Positief effect van de BREXIT

Positief effect van de BREXIT

maandag 4 juli 2016 12:46
Spread the loveDe onmogelijke keuze

Het Brits referendum was niet zo een goed idee. Een simpele vraagstelling over een ingewikkeld thema is niet vanzelfsprekend. Meer nog de modale Brit stond voor een onmogelijke keuze.

NEEN zeggen tegen een liberaal Europa, een vooral tegen de economische eenheidsworst met een enorm democratisch deficit of JA zeggen omdat de NEEN handig gerecupereerd werd door de rechtse volksnationalisten van Le Pen, Wilders en andere Dewinters. 

Het positieve effect van een NEEN is dat het begrip Europa nu plotseling in vraag wordt gesteld.

Zo heb ik vragen bij:

  • Een Europa dat gedirigeerd wordt door de vergaderingen van staatshoofden en regeringsleiders.

Zij die beslissingen nemen waarop het Europees parlement, nochtans rechtstreeks verkozen ,omzeggens geen enkele vat heeft. Daarenboven worden deze beslissingen gedirigeerd door de dominante spelers zoals Duitsland.

Onze oostelijke buur laat zich hierin leiden door de grote financiële machten de het in feite voor het zeggen hebben. Die laatsten bepalen immers de ratings inzake de kredietwaardigheid van de betrokken overheden. Wie niet braaf is krijgt slechte punten en zal hogere intrestlasten moeten betalen.

Het land van Merkel is zonder twijfel de beste leerling van de klas. Binnen de logica van de concurrentie tussen staten en volkeren zet zij een neerwaartse beweging van de lonen in gang. Het gevolg hiervan is een daling van de werkloosheid verwezenlijkt met light-jobs en een handelsbalans die onwezenlijk positief is. 8% van het BBP is het laatste cijfer dat ik kon oppikken.

Daar Duitsland samen met Frankrijk en Nederland de landen zijn waarmee onze concurrentiepositie vergeleken wordt kennen we meteen de kern van het beleid dat onze rechtse regering voedt.

  • De interne concurrentiestrijd in onze Europese gemeenschap

Dit is een oneigenlijke strijd die in feite niet zou mogen gevoerd worden. 80 procent van de handel gebeurt binnen de Europese ruimte, dit houdt in dat de competitie intern Europa gevoerd wordt en dat we als werknemer tegen elkaar worden uitgespeeld zonder dat we daar kunnen tegen in gaan want de onzichtbare hand van Merkel regeert.

Dit is dan ook de reden waarom gewone mannen en vrouwen zich afkeren van het” Europese project” en kiezen om op zichzelf terug te vallen in de ijdele hoop het dan zelf voor het zeggen te hebben. Zo wordt het nationalisme vandaag herboren.

  • De muntunie.

Een groep landen gebruiken momenteel de Euro als betaalmiddel. Laat dit nu precies de oorzaak zijn van veel kwaad. De economieën van de betrokken landen zijn zo immens verschillend dat een gemeenschappelijk economisch en dus ook politiek beleid onmogelijk is.

Geen enkel lid kan zijn munt devalueren om op nieuw uit het dal te kunnen kruipen. Griekenland werd verplicht een overschot van meer dan 3% na te streven om nog mee te mogen doen, dit terwijl een devaluatie van de drachme voor het Griekse volk zeker soelaas had gebracht.

Het volk en zeker de werknemers van Europa moeten zich verenigen om strijd te leveren tegen het nationalisme en tegen het neoliberalisme zodat Europa democratisch wordt, een eenheid met een gezonde vorm van concurrentie gecontroleerd door een parlement met inspraak van het brede sociale middenveld. Een Europa met een binnenlandse waarde i.p.v. product.

take down
the paywall
steun ons nu!