle zich als eerste Vlaamse gemeente officieel volledig TTIP-vrij. (Zie Halle derde TTIP-vrije gemeente van Vlaanderen – Leuven en Gent stemden in feite geen echte TTIP-vrije resolutie, wat Halle de eerste echte anti-TTIP-vrije gemeente maakt)

Op 11 juli 2016 lekte een onderhandelingsvoorstel uit van de Europese Commissie voor het hoofdstuk Energie en Grondstoffen in het TTIP-verdrag. Hieruit blijkt onder andere dat de EU aan de VS voorstelt om de wederzijdse richtlijnen voor energie-efficiëntie vrijwillig te maken. Producenten moeten volgens de huidige EU-regels voor elektrische toestellen een bepaalde energie-efficiëntie garanderen.(TTIP Game Over)

Paul de Clerck, Friends of the Earth Europe, zegt hierover: “Het gelekte voorstel gaat rechtstreeks in tegen de overeenkomst van de klimaatconferentie van Parijs van december 2015 en de daar aangegane klimaatengagementen van de EU. Dit zal ervoor zorgen dat de Europese markt overspoeld wordt met inefficiënte producten en dwarsboomt maatregelen om hernieuwbare energie uit zon en wind te stimuleren. Bovendien stelt de EU voor om alle beperkingen op de import van gas af te schaffen. Dit betekent meer fracking in de VS en meer import van fossiele brandstoffen in Europa. Dit is het omgekeerde van wat we nodig hebben.” (Zie Leaked proposal on energy confirms TTIP fears).

De Europese Commissie hoopt de onderhandelingen nog voor het einde van 2016 af te ronden. In dezelfde periode hoopt de Commissie ook om het gelijkaardige vrijhandelsakkoord Comprehensive Economic and Trade Agrement (CETA) met Canada te laten ratificeren door de parlementen van de EU-lidstaten.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker had eerder verklaard dat CETA geen ‘gemengd’ verdrag zou zijn (waar zowel de Europese als de nationale instelingen van de lidstaten bevoegd voor zijn). Hij werd echter teruggefloten. Dat betekent onder meer dat in België ook alle regionale parlementen dat verdrag moeten goedkeuren.(TTIP Game Over)

De Europese Commissie is echter van mening dat het CETA-verdrag al ‘voorlopig’ in werking kan treden na ratificatie door het Europees Parlement. Op die manier creëert de Commissie een precedent waarvan ze hoopt dat het de ratificaties door de lidstaten zal versnellen. 

Mia van Dongen van Climaxi: “Dit voorstel om CETA voorlopig al te laten ingaan is onacceptabel. Het is belachelijk om nationale parlementen te vragen om zich uit te spreken over een verdrag dat al in werking is getreden. In de tussentijd zouden burgers dan al blootgesteld worden aan alle gevolgen van dit verdrag.”

Climaxi lanceert na de actie van 12 juli 2016 een nieuwe brochure ‘Onze toekomst uitverkocht. TTIP en CETA, wat staat er op het spel.’ Mia van Dongen: ‘’In onze brochure leggen we de mechanismen en stand van zaken van zowel TTIP als CETA helder uit. Ook laten we verschillende organisaties aan het woord om de gevolgen voor uiteenlopende aspecten van ons leven, van burgerprotest tot voedsel tot sociale rechten, toe te lichten. We hopen op deze manier een breder publiek bewust te maken van de mogelijke gevaren van deze nieuwe vrijhandelsverdragen.’’

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!